Grupy samopomocowe oraz grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem jąkania w Polsce

W ramach ruchu samopomocy wyróżnia się dwa rodzaje grup:

grupy samopomocy będące pozainstytucjonalnym wsparciem środowiskowym dla osób
z problemem niepłynnej mowy, zrzeszeniem osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami oraz udzielać wzajemnego wsparcia. W przypadku tej grupy, obecność profesjonalnego koordynatora nie jest wymagana;
grupy wsparcia mają wymiar terapeutyczny, są inicjowane oraz kierowane przez specjalistów i służą doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności zdobytych podczas instytucjonalnej terapii.

Najczęściej występującymi w Polsce grupami są Kluby J, będące grupami samopomocowymi. Obecnie jednak, w wielu przypadkach, grupy te posiadają zarówno cechy grup wsparcia (terapeutycznych) jak i samopomocowych.

Żródło:

Yaruss, S. I., Quesal R. W., Reeves L. (2007). Self-helps and mutual aid groups as an adjunct to stuttering therapy. W: E. G. Conture, R. F. Curlee (red.) Stuttering and related disorders of fluency (s. 256–276). New York: Thieme

Trichton M., Raj, E. X. (2018). Peer suport for People Who Stutter. History, Benefits, and Accessibility. W: Amster Barbara J., Klein Evelyn R.
(red.) More than fluency. The social, emotional, and Cognitive Dimensions of Stuttering (s. 187-214). San Diego: Plural Publishing Inc.

Kluby „J”

1. Klub „J” w Gdańsku

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny – zainteresowani tematyką niepłynności mowy oraz studenci i logopedzi w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się

Cel działalności:
– wychodzenie poza własną strefę komfortu, próby przezwyciężania blokad związanych z mówieniem
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– analiza książek dotyczących samorozwoju oraz bycia autentycznym
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– tworzenie przestrzeni do podejmowanie ćwiczeń logopedycznych (metoda modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a, nieprzesadnie spowolnione mówienie)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: czytanie, a następnie samodzielne parafrazowanie konkretnych fragmentów książki; wykonywanie telefonów/scenek/prezentacji w celu przełamywania swojego lęku przed mówieniem; prezentowanie technik mówienia; dyskusja oraz burza mózgów

Kontakt:
Facebook: Klub J Gdańsk

2. Klub „J” w Katowicach

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje logopeda specjalizujący się w jąkaniu oraz osoba jąkająca się

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: analiza problemu związanego z tematem jąkania; wspólna dyskusja oraz wyciągnięcie wniosków

Kontakt:
Facebook: Klub J Katowice

3. Klub „J” w Krakowie 

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, rodzina, studenci i logopedzi

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika (w jego trakcie spotkania ustalane jest, kto prowadzi następne)

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty z elementami psychodramy (z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub J Kraków
Strona internetowa: www.jakanie.info.pl

4. Klub „J” w Lublinie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkań przez każdego uczestnika; warsztaty tematyczne prowadzone przez zaproszonych gości

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– wymiar towarzyski
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: omawianie aktualności; dzielenie się własnymi doświadczeniami; powitanie nowych gości; przedstawienie głównego tematu spotkania (warsztat, prelekcja); dyskusja do sa.

Kontakt:

Facebook: Klub J Lublin

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Messenger: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się  

5. Klub „J” w Łodzi

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, specjaliści (zapoznanie ze specjalistami z regionu)

Prowadzenie spotkań: logopeda

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: spotkania w formie online

Kontakt:
Facebook: Centrum Logopedyczne Efata

6. Klub „J” w Olsztynie

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, studenci

Prowadzenie spotkań: logopeda, psycholog (w zależności od potrzeb)

Cel działalności: 
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (w zależności od potrzeb osoby jąkającej wykorzystuje się różnorodne techniki)
–  popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju
– obchody szczególnych wydarzeń, np. zakończenie roku szkolnego (spotkanie w kawiarni)

Przykładowy przebieg spotkania: wsparcie poprzez rozmowę; prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; konsultacje specjalistyczne (logopedyczna, psychologiczna); wspólna herbata, kawa

Kontakt:
Facebook: Klub J Olsztyn

7. Klub „J” w Poznaniu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zainteresowane tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; Mistrzostwa Jąkania

Kontakt:
Facebook: Klub J Poznań

8. Klub „J” w Rawiczu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci, zaproszeni goście, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (terapia ”szyta na miarę”, praca na zasobach, indywidualne podejścia do dziecka i jego rodziny – włączenie rodziców, rodziny w terapię dziecka)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– bycie w towarzystwie – spotkanie przy kawce i słodkim małym „conieco”
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju – wymiana doświadczeń
– spotkania międzyklubowe
– wspieranie organizacji konferencji, spotkań, wspólne wyjazdy turystyczne, udział w spotkaniach o tematyce jąkania np. konferencje

