Katowice

Logo Katowice

  • Salka Caritasu Kościoła Mariackiego. Katowice,Plac ks. dr. Emila Szramka 1.
  • Kontakt: Katarzyna Ploch, tel. 606 601 841, k_ploch@wp.pl