Kluby J w Polsce


Kluby „J”

Klub „J” to grupa samopomocowo-terapeutyczna, w której osoby jąkające się doświadczają wzajemnego i terapeutycznego wsparcia. Spotkania klubowe tworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania rozwiązań zgłaszanych problemów. To również miejsce, gdzie uczestnicy mogą zasięgnąć porad oraz pozyskać informacje dotyczące m.in. form terapii.

Podczas spotkań uczestnicy mają okazję pracować nad jakością swojej komunikacji m.in. dzięki technikom poprawiającym komfort wypowiadania się w różnych sytuacjach społecznych. Techniki te przepracowywane są na spotkaniach, które niejednokrotnie mają także wymiar towarzyski – w miłym, pełnym akceptacji gronie, popijając pyszną kawę lub herbatę można otwarcie mówić o jąkaniu. Dzięki spotkaniom można także poznać nowe osoby, które również zmagają się z niepłynnością i często mają podobne odczucia i emocje z nią związane.

W ramach ruchu samopomocy wyróżnia się dwa rodzaje grup:

– grupy samopomocy będące pozainstytucjonalnym wsparciem środowiskowym dla osób
z problemem niepłynnej mowy, zrzeszeniem osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami oraz udzielać wzajemnego wsparcia. W przypadku tej grupy, obecność profesjonalnego koordynatora nie jest wymagana;
– grupy wsparcia mają wymiar terapeutyczny, są inicjowane oraz kierowane przez specjalistów i służą doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności zdobytych podczas instytucjonalnej terapii.

Najczęściej występującymi w Polsce grupami są Kluby J, będące grupami samopomocowymi. Obecnie jednak, w wielu przypadkach, grupy te posiadają zarówno cechy grup wsparcia (terapeutycznych) jak i samopomocowych.

Żródło:

Yaruss, S. I., Quesal R. W., Reeves L. (2007). Self-helps and mutual aid groups as an adjunct to stuttering therapy. W: E. G. Conture, R. F. Curlee (red.) Stuttering and related disorders of fluency (s. 256–276). New York: Thieme

Trichton M., Raj, E. X. (2018). Peer suport for People Who Stutter. History, Benefits, and Accessibility. W: Amster Barbara J., Klein Evelyn R.
(red.) More than fluency. The social, emotional, and Cognitive Dimensions of Stuttering (s. 187-214). San Diego: Plural Publishing Inc.

Kluby „J”

1. Klub „J” w Gdańsku

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny – zainteresowani tematyką niepłynności mowy oraz studenci i logopedzi w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się

Cel działalności:
– wychodzenie poza własną strefę komfortu, próby przezwyciężania blokad związanych z mówieniem
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– analiza książek dotyczących samorozwoju oraz bycia autentycznym
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– tworzenie przestrzeni do podejmowanie ćwiczeń logopedycznych (metoda modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a, nieprzesadnie spowolnione mówienie)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: czytanie, a następnie samodzielne parafrazowanie konkretnych fragmentów książki; wykonywanie telefonów/scenek/prezentacji w celu przełamywania swojego lęku przed mówieniem; prezentowanie technik mówienia; dyskusja oraz burza mózgów

Kontakt:
Facebook: Klub J Gdańsk

2. Klub „J” w Katowicach

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje logopeda specjalizujący się w jąkaniu oraz osoba jąkająca się

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: analiza problemu związanego z tematem jąkania; wspólna dyskusja oraz wyciągnięcie wniosków

Kontakt:
Facebook: Klub J Katowice

3. Klub „J” w Krakowie 

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, rodzina, studenci i logopedzi

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika (w jego trakcie spotkania ustalane jest, kto prowadzi następne)

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty z elementami psychodramy (z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub J Kraków
Strona internetowa: www.jakanie.info.pl

4. Klub „J” w Lublinie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkań przez każdego uczestnika; warsztaty tematyczne prowadzone przez zaproszonych gości

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– wymiar towarzyski
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: omawianie aktualności; dzielenie się własnymi doświadczeniami; powitanie nowych gości; przedstawienie głównego tematu spotkania (warsztat, prelekcja); dyskusja do sa.

Kontakt:

Facebook: Klub J Lublin

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Messenger: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się  

5. Klub „J” w Łodzi

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, specjaliści (zapoznanie ze specjalistami z regionu)

Prowadzenie spotkań: logopeda

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: spotkania w formie online

Kontakt:
Facebook: Centrum Logopedyczne Efata

6. Klub „J” w Olsztynie

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, studenci

Prowadzenie spotkań: logopeda, psycholog (w zależności od potrzeb)

Cel działalności: 
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (w zależności od potrzeb osoby jąkającej wykorzystuje się różnorodne techniki)
–  popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju
– obchody szczególnych wydarzeń, np. zakończenie roku szkolnego (spotkanie w kawiarni)

Przykładowy przebieg spotkania: wsparcie poprzez rozmowę; prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; konsultacje specjalistyczne (logopedyczna, psychologiczna); wspólna herbata, kawa

Kontakt:
Facebook: Klub J Olsztyn

7. Klub „J” w Poznaniu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zainteresowane tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; Mistrzostwa Jąkania