Przykładowy przebieg spotkania: podział spotkania na dwie części 1: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii, opowiadanie swojej historii jąkania (z udziałem studentów), dzielenie się swoimi osiągnięciami, 2: tematyczne spotkanie rodziców, zajęcia grupowe z dziećmi do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Rawicz

9. Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda (w zależności od możliwości), psycholog, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– warsztaty logopedyczne,  psychologiczne i inne
– pozyskiwanie środków na realizację założonego programu

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty psychologiczne z zakresu odkrywania swoich talentów do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Toruń

10. Klub „J” w Warszawie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się metody autoterapii Malcolma Frasera oraz dyskusja

Kontakt:
Strona Internetowa: www.jakanie.waw.pl

Facebook: Klub J Warszawa

11. Klub „J” we Wrocławiu

Spotkania klubu obecnie są zawieszone.
W formie indywidualnej udzielane są informacje dotyczące:

– form wsparcia (turnusy, zjazdy osób jąkających się) oraz terapii dostępnych w okolicy i na terenie całego kraju

– możliwości starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Kontakt:
Facebook: Klub J – jąkanie nie takie straszne

Grupy wsparcia i samopomocy działające przy Uczelniach Wyższych

1. Klub Ludzi Mówiących (działający przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się (koordynator), logopeda (opiekun grupy); możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: Mistrzostwa Jąkania, przedstawianie swojej historii jąkania (również z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub Ludzi Mówiących

2. Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera (działająca przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie)

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zmagające się
z trudnościami w komunikacji

Prowadzenie spotkań: neurologopeda-psychoterapeuta, psycholog kliniczny

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalistów
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– promowanie wiedzy na temat nurtu modyfikacji jąkania, roli psychoterapii w terapii jąkania oraz etyki w pracy psychoterapeutycznej i logopedycznej
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych w nurcie modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: temat przewodni spotkania najczęściej wybierany jest przez uczestników i dotyka obszarów psychoterapii, neurobiologii, filozofii oraz różnych metod terapii mowy; przybliżenie idei modyfikacji jako sposobu uzyskania wpływu w momentach niepłynności; dzielenie się zarówno bieżącymi trudnościami, jak i swoją historią; wsparcie oraz komentarz grupy i osób prowadzących

Kontakt:
Facebook: Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera

Grupy wsparcia


Grupa wsparcia
w podejściu metody wystukiwania sylab autorstwa
dra Krzysztofa Szamburskiego

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się prowadzone w nurcie metody wystukiwania sylab autorstwa dr Krzysztofa Szamburskiego, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: logopeda – autor metody, psycholog

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (metoda wystukiwania sylab)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu
– wymiar towarzyski
– przestrzeń do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych według metody wystukiwania sylab

Kontakt:
Facebook: Klub J Warszawa
Strona internetowa: www.jakanie.waw.pl

Wirtualne formy działalności samopomocowej

Demostenes.eu

Portal poświęcony jąkaniu stanowiący kompendium wiedzy bazującej na kompilacji źródeł polskich i zagranicznych (tłumaczenia tekstów anglojęzycznych na język polski).

Strona internetowa: www.demostenes.eu

Jąkała też człowiek

Blog autorstwa osoby jąkającej się. Opisane na blogu historie mogą stanowić motywację dla innych osób z jąkaniem.

Strona internetowa: www.jakalatezczlowiek.wordpress.com

Jąkanie się – grupa wsparcia

Fanpage na portalu Facebook zrzeszający osoby z jąkaniem oraz ich otoczenie (rodzina, nauczyciele, specjaliści), na którym można znaleźć wiele informacji na temat jąkania, jak również wymienić się doświadczeniami z innymi osobami.

Facebook: Jąkanie się – grupa wsparcia

Wirtualny Klub „J”

Wirtualny odpowiednik „Klubu J” założony przez osobę z jąkaniem. Spotkania odbywają się
za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Kontakt: www.wirtualnyklubj.pl

Z Zacięciem – kanał na You Tube

Kanał poświęcony jąkaniu tworzony przez osoby z doświadczające niepłynności.

Link: Z Zacięciem

Stowarzyszenia i fundacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Facebook: Zarząd Ostoi

Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Facebook: Klub J Toruń

Fundacja „Frogos”

Strona internetowa: www.frogos.org.pl

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji „Halo”

Strona internetowa: www.fundacjahalo.pl

Facebook: Fundacja „HALO”

Fundacja Powiemy To”

Strona internetowa: www.powiemyto.pl

Facebook: Fundacja „Powiemy To”

W związku z sytuacją związaną z COVID-19, informacje dotyczące spotkań mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z daną grupą.

Chcesz założyć grupę samopomocy, grupę wsparcia w swojej okolicy? Chcesz zgłosić zmiany dotyczące istniejącej grupy? Napisz do nas: ostojalublin@onet.pl