Grupy samopomocowe oraz grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem jąkania w Polsce

W ramach ruchu samopomocy wyróżnia się dwa rodzaje grup:

grupy samopomocy będące pozainstytucjonalnym wsparciem środowiskowym dla osób
z problemem niepłynnej mowy, zrzeszeniem osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami oraz udzielać wzajemnego wsparcia. W przypadku tej grupy, obecność profesjonalnego koordynatora nie jest wymagana;
grupy wsparcia mają wymiar terapeutyczny, są inicjowane oraz kierowane przez specjalistów i służą doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności zdobytych podczas instytucjonalnej terapii.

Najczęściej występującymi w Polsce grupami są Kluby J, będące grupami samopomocowymi. Obecnie jednak, w wielu przypadkach, grupy te posiadają zarówno cechy grup wsparcia (terapeutycznych) jak i samopomocowych.

Żródło:

Yaruss, S. I., Quesal R. W., Reeves L. (2007). Self-helps and mutual aid groups as an adjunct to stuttering therapy. W: E. G. Conture, R. F. Curlee (red.) Stuttering and related disorders of fluency (s. 256–276). New York: Thieme

Trichton M., Raj, E. X. (2018). Peer suport for People Who Stutter. History, Benefits, and Accessibility. W: Amster Barbara J., Klein Evelyn R.
(red.) More than fluency. The social, emotional, and Cognitive Dimensions of Stuttering (s. 187-214). San Diego: Plural Publishing Inc.

Kluby „J”

1. Klub „J” w Gdańsku

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny – zainteresowani tematyką niepłynności mowy oraz studenci i logopedzi w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się

Cel działalności:
– wychodzenie poza własną strefę komfortu, próby przezwyciężania blokad związanych z mówieniem
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– analiza książek dotyczących samorozwoju oraz bycia autentycznym
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– tworzenie przestrzeni do podejmowanie ćwiczeń logopedycznych (metoda modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a, nieprzesadnie spowolnione mówienie)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: czytanie, a następnie samodzielne parafrazowanie konkretnych fragmentów książki; wykonywanie telefonów/scenek/prezentacji w celu przełamywania swojego lęku przed mówieniem; prezentowanie technik mówienia; dyskusja oraz burza mózgów

Kontakt:
Facebook: Klub J Gdańsk

2. Klub „J” w Katowicach

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje logopeda specjalizujący się w jąkaniu oraz osoba jąkająca się

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: analiza problemu związanego z tematem jąkania; wspólna dyskusja oraz wyciągnięcie wniosków

Kontakt:
Facebook: Klub J Katowice

3. Klub „J” w Krakowie 

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, rodzina, studenci i logopedzi

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika (w jego trakcie spotkania ustalane jest, kto prowadzi następne)

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty z elementami psychodramy (z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub J Kraków
Strona internetowa: www.jakanie.info.pl

4. Klub „J” w Lublinie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkań przez każdego uczestnika; warsztaty tematyczne prowadzone przez zaproszonych gości

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– wymiar towarzyski
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: omawianie aktualności; dzielenie się własnymi doświadczeniami; powitanie nowych gości; przedstawienie głównego tematu spotkania (warsztat, prelekcja); dyskusja do sa.

Kontakt:

Facebook: Klub J Lublin

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Messenger: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się  

5. Klub „J” w Łodzi

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, specjaliści (zapoznanie ze specjalistami z regionu)

Prowadzenie spotkań: logopeda

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: spotkania w formie online

Kontakt:
Facebook: Centrum Logopedyczne Efata

6. Klub „J” w Olsztynie

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, studenci

Prowadzenie spotkań: logopeda, psycholog (w zależności od potrzeb)

Cel działalności: 
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (w zależności od potrzeb osoby jąkającej wykorzystuje się różnorodne techniki)
–  popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju
– obchody szczególnych wydarzeń, np. zakończenie roku szkolnego (spotkanie w kawiarni)

Przykładowy przebieg spotkania: wsparcie poprzez rozmowę; prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; konsultacje specjalistyczne (logopedyczna, psychologiczna); wspólna herbata, kawa

Kontakt:
Facebook: Klub J Olsztyn

7. Klub „J” w Poznaniu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zainteresowane tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; Mistrzostwa Jąkania

