Warsztaty dla osób jąkających się, Lublin 25.06.2005