Katowice: 23 maja spotkanie klubu J

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie katowickiego klubu „J”, które odbędzie się 23 maja 2013r. Tematem spotkania,w których uczestniczyć będą również studenci, będzie: ” Zastosowanie technik upłynniających mowę w różnych sytuacjach komunikacyjnych – różnice”.

Kasia