Kluby J w Polsce


Grupy samopomocowe
oraz grupy wsparcia dla osób
z doświadczeniem jąkania i giełkotu w Polsce

 

W ramach ruchu samopomocy wyróżnia się dwa rodzaje grup:

grupy samopomocy będące pozainstytucjonalnym wsparciem środowiskowym dla osób
z problemem niepłynnej mowy, zrzeszeniem osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami
i doświadczeniami oraz udzielać wzajemnego wsparcia. W przypadku tych grup, obecność profesjonalnego koordynatora nie jest wymagana;
grupy wsparcia mają wymiar terapeutyczny, są inicjowane oraz kierowane przez specjalistów
i służą doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności zdobytych podczas instytucjonalnej terapii.

Najczęściej występującymi w Polsce grupami są Kluby J, będące grupami samopomocowymi. Obecnie jednak, w wielu przypadkach, grupy te posiadają zarówno cechy grup wsparcia (terapeutycznych) jak i samopomocowych.

Żródło:

Yaruss, S. I., Quesal R. W., Reeves L. (2007). Self-helps and mutual aid groups as an adjunct to stuttering therapy. W: E. G. Conture, R. F. Curlee (red.) Stuttering and related disorders of fluency (s. 256–276). New York: Thieme

Trichton M., Raj, E. X. (2018). Peer support for People Who Stutter. History, Benefits, and Accessibility. W: Amster Barbara J., Klein Evelyn R.
(red.) More than fluency. The social, emotional, and Cognitive Dimensions of Stuttering (s. 187-214). San Diego: Plural Publishing Inc.


Kluby „J”

 

 1. Klub „J” w Gdańsku

 

Spotkania obecnie są zawieszone.

Uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny – zainteresowane tematyką niepłynności mowy oraz studenci i logopedzi w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się (formuła online)

Cel działalności:
– wychodzenie poza własną strefę komfortu, próby przezwyciężania blokad związanych
z mówieniem
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– analizowanie książek dotyczących samorozwoju oraz bycia autentycznym
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (metoda modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a, nieprzesadnie spowolnione mówienie)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach

– kreowanie przestrzeni do samorozwoju


Przykładowy przebieg spotkania
: czytanie, a następnie samodzielne parafrazowanie konkretnych fragmentów książki; wykonywanie telefonów/scenek/prezentacji w celu przełamywania swojego lęku przed mówieniem; prezentowanie technik mówienia; dyskusja oraz burza mózgów

Kontakt:
Facebook: Klub J Gdańsk


 1. Klub „J” w Katowicach:

 

Uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci
i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: logopeda specjalizujący się w jąkaniu oraz osoba jąkająca się

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: analiza problemu związanego z tematem jąkania; wspólna dyskusja oraz wyciągnięcie wniosków

Kontakt:
Facebook: Klub J Katowice

 

 1. Klub „J” w Krakowie

   

Uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, rodzina, studenci i logopedzi

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego

uczestnika (w trakcie spotkania ustalane jest, kto prowadzi następne)

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty z elementami psychodramy (z udziałem
zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub J Kraków
Strona Internetowa: www.jakanie.info.pl

 1. Klub „J” w Lublinie

  U
  czestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkań przez każdego uczestnika; warsztaty tematyczne prowadzone przez zaproszonych gości

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: omawianie aktualności; dzielenie się własnymi doświadczeniami; powitanie nowych gości; przedstawienie głównego tematu spotkania (warsztat, prelekcja); dyskusja

Kontakt:
Facebook: Zarząd Ostoi (Klub J Lublin)

Strona Internetowa: www.jakanielublin.pl

 

 1. Klub „J” w Łodzi

   

Uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, specjaliści (zapoznanie
ze specjalistami z regionu)

Prowadzenie spotkań: logopeda (formuła online)

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: w zależności od potrzeb grupy

Kontakt:
Facebook: Centrum Efata

 1. Klub „J” w Olsztynie

   

Uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, studenci

Prowadzenie spotkań: logopeda, psycholog (w zależności od potrzeb)

Cel działalności: 

