19 listopad

Obraz1

Tego dnia czekamy na Was w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie przy  ul. I-szej Armii Wojska Polskiego 1. Spotkanie grupy samopomocy dla osób jąkających się rozpocznie się o godzinie 18,00.

Do zobaczenia!