Kontakt:
Facebook: Klub J Poznań

8. Klub „J” w Rawiczu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci, zaproszeni goście, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (terapia ”szyta na miarę”, praca na zasobach, indywidualne podejścia do dziecka i jego rodziny – włączenie rodziców, rodziny w terapię dziecka)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– bycie w towarzystwie – spotkanie przy kawce i słodkim małym „conieco”
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju – wymiana doświadczeń
– spotkania międzyklubowe
– wspieranie organizacji konferencji, spotkań, wspólne wyjazdy turystyczne, udział w spotkaniach o tematyce jąkania np. konferencje

Przykładowy przebieg spotkania: podział spotkania na dwie części 1: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii, opowiadanie swojej historii jąkania (z udziałem studentów), dzielenie się swoimi osiągnięciami, 2: tematyczne spotkanie rodziców, zajęcia grupowe z dziećmi do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Rawicz

9. Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda (w zależności od możliwości), psycholog, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– warsztaty logopedyczne,  psychologiczne i inne
– pozyskiwanie środków na realizację założonego programu

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty psychologiczne z zakresu odkrywania swoich talentów do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Toruń

10. Klub „J” w Warszawie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się metody autoterapii Malcolma Frasera oraz dyskusja

Kontakt:
Strona Internetowa: www.jakanie.waw.pl

Facebook: Klub J Warszawa

11. Klub „J” we Wrocławiu

Spotkania klubu obecnie są zawieszone.
W formie indywidualnej udzielane są informacje dotyczące:

– form wsparcia (turnusy, zjazdy osób jąkających się) oraz terapii dostępnych w okolicy i na terenie całego kraju

– możliwości starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Kontakt:
Facebook: Klub J – jąkanie nie takie straszne

Grupy wsparcia i samopomocy działające przy Uczelniach Wyższych

1. Klub Ludzi Mówiących (działający przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się (koordynator), logopeda (opiekun grupy); możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: Mistrzostwa Jąkania, przedstawianie swojej historii jąkania (również z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub Ludzi Mówiących

2. Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera (działająca przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie)

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zmagające się
z trudnościami w komunikacji

Prowadzenie spotkań: neurologopeda-psychoterapeuta, psycholog kliniczny

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalistów
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– promowanie wiedzy na temat nurtu modyfikacji jąkania, roli psychoterapii w terapii jąkania oraz etyki w pracy psychoterapeutycznej i logopedycznej
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych w nurcie modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: temat przewodni spotkania najczęściej wybierany jest przez uczestników i dotyka obszarów psychoterapii, neurobiologii, filozofii oraz różnych metod terapii mowy; przybliżenie idei modyfikacji jako sposobu uzyskania wpływu w momentach niepłynności; dzielenie się zarówno bieżącymi trudnościami, jak i swoją historią; wsparcie oraz komentarz grupy i osób prowadzących

Kontakt:
Facebook: Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera

Grupy wsparcia


Grupa wsparcia
w podejściu metody wystukiwania sylab autorstwa
dra Krzysztofa Szamburskiego

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się prowadzone w nurcie metody wystukiwania sylab autorstwa dr Krzysztofa Szamburskiego, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: logopeda – autor metody, psycholog

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (metoda wystukiwania sylab)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu
– wymiar towarzyski
– przestrzeń do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych według metody wystukiwania sylab

Kontakt:
Facebook: Klub J Warszawa
Strona internetowa: www.jakanie.waw.pl

Wirtualne formy działalności samopomocowej

Demostenes.eu

Portal poświęcony jąkaniu stanowiący kompendium wiedzy bazującej na kompilacji źródeł polskich i zagranicznych (tłumaczenia tekstów anglojęzycznych na język polski).

Strona internetowa: www.demostenes.eu

Jąkała też człowiek

Blog autorstwa osoby jąkającej się. Opisane na blogu historie mogą stanowić motywację dla innych osób z jąkaniem.

Strona internetowa: www.jakalatezczlowiek.wordpress.com

Jąkanie się – grupa wsparcia

Fanpage na portalu Facebook zrzeszający osoby z jąkaniem oraz ich otoczenie (rodzina, nauczyciele, specjaliści), na którym można znaleźć wiele informacji na temat jąkania, jak również wymienić się doświadczeniami z innymi osobami.

