Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2021 r.

Temat Zjazdu : O czym marzą posiadacze jąkania?

Termin : 30 września – 03 październik 2021 rok

Miejsce:   Dom Wczasowy Halny ul. Sądelska 59B 34-531 Murzasichle

Szanowni Państwo,

tym ciekawym, częściowo zapożyczonym pytaniem chciałem sprowokować uczestników tegorocznego Zjazdu do dyskusji nad oczekiwaniami i standardami życia osób z niepłynnością mowy.

Piękno Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie dobrym atutem do wspólnych wędrówek na świeżym powietrzu.

Koncepcję wystąpień i warsztatów oparliśmy na aktywności osób uczestniczących w Zjeździe. Opowiedzcie nam o swoich sukcesach, problemach, technikach, podzielcie się pytaniami i wątpliwościami. To czas dla Was – wykorzystajcie go aktywnie. Może już nie wystarcza bycie słuchaczem, może czas aby wypowiedzieć się, aby inni poznali Wasze zdanie?

To też czas na podzielenie się swoimi talentami – podzielenie się sobą; np. udowodnienie, że marzenia można spełniać. Osoby chętne do wystąpień proszone są o informację pod adresem ostojalublin@onet.pl tel 793001160, 605440294 (sms z tematem, formą wystąpienia)

Czekamy na Was!

Do zobaczenia!!!

Plan Zjazdu

30.09.2021 (czwartek)

16.00 Przyjazd uczestników

19.00     Kolacja

20.00     Nocne Jotów Rozmowy: Marzenia – nieodłączny element prawdziwego życia.

Prosimy o zastanowienie się nad następującymi pytaniami:

  • Jakie miałaś / miałeś marzenia mając naście lat? Czy udało się je spełnić?
  • Czy niepłynność miała wpływ na Twoje marzenia? Jeżeli tak to jaki?
  • Czy dzisiaj masz marzenia?

01.10.2021 (piątek)

9.00       Śniadanie

10.00 – 11.30  Wystąpienia uczestników Zjazdu cz. I

Arkadiusz Ceglarski – Autoterapia M.Frasera – co jąkający może zrobić sam dla siebie? Podstawowe kroki autoterapii – czynniki wspierające skuteczność

Renata Margalska – Marzenia się spełniają (on line)

Bartek Starszuk – Moje sukcesy i wyzwania

11.30 – 12.00 – Przerwa

12.00 – 13.30 – Wystąpienia uczestników Zjazdu cz. II

Ramona Rey – Zadzwońcie do mnie koniecznie (on line)

Sławomir Wiejas – Jak dzięki grze na instrumencie muzycznym spotkania towarzyskie stały się dla mnie przyjemnością?

Katarzyna Macios – Niedopowiedziani bohaterowie. Stereotypy na temat jąkania przedstawione w filmach i bajkach

14.00     Obiad

15.00     – 16.30 – Warsztaty prowadzone równolegle cz I.

Agata Antosiuk – Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego – emisja głosu

Arkadiusz Ceglarski – Praktyczne zastosowanie wybranych etapów autoterapii (4 – 6 uczestników)

16.30 – 17.00 – Przerwa

17.00 – 18.30 – Warsztaty prowadzone równolegle cz. II.

Agata Antosiuk – Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego – emisja głosu

Arkadiusz Ceglarski – Praktyczne zastosowanie wybranych etapów autoterapii (4 – 6 uczestników)

19.00     – Kolacja

20.00     – Spotkanie integracyjne (propozycje: wyjście do karczmy góralskiej, bilard i in.)

20.00     – Propozycja równoległa: Iza Michta, Katarzyna Macios – Mistrzostwa jąkania

02.10.2021 (sobota)

7.30 Śniadanie

8.10 Czas na rekreację – propozycje:

  • Wyjście w góry w grupach np. Murzasichle – Brzeziny – Psia Trawka – Murowaniec (dla wytrzymalszych spacer do: Czarny Staw) – Kuźnice; możliwe są inne trasy – prosimy o propozycje
  • Wyjazd do Zakopanego
  • Wyjazd do Term w Bukowinie Tatrzańskiej
  • Wyjazd do Term Gorący Potok (Szaflary); baseny na zewnątrz
  • Wyjazd do Term w Szaflarach
  • Wyjazd do Term w Chochołowie

Koszt busa / wstępy do Parku / Termy – we własnym zakresie

Osoby nie zainteresowane rekreacją mają możliwość skorzystania z:

Arkadiusz Ceglarski – Sesja CoachMent – coaching dla osób jąkających się

(2 sesje indywidualne, każda po 45 min.)

