Lublin – spotkanie grupy samopomocy dla osób jąkających się

5 i  19 maja zapraszamy na spotkania grupy samopomocy dla osób jąkających się o godzinie 18,00. Spotykamy się w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin przy ul. I – szej Armii Wojska Polskiego I w Lublinie w sali nr. 6 na parterze.