Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się Lublin 2009

Isad_ribbonKiedy spytamy osobę jąkającą się jakie jest jej największe marzenie, możemy usłyszeć wiele odpowiedzi, ale zawsze na tej długiej liście pojawia się stwierdzenie – znaleźć sposób na pozbycie się jąkania. Logopedia poczyniła w ciągu ostatnich lat wielkie postępy, jednak organizm człowieka nie chce tak łatwo zdradzić wszystkich swoich sekretów. Predyspozycje organizmu, które spowodowały rozwój niepłynności mowy mogą być w znaczny sposób zmodyfikowane w czasie procesu terapeutycznego, jednak nigdy nie mamy pewności, czy po pewnym czasie nie nastąpi reemisja. Stąd nasuwa się oczywisty wniosek, że terapia jąkania jest rodzajem nieustającego treningu usprawniającego aparat mowy i kształtowanie własnej osobowości, a okresy reemisji mogą się pojawiać niezależnie od stosowanej metody i są raczej spowodowane aktualną kondycją psychofizyczną organizmu poddawanego codziennie różnego rodzaju bodźcom.Jąkanie wpływa na wiele aspektów życia :
– relacje społeczne (szkoła, rodzina, środowisko)
– problemy na rynku pracy (ograniczenia zawodowe, konkurencja na rynku pracy)
– bariery (problemy z komunikowaniem się, logofobia, odbiór przez inne osoby)

Tym i innym problemom chcemy też poświęcić nasze coroczne spotkanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się, który odbędzie się w dniach 20 – 22 listopada 2009 roku w Lublinie.

Temat : Integracja osób jąkający się w społeczeństwie
Termin : 20 listopad 2009 r. – 22 listopad 2009 r.
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „OSTOJA”
Telefon kontaktowy:
605440294 – Gładosz Zdzisław mail: zewazewa@vp.pl , tel/fax 0817417614
501551049 – Anna Balawajder..
697712018 – Paweł Pielecki.
Miejsce : Zajazd pod Kasztanami
20-518 Lublin, ul. Krężnicka 96A
tel/fax 081 7500390 / 081 7500946
www.zajazd.lublin.pl

Odpłatność
93,50 zł – Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będąca członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, data wpłaty na konto)
250,00 – Osoba będąca członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się.
300,00 – Pozostałe osoby.
20,00 zł – Roczna składka członkowska.
30.00 zł – opłata dla wolnego słuchacza.
Członkiem „OSTOJA” może być osoba jąkająca się, wolontariusz, rodzic, terapeuta.