Kontakt:
Facebook: Klub J Poznań

8. Klub „J” w Rawiczu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci, zaproszeni goście, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (terapia ”szyta na miarę”, praca na zasobach, indywidualne podejścia do dziecka i jego rodziny – włączenie rodziców, rodziny w terapię dziecka)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– bycie w towarzystwie – spotkanie przy kawce i słodkim małym „conieco”
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju – wymiana doświadczeń
– spotkania międzyklubowe
– wspieranie organizacji konferencji, spotkań, wspólne wyjazdy turystyczne, udział w spotkaniach o tematyce jąkania np. konferencje

Przykładowy przebieg spotkania: podział spotkania na dwie części 1: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii, opowiadanie swojej historii jąkania (z udziałem studentów), dzielenie się swoimi osiągnięciami, 2: tematyczne spotkanie rodziców, zajęcia grupowe z dziećmi do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Rawicz

9. Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda (w zależności od możliwości), psycholog, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– warsztaty logopedyczne,  psychologiczne i inne
– pozyskiwanie środków na realizację założonego programu

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty psychologiczne z zakresu odkrywania swoich talentów do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Toruń

10. Klub „J” w Warszawie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się metody autoterapii Malcolma Frasera oraz dyskusja

Kontakt:
Strona Internetowa: www.jakanie.waw.pl

Facebook: Klub J Warszawa

11. Klub „J” we Wrocławiu

Spotkania klubu obecnie są zawieszone.
W formie indywidualnej udzielane są informacje dotyczące:

– form wsparcia (turnusy, zjazdy osób jąkających się) oraz terapii dostępnych w okolicy i na terenie całego kraju

– możliwości starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Kontakt:
Facebook: Klub J – jąkanie nie takie straszne

Grupy wsparcia i samopomocy działające przy Uczelniach Wyższych

1. Klub Ludzi Mówiących (działający przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się (koordynator), logopeda (opiekun grupy); możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: Mistrzostwa Jąkania, przedstawianie swojej historii jąkania (również z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub Ludzi Mówiących

2. Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera (działająca przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie)

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zmagające się
z trudnościami w komunikacji

Prowadzenie spotkań: neurologopeda-psychoterapeuta, psycholog kliniczny

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalistów
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– promowanie wiedzy na temat nurtu modyfikacji jąkania, roli psychoterapii w terapii jąkania oraz etyki w pracy psychoterapeutycznej i logopedycznej
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych w nurcie modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: temat przewodni spotkania najczęściej wybierany jest przez uczestników i dotyka obszarów psychoterapii, neurobiologii, filozofii oraz różnych metod terapii mowy; przybliżenie idei modyfikacji jako sposobu uzyskania wpływu w momentach niepłynności; dzielenie się zarówno bieżącymi trudnościami, jak i swoją historią; wsparcie oraz komentarz grupy i osób prowadzących

Kontakt:
Facebook: Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera

Grupy wsparcia


Grupa wsparcia
 w podejściu metody wystukiwania sylab autorstwa
dra Krzysztofa Szamburskiego

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się prowadzone w nurcie metody wystukiwania sylab autorstwa dr Krzysztofa Szamburskiego, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: logopeda – autor metody, psycholog

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (metoda wystukiwania sylab)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu
– wymiar towarzyski
– przestrzeń do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych według metody wystukiwania sylab

Kontakt:
Facebook: Klub J Warszawa
Strona internetowa: www.jakanie.waw.pl

Wirtualne formy działalności samopomocowej

Demostenes.eu

Portal poświęcony jąkaniu stanowiący kompendium wiedzy bazującej na kompilacji źródeł polskich i zagranicznych (tłumaczenia tekstów anglojęzycznych na język polski).

Strona internetowa: www.demostenes.eu

Jąkała też człowiek

Blog autorstwa osoby jąkającej się. Opisane na blogu historie mogą stanowić motywację dla innych osób z jąkaniem.

Strona internetowa: www.jakalatezczlowiek.wordpress.com

Jąkanie się – grupa wsparcia

Fanpage na portalu Facebook zrzeszający osoby z jąkaniem oraz ich otoczenie (rodzina, nauczyciele, specjaliści), na którym można znaleźć wiele informacji na temat jąkania, jak również wymienić się doświadczeniami z innymi osobami.

Facebook: Jąkanie się – grupa wsparcia

Wirtualny Klub „J”

Wirtualny odpowiednik „Klubu J” założony przez osobę z jąkaniem. Spotkania odbywają się
za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Kontakt: www.wirtualnyklubj.pl

Z Zacięciem – kanał na You Tube

Kanał poświęcony jąkaniu tworzony przez osoby z doświadczające niepłynności.

Link: Z Zacięciem

Stowarzyszenia i fundacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Facebook: Zarząd Ostoi

Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Facebook: Klub J Toruń

Fundacja „Frogos”

Strona internetowa: www.frogos.org.pl

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji „Halo”

Strona internetowa: www.fundacjahalo.pl

Facebook: Fundacja „HALO”

Fundacja Powiemy To”

Strona internetowa: www.powiemyto.pl

Facebook: Fundacja „Powiemy To”

 

W związku z sytuacją związaną z COVID-19, informacje dotyczące spotkań mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z daną grupą.

Chcesz założyć grupę samopomocy, grupę wsparcia w swojej okolicy? Chcesz zgłosić zmiany dotyczące istniejącej grupy? Napisz do nas: ostojalublin@onet.pl

Aktualizacji klubów „J” dokonały: Anna Kołodziej (akolo2@wp.pl) Izabela Michta (izabela.michta@op.pl)
Wszelkie zmiany prosimy kierować na jeden z powyższych adresów.
Data aktualizacji: 06.12.2018 r.