2 kwietnia – Spotkanie Wielkanocne

Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne spotkanie lubelskiego klubu J, które odbędzie się 2 kwietnia o 18,00 w  Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie przy  ul. I-szej Armii Wojska Polskiego 1.
Tradycyjnie podzielimy się jajeczkiem, będą życzenia i wspólne rozmowy.