Facebook: Jąkanie się – grupa wsparcia

Wirtualny Klub „J”

Wirtualny odpowiednik „Klubu J” założony przez osobę z jąkaniem. Spotkania odbywają się
za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Kontakt: www.wirtualnyklubj.pl

Z Zacięciem – kanał na You Tube

Kanał poświęcony jąkaniu tworzony przez osoby z doświadczające niepłynności.

Link: Z Zacięciem

Stowarzyszenia i fundacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Facebook: Zarząd Ostoi

Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Facebook: Klub J Toruń

Fundacja „Frogos”

Strona internetowa: www.frogos.org.pl

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji „Halo”

Strona internetowa: www.fundacjahalo.pl

Facebook: Fundacja „HALO”

Fundacja Powiemy To”

Strona internetowa: www.powiemyto.pl

Facebook: Fundacja „Powiemy To”

W związku z sytuacją związaną z COVID-19, informacje dotyczące spotkań mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z daną grupą.

Chcesz założyć grupę samopomocy, grupę wsparcia w swojej okolicy? Chcesz zgłosić zmiany dotyczące istniejącej grupy? Napisz do nas: ostojalublin@onet.pl

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się Lublin 2019


Uwaga !!!
Noclegi Akademik Dodek ul. Langiewicza 8 w Lublinie
Nocne Jotów rozmowy zaczynamy na Kolacji przy herbatce i ciasteczku, potem przejdziemy do DS Eskulat salaka Jawor na parterze Zapraszamy

Karta Zgłoszeniowa http://bit.ly/2zrzk3b

Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres  zjazd2019@gmail.com

Odpowiadamy na sms
tel. Anna Balawejder 501561 049 tel. Zdzisław Gładosz 605440294 


Mapka MiasteczkoAkademickie https://goo.gl/maps/McKTsJ2LKd5x5of57
Mapka KUL https://goo.gl/maps/ECnHAw1waFZPAd5s7

Dojazd
PKP Plac Dworcowy – linie 13, 30
PKP Kunickiego – linie 3, 11, 20, 151
PKP Al. Tysiąclecia – linie 31, 57
MPK Lublin
http://mpk.lublin.pl/?przy=5902


Zaproszenie na
Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2019
12-15 września 2019 rok
Lublin
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem niepłynności mowy, w każdym wieku, rodziców dzieci z niepłynnością, studentów, nauczycieli i terapeutów mowy. Podczas tegorocznego spotkania chcemy w szczególny sposób zastanowić się nad problemem niepłynności mowy (jąkania) wśród dzieci i młodzieży uczącej się. Jest to okres życia, w którym podejmujemy bardzo ważne decyzje, wchodzimy w nowe środowiska, kształtujemy nasze wyobrażenie o swojej przyszłości, stawiamy czoła nowym wyzwaniom. Sposób komunikowania się jest bardzo ważnym czynnikiem determinującym nasze działania. Doświadczenia osób dorosłych żyjących z niepłynnością mowy będą bardzo cennym wkładem merytorycznym ukazującym w jaki sposób zaspakajanie potrzeb dzieci i młodzieży jąkającej się przełożyło się na kształt życia osób dorosłych w wymiarze edukacyjnym, zawodowym,  rodzinnym, społecznym, sytuacji na rynku pracy.
Tegoroczny Zjazd łączy w sobie jeszcze dwa ciekawe wydarzenia. Uczestnicy zjazdu są równocześnie uczestnikami konferencji, prelekcji filmu, uroczystej kolacji, mają zapewniony nocleg i wyżywienie w cenie zjazdu. Szczegóły na końcu opisu.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony:
http://bit.ly/2zItgU7
Zapisy na warsztaty:
https://nieplynnosc-mowy.blogspot.com/p/formularz-zgoszenia-na-konferencje.html
Uczestnik Zjazdu chcący zapisać się na warsztaty wypełnia formularz zgłoszeniowy, zaznacza opcję – jestem uczestnikiem zjazdu, zaznacza dni, w których uczestniczy i tematy warsztatów wg opisu. Nie trzeba robić oddzielnego przelewu na konferencję, opłata za zjazd zawiera uczestnictwo w konferencji.
Dodatkowe informacje na stronie: http://jakanielublin.pl/
 
Dzieci i Młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji
III Transdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI,
Link do strony konferencji: https://nieplynnosc-mowy.blogspot.com/
Organizowana konferencja w wymiarze szkoleniowym
podniesie poziom kompetencji (świadomości i wiedzy) pracowników edukacji w zakresie rozumienia problemów uczniów z zaburzeniem płynności mowy (jąkanie), pojawiających się w toku realizacji nauczania i wychowania; przekazane zostaną rodzicom takich uczniów i samym uczniom najświeższe informacje o formach terapii i pomocy osobom z zaburzeniem płynności mowy; w wymiarze naukowym
będzie to okazja do wymiany doświadczeń badawczych przez naukowców zajmujących się tym zjawiskiem; ważne jest też dotarcie z najnowsza wiedzą do stale doskonalących się terapeutów jąkania.
Organizatorami konferencji są: Ogólnopolskie Stowarzyszenia Osób Jąkających się Ostoja z Lublina i Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL.
 
Projekcja filmu „When I Stutter”
 Dziękujemy Johnowi Gomez – twórcy filmu za jego bezpłatne udostępnienie, zespołowi tłumaczeniowemu za dokonanie przekładu (Aleksandra Krawczyk – University of Central Florida, Marta Węsierska – University of Sheffield, Katarzyna Węsierska i Mikołaj Witkowski – Uniwersytet Śląski).
WHEN I STUTTER to nagradzany siedmiokrotnie film dokumentalny ze 100 projekcjami na całym świecie. Film ukazuje człowieczeństwo, które istnieje w często tajemniczej chorobie. W ciągu 4,5 roku 19 osób opowiedziało historie o tym, jak jąkanie wpłynęło na ich życie. Opowieści te mają wiele ludzkich emocji. Niektóre są ciemne, inne zabawne, a inne triumfują! Ponadto w filmie dokumentalnym pojawiają się „winiety edukacyjne”, które pomagają rozjaśnić niektóre tajemnice i pytania związane z jąkaniem. Ważna fabuła w tym filmie śledzi młodego mężczyznę podczas jego podróży przez terapię jąkania. Relacja, którą tworzy z patologiem języka mowy i postęp, który on czyni, jest prawdziwie rozdzierający serce. Serdecznie zapraszamy na prezentację filmu wszystkich zainteresowanych. https://www.whenistutter.org/
 
Przedstawiając plan Zjazdu informujemy i zachęcamy do udziału w sesjach panelowych, mikrofonie dla wszystkich, Nocnych Jotów rozmowach. W części niedzielnej przeznaczyliśmy czas na prezentację działalności grup samopomocowych, oraz wystąpień i warsztatów indywidualnych lub grupowych. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału. Zapraszamy na uroczystą kolację w sobotę, zwiedzanie Lubelskiej Starówki w tym trasy podziemnej, wieczorne spotkanie integracyjne w piątek. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy możliwość zamówienia noclegów w pokojach jednoosobowych, oraz w części hotelowej.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania korekt i aktualizacji programu.
 
Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się
12 – 14 wrzesień 2019 Lublin
 
Link do strony Stowarzyszenia z informacjami o zjeździe http://jakanielublin.pl/
 
 
Czwartek 12.09.2019
 
16.00 – Zakwaterowanie:

·        
DS. Dodekul. Langiewicza 8 – Akademik
      
DS. Eskulap ul. Langiewicza 12 – Hotel
Mapka MiasteczkoAkademickie https://goo.gl/maps/McKTsJ2LKd5x5of57
Mapka KUL https://goo.gl/maps/ECnHAw1waFZPAd5s7
Dojazd
PKP Plac Dworcowy – linie 13, 30
PKP Kunickiego – linie 3, 11, 20, 151
PKP Al. Tysiąclecia – linie 31, 57
MPK Lublin
http://mpk.lublin.pl/?przy=5902
MPK aplikacja na telefon https://www.ztm.lublin.eu/pl/aplikacje-na-telefon-1
TAXI – Uwaga !!! Taniej jest zamówić taksówkę przez telefon. Cena taksówki z postoju może zaskoczyć – lepiej zapytać zanim się wsiądzie. J
18.00 – Walne Zebranie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA (Akademik Eskulap, salka „Jawor”, ul. Langiewicza 12)
19.00 – Obiadokolacja –  Stołówka DS. Helios ul. Czwartaków 15.
20.00 – Nocne Jotów Rozmowy  „Pewność siebie, a płynność mowy – sposoby wzmacniania pewności siebie i kształtowania poczucia własnej wartości” – prowadzą Angelika Drążewska (Akademik Eskulap, salka „Jawor”, ul. Langiewicza 12)
 
Piątek  13.09.2019
 
8.00 – Śniadanie  – Stołówka DS. Helios ul. Czwartaków 15.
9.00 – Rozpoczęcie konferencji Aula Piusa XI Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Aleje Racławickie 14 w Lublinie. (Stara Aula)
 
Dzieci i Młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji
III Transdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI,
13-14 wrzesień, KUL, Lublin
 
Plan Konferencji
Aula Piusa XI KUL ul. Al. Racławickie 14 (Stara aula)
9.00 9.45 Otwarcie Konferencji ( Prorektor KUL, Dziekan WNS, Dyrektor IP, Kurator, UM Lublin)
9.45 – 12.00 Sesja plenarna – prowadzący dr hab. Wojciech Otrębski – KUL
„Biologiczne uwarunkowania niepłynności mówienia na przykładzie jąkania”
dr hab. Ewa Humeniuk, prof. UM Lublin,
 
„Wsparcie osób z jąkaniem – wytyczne oparte na dowodach”
dr hab. Katarzyna Węsierska,
 
„Skuteczność terapii osób jąkających się”
dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS,
 
 „Trudności w komunikowaniu się w rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami mowy”
Prof. Kazimiera Krakowiak, KUL
 
Dyskusja/Pytania
 
12.00–12.30 przerwa kawowa – stołówka Lanczomania KUL
 
Wydawnictwo Edukacyjne – www.we.pl
W trakcie przerwy będzie można nabyć w promocyjnych cenach publikacje dotyczące zaburzeń mowy i terapii logopedycznej. Zapraszamy na stoisko Wydawnictwa.
12.45–13.45 Panel I. Uczeń z niepłynnością mowy – perspektywa nauczyciela, ucznia, rodzica, terapeuty, rówieśników
14.00–14.45 Panel II. Młody, dorosły z niepłynnością mowy – sukcesy i porażki osób jąkających się
15.00 – 15.45 –  OBIAD – stołówka Lanczomania KUL
15.45.– 16.30 – „Rodzina jest ważna. Jak skutecznie wspierać rodziców dzieci z jąkaniem ?” –- wykład interaktywny (prowadzenie mgr Aleksandra Boroń; Prywatne Gabinety Logopedyczne w Sycowie i Zgorzelcu)
19.00 – Kolacja  – Stołówka DS. Helios ul. Czwartaków 15.
20.00 – Wyjście do Klubu, inne propozycje spędzania wolnego czasu, integracja.
 
Sobota 14.09.2019
 
8.00 – Śniadanie  – Stołówka DS. Helios ul. Czwartaków 15.
 
9.00 – 10.30 Projekcja filmu – wstęp mgr Katarzyna Ploch
When I Stutter”
 Aula Piusa XI Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Aleje Racławickie 14 w Lublinie. (Stara Aula)
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa – stołówka Lanczomania KUL
11.15 – 12.45 Warsztaty cz. I
12.45 – 14.15 Warsztaty cz. II
Tematy warsztatów: https://nieplynnosc-mowy.blogspot.com/p/program.html
Zapisy na warsztaty:
https://nieplynnosc-mowy.blogspot.com/p/formularz-zgoszenia-na-konferencje.html  (Uczestnictwo w konferencji zawiera się w cenie Zjazdu. Uczestnik chcący zapisać się na warsztaty wypełnia formularz zgłoszeniowy, zaznacza opcję – jestem uczestnikiem zjazdu, zaznacza dni, w których uczestniczy i tematy warsztatów wg opisu)
Warsztaty 14 września KUL
 
 
NAUCZYCIELE/RODZICE

Warsztat nr 1:

„Wsparcie ucznia z jąkaniem w szkole.
Warsztat praktyczny dla  rodziców i nauczycieli”
 
Prowadzący: Mgr Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda i oligofrenopedagog. Założyciel „Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”. Od ponad 10 lat specjalizuje się w terapii osób z jąkaniem. Uczestnik szkoleń i konferencji, autor publikacji z dziedziny zaburzeń płynności w mowie. 
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem oraz nauczyciele uczniów z jąkaniem

Cel: Celem warsztatu jest przygotowania uczestników do wspierania ucznia z objawami jąkania w środowisku szkolnym na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3).
Opis warsztatu:  Warsztat jest skierowany w szczególności do nauczycieli i rodziców uczniów z klas 1-3. W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wspierania ucznia z jąkaniem w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej na pierwszych etapach edukacji wczesnoszkolnej.
 
Warsztat nr 2:
„Dziecko, młodzież/uczeń z jąkaniem
– jak może pomagać wychowawca, nauczyciel, rodzic?”
 
Prowadzący: Mgr Róża Sobocińska – logopeda, neurologopeda, specjalista m.in. w zakresie terapii osób z jąkaniem, wieloletni prowadzący grupowe terapie na turnusach rehabilitacyjnych osób z jąkaniem. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej i UMK w Toruniu.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem i nauczyciele uczniów z jąkaniem (przedszkole, szkoła, uczelnia) oraz  młodzież z jąkaniem
.
Cel: Poznanie przez uczestników warsztatu narzędzi pomocy dziecku i młodzieży z jąkaniem.
Opis warsztatu: Szukamy odpowiedzi na pytania: Jak sobie radzić z wyśmiewaniem lub, gdy mamy do czynienia z „kozłem ofiarnym”? Jak radzić sobie podczas ustnych wypowiedzi, czy w głośnym czytaniu? Uczestnik warsztatu otrzyma  dwie ulotki z konkretnymi radami,  dotyczącymi różnych form pomocy osobie z jąkaniem. Przepracuje – w scenkach sytuacyjnych – optymalną pomoc, jaką może udzielić rodzic i nauczyciel oraz sama młoda osoba jąkająca się sobie.
 
Warsztat nr 3:
„Znaczenie i sposoby wsparcia dziecka jąkającego się”
 
ProwadzącyMgr Katarzyna Ploch  Logopeda, pedagog/specjalny o specjalności autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju, nauczyciel dyplomowany; diagnosta i terapeuta osób jąkających się i z różnymi niepełnosprawnościami. Reprezentuje oba środowiska: logopedów i osób jąkających się; od dwóch dekad działa w Polskim Związku Jąkających się, następnie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się „Ostoja”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki jąkania dla studentów podyplomowych studiów logopedycznych.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem.
Cel: Wyposażenie rodzica w skuteczne metody i techniki wspomagania swojego jąkającego się dziecka.
Opis warsztatu: W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wspierania ucznia z jąkaniem w sferze opiekuńczej, wychowawczej i logopedycznej.
Warsztat nr 4:
Uczeń z niepłynnością mowy w sytuacji zajęć edukacyjno-wychowawczych”
 
Prowadzący: Mgr Małgorzata Wiślicka – logopeda, nauczyciel języka polskiego, doktorantka na WH UMCS ; od 20 lat z pasją prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z niepłynnością mowy; dwóch dekad aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Nauczyciele „przedmiotowcy” (uczniów jąkających się) z różnych etapów edukacyjnych

Cel: Nabycie praktycznych umiejętność wspierania ucznia z niepłynnością mówienia – w sytuacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
Opis warsztatu: Uczestnicy zapoznają się technikami relaksacyjnymi, radzenia sobie w sytuacji trudnej; ćwiczeniami wzmacniającymi poczucie sprawstwa i własnej wartości, tolerancji, samoakceptacji i akceptacji innych, wzajemnego szacunku w sytuacji szkolnej.
 
Warsztat nr 5:
„Być osobą doświadczającą jąkania – co nauczyciele wiedzieć powinni?
Warsztat praktyczny dla pedagogów”
Prowadzący:
Mgr Izabela Michta – socjolog, koordynatorka grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach (Klub ludzi mówiących). Współorganizatorka cyklicznych spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców na Uniwersytecie Śląskim.
Benny Ravid – założyciel AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym prezydentem AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Nauczyciele (w szczególności mający w klasie jąkającego się ucznia)
Cel: Celem warsztatu jest rozumienie przez doświadczenie kontaktu z osobami jąkającymi się (w środowisku szkolnym).
Opis warsztatu: Jest to empiryczny warsztat, tworzący przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń między pedagogami, a osobami jąkającymi się. Interakcje z osobami doświadczającymi jąkania mogą być pomocne w pełnym zrozumieniu zjawiska jąkania, budując postawę empatii względem osób z jąkaniem oraz towarzyszących jąkaniu problemów.

MŁODZIEŻ/DOROŚLI JĄKAJĄCY SIĘ


Warsztat nr 6:

„Mówić  wystarczająco płynnie – modyfikacja jąkania”
 
Prowadzący: Mgr Lucyna Jankowska-Szafarska – psycholog kliniczny; Szpital Kliniczny im. dr Babińskiego w Krakowie. Prowadzi indywidualną i grupową terapię w nurcie modyfikacji poszerzoną o elementy psychoterapii oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z tego zakresu. Tłumacz książki W. Della (2019) „Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym” wydanej przez Impuls.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: osoby jąkające się (młodzieży i dorośli)
Cel: Poprawa płynności mówienia.
 
Opis warsztatu:  Uczestnicy poznają główne założenia terapii jąkania w podejściu określanym także jako „jąkać się bardziej płynnie”, rozbudowane  o pracę nad tolerancją niedoskonałości i samoakceptacją. Poznają jedno z ćwiczeń ułatwiających odczucie wpływu na sposób jąkania i – w perspektywie – możliwość jego regulacji.
 
 
 
 
 
 
Warsztat nr 7:
 
„Mistrzostwo w jąkaniu się. Warsztat praktyczny dla młodzieży
oraz osób dorosłych doświadczających jąkania”
 
Prowadzący:
Mgr Izabela Michta – socjolog, koordynatorka grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach (Klub ludzi mówiących). Współorganizatorka cyklicznych spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców na Uniwersytecie Śląskim.
Benny Ravid – założyciel AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym prezydentem AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Młodzież, dorosłe osoby doświadczające jąkania oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką jąkania

Cel: Celem warsztatu jest zmiana postaw względem (swojego) jąkania – ze słabości i problemu, w dumę i siłę.
Opis warsztatu: Uczestnicy biorący udział w „Mistrzostwach Jąkania” otrzymają przestrzeń do jąkania się otwartego, w atmosferze wzajemnego wsparcia. Takie działanie może przyczynić się do zbudowania akceptującej postawy względem swojego jąkania, co może być pomocne w procesie autoterapii i/lub terapii logopedycznej.
 
Warsztat nr 8:
„Warsztat z emisji głosu”
 
Prowadzący: Ramona Rey – polska piosenkarka muzyki elektro-pop, autorka tekstów, śpiewaczka operowa, pedagog. Edukację muzyczną rozpoczęła w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalnym. Jest również absolwentką Akademii Muzycznej  w Gdańsku  na Wydziale Wokalno- Aktorskim oraz Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako mezzosopranistka występowała m.in. na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku,  Opery Nova w Bydgoszczy i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Brała udział w licznych koncertach w kraju i zagranicą.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Osoby jąkające się (około 10 osób).
Cel: Poznanie swojego ciała jako aparatu mowy.
Opis warsztatu:  Całe ciało naszpikowane jest  rezonatorami i tworzy nasz głos.  Dźwięk jest przyjemną wibracją, którą dajemy i przyjmujemy. Połączymy dźwięk z ruchem. Będziemy pracować nad spokojnym  oddechem, nad rytmem, impostacją głosu, wykorzystamy techniki relaksacyjne do wydobywania zdrowego dźwięku.  Śpiew jest jedynie przedłużoną mową. Na scenie wszyscy jesteśmy w stanie mówić i śpiewać płynnie.
 
14.15 Zakończenie konferencji
14.30 – Obiad – stołówka Lanczomania KUL
 
16.00 – Spacer po starówce z przewodnikiem,
17.00, 17.20 – Zwiedzanie trasy podziemnej Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN ( 2×25 osób)
Zapisy na zwiedzanie na początku Zjazdu, opłata za zwiedzanie Trasy Podziemnej Terat NN 20 zł – opłata przy zapisach.
http://teatrnn.pl/podziemia/node/1
19.00 Uroczysta Kolacja – Klub SFERA ul. Jana Sawy 3 (Dla uczestników Zjazdu wstęp wolny)
http://sferapublublin.pl/site/read/id/4
Niedziela 15.09.2019
 
8.00 – http://da.kul.pl/ Msza św. Kościół Akademicki KUL
 
9.15 – Śniadanie  – Stołówka DS. Helios ul. Czwartaków 15.
 
Aula Piusa XI Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Aleje Racławickie 14 w Lublinie. (Stara Aula)
10.00 – Czas na Twoje wystąpienie – zapraszamy osoby indywidualne, Kluby J, grup samopomocy i wszystkich, którzy mają nam coś do powiedzenia.
10.30 – 25 lat realizacji autorskiego projektu „Letnie turnusy rehabilitacyjne dla osób jąkających się”Bogusław Pietrus i Zdzisław Gładosz
11.00 – „Wzmacnianie poczucia własnej wartości w praktyce”  
Warsztat coachingowy, który ma wspierać dorosłych w poszukiwaniu swoich mocnych stron i pozytywnych doświadczeń z przeszłości, z których czerpać można ważne doświadczenia do przyszłych działań. Porozmawiamy o mocnych stron i nauczymy się je doceniać.” –
 Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska – Neurologopeda kliniczny, psycholog, terapeuta jąkania, coach, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, wykładowca akademicki. Doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologiina Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami płynności mowy, w szczególności jąkaniem. Jest autorką wielu artykułów naukowych dotyczących jąkania.  W 2016 roku była laureatką grantu Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. Prowadzi Artystę Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju na warszawskim Mokotowie, gdzie realizuje autorski grupowy program terapeutyczny –  Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodziców.
11.30 – „Gdy „J” rozmawia o „J”. Rola słów używanych do określania jąkania w budowaniu pewności siebie i pracy nad płynnością.” Wystąpienie połączone z dyskusją
 Filip Werstler – Jest trenerem wystąpień publicznych i osobą z niepłynnością mowy. Prowadzi szkolenia dla międzynarodowych firm, instytucji oraz lokalnych przedsiębiorców. Do jego klientów należą m.in. Orange,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie czy Uniwersytet Jagielloński. W swoich szkoleniach szerzy ideę zorientowania wystąpień na publiczność, do której zainspirowała go filozofia firmy Amazon. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Universidad de Navarra w Pampelunie gdzie miał możliwość prowadzić szkolenia na najlepszej uczelni w Hiszpanii, a także zdobyć wiedzę od ekspertów z różnych stron świata. Cyklicznie występował dla grup powyżej 1000 osób na otwartych wykładach. Za swoje najważniejsze wystąpienie uznaje prelekcję na TEDxAGHUniversity, którą do tej pory obejrzało ponad 5500 osób, w którym opowiada o swoim podejściu do jąkania, pracy nad tą przypadłością oraz wpływie otoczenia na osiągane postępy.
12.00 – Zakończenie Zjazdu – Mikrofon dla wszystkich 
14.00 – Obiad  – Stołówka DS. Helios ul. Czwartaków 15.
 
Bieżące informacje http://jakanielublin.pl/   https://www.facebook.com/ostoja.lublin
Karta zgłoszeniowa http://bit.ly/2zItgU7  
W przypadku problemu z pobraniem pliku prosimy o kontakt .
Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres  zjazd2019@gmail.com
Odpowiadamy na sms
tel. Anna Balawejder 501561 049 tel. Zdzisław Gładosz 605440294 


Mapka MiasteczkoAkademickie https://goo.gl/maps/McKTsJ2LKd5x5of57
Mapka KUL https://goo.gl/maps/ECnHAw1waFZPAd5s7

Dojazd
PKP Plac Dworcowy – linie 13, 30
PKP Kunickiego – linie 3, 11, 20, 151
PKP Al. Tysiąclecia – linie 31, 57
MPK Lublin
http://mpk.lublin.pl/?przy=5902