Klub J w Lublinie w styczniu w lutym

Zapraszamy na spotkania Klubu J – grupy wsparcia dla osób jąkających się w Lublinie:

21.01.2019, g. 18.00 – 20-00

04.02.2019, g. 18.00 – 20-00

18.02.2019, g. 18.00 – 20-00

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18,00. Miejsca spotkań: Fundacja „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a.

Osobny zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Przemysławem Gumieniakiem: tel. 504 909 706, e-mail p.gumieniak@powiemyto.pl

Informacje na temat spotkań od stycznia do czerwca 2019.