Lublin: Pierwsze spotkanie w nowym roku

7 stycznia w poniedziałek zapraszamy na pierwsze w nowym roku 2013 spotkanie grupy samopomocy dla osób jąkających się w Lublinie.Obraz1

Rozpocznie się o godzinie 18,00 w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie przy ul. I-szej Armii Wojska Polskiego 1.

Informacja o sali będzie się znajdować na tablicy na korytarzu.

Do zobaczenia.