Prelegenci

W kolejności alfabetycznej:

Arkadiusz Ceglarski (Wrocław)– 41 lat, absolwent Politechniki Wrocławskiej, czynny zawodowo w branży inżynierskiej. Aktywny działacz wrocławskiego klubu J. Posiadający wiedzę i doświadczenie odnośnie terapii Arutiunian (3-krotny uczestnik). Entuzjasta podjeścia terapeutycznego, bazującego na koncepcji Malcolma Frasera – opisanego w książce "Autoterpia dla osób jąkających się" (Self-therapy for the stutterer), mający udział w tłumaczeniu książki na język polski (pozycja dostępna pod http://demostenes.eu/news.php?readmore=251) oraz moderujący to podejście terapeutyczne na spotkaniach wrocławskiego klubu J. Prywatnie mąż Agnieszki oraz tato Mikołaja (7 lat) i Oli (13 lat), amator biegania (maratony).

mgr Grzegorz Chmielewski (Lublin). Psycholog, pedagog. W Lublinie prowadzi grupę samopomocy i grupę terapeutyczną,  prowadzi terapię na ogólnopolskich turnusach terapeutycznych dla osób jąkających się. Autor badań, publikacji poświęconych tematyce jąkania. Zawodowo związany z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 w Lublinie.

mgr Urszula Grab (Lublin)

mgr Karolina Jankiewicz-Kuźniewska – logopeda, mieszka i pracuje w Płocku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Magistrantka Doktora Krzysztofa Szamburskiego. Z terapią jąkania związana od 2010 roku.  Koordynatorka spotkań Klubu J w Płocku. Od 2012 roku prowadzi terapię grupową i indywidualną na turnusach rehabilitacyjnych dla osób jąkających. Rozpoczęła studia w zakresie neurologopedii, aby dalej się rozwijać.

Kamil Kupiec (Kraków). 26 lat, członek zarządu klubu J w Krakowie. Z ruchem samopomocowym związany od 2 lat. Uczestnik terapii Arutiunian oraz dwóch turnusów terapeutycznych. Zawodowo programista, prywatnie podróżnik.

Radek Lewandowski

mgr Renata Margalska  (Toruń)– Prezes Oddziału Toruń Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się Ostoja Lublin. Od początku lat 90-tych związana z ruchem samopomocowym Klub J w Toruniu oraz z Polskim Związkiem Jąkających się, najpierw jako uczestnik grup samopomocowych, następnie jako działacz, organizator grup samopomocowych. Prowadzi spotkania, warsztaty i pogadanki dla grup samopomocowych osób jąkających się. Występowała jako prelegent na konferencjach oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poruszając i przybliżając życie osób jąkających się,  a także w radiu i telewizji. Urzędnik administracji publicznej szczebla wojewódzkiego, orędowniczka idei akceptacji i równego traktowania

mgr Milena Mrozowska (Warszawa).  Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Polonistyki. Ukończyła logopedię oraz filologię polską ze specjalnością literaturoznowaczo-językoznawczą ukierunkowaną na media. Od 2010 roku zainteresowana tematyką jąkania. Badała zagadnienie w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej "TOP" w Warszawie, gdzie prowadziła terapię grupową dzieci jąkających się metodą wystukiwania sylab dr. Szamburskiego pod okiem jej twórcy, a także spotkania warszawskiego Klubu Osób Jąkających się dla osób dorosłych. Prowadziła terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią oraz terapię dzieci z niepłynnością mówienia na turnusie psychoterapeutycznym. Obecnie organizuje grupę dla dzieci z niepłynnością mówienia w poradni, w której pracuje. Poza tematyką jąkania interesuje się logopedią artystyczną, retoryką, komunikacją, metodami terapii jąkania w krajach anglojęzycznych. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie.

mgr Róża Sobocińska (Toruń). Logopeda, od 26 lat pracuje z osobami jąkającymi się, od 20 lat prowadzi grupową  i indywidualną terapię na turnusach rehabilitacyjnych dla osób z jąkaniem (od 1994 r.) Autorka wielu artykułów, dotyczących tematyki jąkania. Wykładowca UMK.

mgr Lucyna Jankowska-Szafarska (Kraków)

mgr Marta Wiercińska (Lublin, MindMed Instytut). MindMed Instytut to działająca od 1993 roku sieć gabinetów psychologiczno-psychoterapeutycznych. Współpracujemy z ponad 50 psychoterapeutami o różnorodnych specjalizacjach pozwalających na głęboką pracę z pacjentem, prowadzącą do trwałych i efektywnych zmian. Czytaj więcej.

mgr Małgorzata Wiślicka (Lublin). Logopeda, polonista, nauczyciel dyplomowany. Od kilkunastu lat z pasją zajmuje się terapią osób z niepłynnością mówienia (dzieci, młodzieży i dorosłych). W swojej pracy łączy najnowsze metody i techniki upłynniające mowę z elementami psychoterapii. W 2005 roku otworzyła przewód doktorski na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Kilka lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo jako terapeuta mowy dzieci: z porażeniem mózgowym, autyzmem, jąkających się, z alalią, dyslalią oraz specjalista wczesnej profilaktyki logopedycznej. Ukończyła ponad dwadzieścia różnych form doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii i pedagogiki. Od kilkunastu lat współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się "Ostoja".


Patroni medialni

LogoCentrum