Lublin: 7 i 14 kwietnia, spotkania grupy terapeutycznej i grupy samopomocy (spotkanie świąteczne!)

7 i  wyjątkowo ( ze względu na Święta Wielkanocne) 14 kwietnia, zapraszamy na spotkania grupy terapeutycznej dla osób jąkających się o godzinie 18,00. Spotykamy się w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin przy ul. I – szej Armii Wojska Polskiego I w Lublinie w sali nr. 6 na parterze.

Spotkania grupy terapeutycznej poprowadzi Grzegorz Chmielewski.

7 kwietnia po spotkaniach grupy od 19,00  zapraszamy na spotkanie grupy samopomocy dla osób jąkających się. W trakcie spotkania grupy samopomocy będzie poruszana tematyka związane z organizacją tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Jąkających się się w Lublinie.

14 kwietnia po spotkaniu grupy terapeutycznej o 19,00 zapraszamy na spotkanie świąteczne z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Serdecznie zapraszamy. Udział w naszych spotkaniach jest bezpłatny. Prosimy o przekazanie tej informacji swoim znajomym!

Informacje o spotkaniach grupy terapeutycznej udziela Grzegorz Chmielewski, Tel. 609 918 388. E-mail kontakt@opnis.pl