Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego