Światowy Dzień Świadomości Jąkania

Szanowni Państwo,

logopedzi, nauczyciele, studenci, rodzice i wszyscy zainteresowani problemem jąkania

22 października 2015, jak co roku, jest obchodzony Światowy Dzień Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD), ustanowiony w 1996 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Jąkających się (ang. International Stuttering Association – ISA). Obchody, którym patronuje ISA, odbywają się każdego roku pod innym hasłem. Tegoroczne hasło brzmi (logo ISAD 2015 w załączniku): Przekazujmy wiedzę – edukacja, współpraca, komunikacja (Spread the Word – Education, Cooperation, Communication).

Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza do udziału w tych obchodach. Najlepszy sposób, w jaki skutecznie możemy wspierać osoby jąkające się, to przede wszystkim zwrócić uwagę społeczeństwa na złożoność tego problemu i sytuację osób, które zmagają się z tym zaburzeniem. Naszym zadaniem jest upowszechniać rzetelną wiedzę i pomagać społeczeństwu lepiej rozumieć jąkanie. Dlatego do współpracy przy organizacji tegorocznych obchodów zaprosiliśmy Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką, która wspiera rozwój wiedzy w społeczeństwie przez zapewnienie dostępu do specjalistycznej, profesjonalnej informacji.

 1. W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania organizujemy
  21 października 2015 o godz. 17.00 otwartą imprezę – forum wymiany informacji
  i poglądów na temat jąkania pod tytułem: Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos, a ekspertami będą właśnie osoby jąkające się.

Serdecznie zapraszamy na to spotkanie osoby jąkające się, logopedów, studentów różnych kierunków, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych tą tematyką:

 • miejsce spotkania: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA), adres: 40-007 Katowice ul. Bankowa 11a, Sala Seminaryjna, poziom 2 (ścisłe centrum miasta, teren kampusu Uniwersytetu Śląskiego);
 • w programie: prezentacja pt. Informacyjne narzędzia wspierania indywidualnego rozwoju – Jadwiga Witek, Tomasz Zięba, krótka prezentacja Świat, który rozumie jąkanie – dr Katarzyna Węsierska, otwarte spotkanie  dyskusyjne z członkami Katowickiego Klubu J oraz Klubu ludzi mówiących (terapeutycznej grupy samopomocowej działającej na Uniwersytecie Śląskim);
 • w roli moderatorów wystąpią: mgr Katarzyna Robakowska-Ploch (koordynatorka Katowickiego Klubu J) i dr Katarzyna Węsierska (koordynatorka Klubu ludzi mówiących);
 • organizatorami tej imprezy są: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Śląski,  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINIBA), Klub Ludzi Mówiących, Katowicki Klub J; a partnerami: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach.
 1. Zgodnie z tegorocznym hasłem obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania: Przekazujmy wiedzę – edukacja, współpraca, komunikacja – przygotowaliśmy dla Państwa informacje o materiałach na temat jąkania i innych zaburzeń płynności mowy, które są dostępne w Internecie. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób propagujemy i wcielamy w życie ideę tegorocznego ISAD, a z Waszą pomocą informacje te dotrą do najbardziej zainteresowanych (osób jąkających się) i ogółu społeczeństwa. Wierzymy, że w ten sposób wspólnie możemy zmieniać poglądy i postawy społeczne wobec jąkania, podnosić jakość naszej opieki logopedycznej, a tym samym poprawiać jakość życia osób zmagających się z zaburzeniami płynności!

W związku z tym – w imieniu całego Zarządu Śląskiego Oddziału PTL – zwracam się do Państwa z apelem o rozsyłanie poniższych informacji wszystkim osobom
i instytucjom, które mogą być potencjalnie zainteresowane problematyką jąkania, przede wszystkim kolegom logopedom, psychologom, pedagogom, nauczycielom, rodzicom zatroskanym o dobro ich dzieci. Nade wszystko jednak zachęcam Państwa, by starać się dotrzeć z tą informacją do osób jąkających się.

Polecamy następujące strony z materiałami o jąkaniu w języku polskim: 

 • Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (tam m.in. plakaty profilaktyczne o jąkaniu, link do dokumentalnego filmu animowanego pt.: Stuttering – jąkanie):

http://ptl.katowice.pl/

 • Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego (tam m.in.: filmy edukacyjne o jąkaniu, np.: Wait, wait, I’m not finished yet – Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem, Eksperci mają głos, do publikacji Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Tom 1, a także do sprawozdań ze spotkań terapeutycznej grupy samopomocowej dla osób jąkających się Klub ludzi mówiących): http://www.logopedia-ijp.us.edu.pl/
 • Polski Związek Logopedów (m.in. materiały profilaktyczne, artykuły): logopeda.org.pl
 • The Stuttering Foundation of America (tam m.in.: ulotki, plakaty w języku polskim, a także broszura pt.: Dziecko, które się jąka: informacje dla pediatry):

http://www.stutteringhelp.org/polish-translations

 • oficjalna strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób jąkających się „Ostoja” w Lublinie (tam m.in.: informacje o Klubach J w Polsce):

http://jakanielublin.pl/

 • Portal poświęcony jąkaniu (tłumaczenia artykułów, informacje o wydarzeniach związanych z jąkaniem):

http://demostenes.eu/

Rzetelne informacje w języku angielskim można znaleźć na stronach:

 • International Stuttering Association:

www.isastutter.org/

 • Stuttering Home Page:

www.mnsu.edu/comdis/kuster/stutter.html

 • International Fluency Association:

www.theifa.org

 • National Stuttering Association:

www.westutter.org

 • British Stammering Association:

www.stammering.org

 • Stuttering Foundation of America:

www.stutteringhelp.org

 • Rzetelne informacje w językach polskim i angielskim, oparte na profesjonalnych źródłach naukowych można znaleźć na stronie Centrum Informacji Naukowej
  i Biblioteki Akademickiej:

www.ciniba.edu.pl

Licząc na przychylność dla naszych działań, łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia od całego Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,

dr Joanna Trzaskalik, przewodnicząca ŚO PTL