17.00 – Obiadokolacja

20.00     – Ognisko Balbuta

03.10.2021 (niedziela)

10.00 Śniadanie

Wyjazd uczestników

Opcja z dodatkowym noclegiem nie została zrealizowana 29 / 30.09.br ze względu na duży deszcz w dniu 30.09.br.

Proszę rozważyć możliwość przedłużenia pobytu (dodatkowy nocleg) 3 / 4.10.br i wyjście w góry dnia 04.10.br.

Kontakt

mail:  ostojalublin@onet.pl

Telefony: 793001160, 605440294

więcej informacji: http://jakanielublin.pl/

Karta Zgłoszeniowa
Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się Murzasichle: 30 wrzesień – 03 październik 2021 r.
Imię i Nazwisko
Adres (dla zamawiających Fakturę) 
mail
telefon
Chcę otrzymać fakturę (zaznaczyć  TAK / NIE) 
Składka członkowska za 2021 rok20,00 zł
Uczestnik z opłaconą składką członkowską za 2021 rok410,00 zł
Pozostali uczestnicy 430,00 zł
Jeżeli zgłaszający nie uczestniczy w całym Zjeździe, prosimy o zaznaczenie punktów, z których zgłaszający chce skorzystać; wówczas zostanie wyliczona opłata za uczestnictwo. Aktualne informacje na stronie http://jakanielublin.pl/

30.09.2021 Czwartek

kolacja
nocleg
01.10.2021 Piątek
Śniadanie
Obiad
Kolacja
nocleg
02.10.2021 Sobota
Śniadanie
Obiadokolacja
Ognisko
nocleg
03.10.2021 Niedziela
Śniadanie
Zamawiam dietę bezmięsną (TAK/NIE)
Koszt uczestnictwa według zamówienia dodatkowego lub częściowego
Zgłoszenia kierujemy na adres  ostojalublin@onet.pl        tel. sms. 793001160, 605440294 (odpowiadamy na sms !!!) wpłaty kierujemy na konto :
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA                                ul. Leszczyńskiego 23     20 – 400 Lublin,          

  Bank Pocztowy nr konta  81 1320 1104 3122 4639 2000 0001
Zamawiam dodatkowy nocleg środa 29 września 2021 r. TAK / NIE Przyjazd we środę. Dla chętnych we czwartek rano wyjście w góry. Koszt noclegu 60 zł.

Kartę zgłoszeniową przesyłamy pocztą elektroniczną ostojalublin@onet.pl , a podpisany oryginał przywozimy ze sobą.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych możliwe, że będziemy prosić uczestników o wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji, lub wylegitymowanie się certyfikatem szczepień.
ÿ wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich /dziecka danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz podmioty współpracujące w celach rekrutacji oraz realizacji celów (zadań) statutowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). oraz przepisami RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną i zostałem poinformowany o prawie wglądu i poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA ul. Leszczyńskiego 23 NIP 946-23-75-785
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Zdzisław Gładosz – ostojalublin@onet.pl.
3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące (Współorganizatorzy realizowanych celów/zadań statutowych) oraz Organizatorzy zadań, w których członkowie OSTOJA będą brali udział za pośrednictwem Stowarzyszenia
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych realizowanych samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz podjętych przez nie uchwał i zobowiązań.
5)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do stowarzyszenia lub czas niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
6) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem przynależności do Stowarzyszenia, lub uczestnictwa w realizacji celów/zadań statutowych. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Dane dotyczą członka (lub uczestnika zadania), a w przypadku osób niepełnoletnich także rodziców w zakresie niezbędnym do realizacji zadania oraz rozliczeń finansowych
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.