Promuj zjazd!

Zachęcamy do włączenia się promowania tegorocznego Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Jąkających się w swoim miejscu zamieszkania.

Prosimy o przesyłanie materiałów zjadowych w formie elelektroczniej, lub kolportaż w formie papierowej po wydrukowaniu. 

Apel o pomoc w promocji zjazdu kierujemy w szczególności:

  • do osób jąkajających się i ich bliskich
  • do osób, które znają inne osoby jąkające się i chcieliby im pomóc
  • do placówek oświatowych – przedszkoli, szkół, poradnii
  • do uczelni wyższych – szczególnie do studentów kierunków humanistycznych – Logopedii, Psychologii, Pedagogiki, Socjologii i podobnych

Materiały promocyjne

Bez nazwy

 plaktaj-zjazd1