„Powiemy To” Jesteśmy Razem

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja” zaprasza  osoby z niepełnosprawnością  oraz rodziny z dziećmi lub dorosłymi z niepełnosprawnością  z woj. lubelskiego na bezpłatne porady w ramach zadania realizowanego przez Fundację „Powiemy To” pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liczba miejsc ograniczona. Czas trwania zadania: od 16.11.2020 do 31.03.2021 r. Zapisy: tel. 510 600 866, fundacja@powiemyto.pl

W ramach zadania każdy  uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

  • 8 godzin poradnictwa indywidualnego (psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego)
  • 4 godzin poradnictwa grupowego (psychologicznego, pedagogicznego)

Informacje o zadaniu: https://powiemyto.pl/powiemy-to-jestesmy-razem/