– udzielanie wsparcia przez specjalistę – logopedę specjalizującego się w terapii jąkania
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– rozmowy w przyjaznej atmosferze, przy kawie i herbacie
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem, poruszany temat autoterapii

– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. warsztaty on-line z okazji ISAD)
– spotkania międzyklubowe

– warsztaty logopedyczne

Przykładowy przebieg spotkania: wsparcie poprzez rozmowę; prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; konsultacje specjalistyczne (logopedyczna, psychologiczna); wspólna herbata, kawa

Kontakt:
Facebook: Klub J Olsztyn

 1. Klub „J” w Płocku

  Uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich bliscy; studenci; zainteresowani tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: logopeda specjalizujący się w jąkaniu, możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności: 

– udzielanie wsparcia przez specjalistę – logopedę specjalizującego się w terapii jąkania

– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń

– rozmowy w przyjaznej atmosferze, przy kawie i herbacie

– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem, poruszany temat autoterapii

– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. warsztaty on-line z okazji ISAD)
– spotkania międzyklubowe

– warsztaty logopedyczne

Przykładowy przebieg spotkania: zależny od potrzeb grupy; spotkanie towarzyskie; możliwość konsultacji z logopedą specjalizującym się w terapii jąkania; ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne; analiza tematu związanego z jąkaniem; wspólna dyskusja oraz wyciągnięcie wniosków i poszukiwanie rozwiązań.

Kontakt:
Facebook: Klub J w Płocku  

8. Klub „J” w Poznaniu

Uczestnicy:
osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zainteresowane tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby (formuła online)

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również
z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; Mistrzostwa Jąkania

Kontakt:
Facebook: Klub J Poznań

 

 1. Klub „J” w Rawiczu

  Uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci, zaproszeni goście, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

 

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności
– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (terapia ”szyta na miarę”, praca na zasobach, indywidualne podejścia do dziecka i jego rodziny – włączenie rodziców, rodziny w terapię dziecka)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach– spotkanie przy kawce i słodkim małym „conieco”
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju
– wymiana doświadczeń
– spotkania międzyklubowe
– wspieranie organizacji konferencji, spotkań, wspólne wyjazdy turystyczne, udział w spotkaniach
o tematyce jąkania np. konferencje

Przykładowy przebieg spotkania: podział spotkania na dwie części 1: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii, opowiadanie swojej historii jąkania (z udziałem studentów), dzielenie się swoimi osiągnięciami, 2: tematyczne spotkanie rodziców, zajęcia grupowe z dziećmi

 

Kontakt:
Facebook: Klub J Rawicz

 

 1. Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

   

Uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda (w zależności od możliwości), psycholog, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia przez osoby z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– warsztaty logopedyczne, psychologiczne i inne
– pozyskiwanie środków na realizację założonego programu

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty psychologiczne z zakresu odkrywania swoich talentów

Kontakt:
Facebook: Klub J Toruń

 

 1. Klub „J” w Warszawie

Uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się metody autoterapii Malcolma Frasera oraz dyskusja

Kontakt:
Facebook: Warszawski Klub Osób Jąkających się

Strona Internetowa: www.jakanie.waw.pl

 

 1. Klub „J” we Wrocławiu

  Spotkania obecnie są zawieszone.

   

Indywidualnie udzielane są informacje dotyczące:
– form wsparcia (turnusy, zjazdy osób jąkających się) oraz rodzajów terapii dostępnych w okolicy
i na terenie całego kraju
– możliwości starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Kontakt:
Strona Internetowa: www.klubj.wroclaw.pl
Facebook: Klub J – Jąkanie nie takie straszne

 

 

Grupy wsparcia i samopomocy

działające przy Uczelniach Wyższych

 

 

 

 1. Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera (działająca przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie)

  Spotkania obecnie są zawieszone.

  Uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci
  i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zmagające się
  z trudnościami w komunikacji

Prowadzenie spotkań: neurologopeda-psychoterapeuta, psycholog kliniczny

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– promowanie wiedzy na temat nurtu modyfikacji jąkania, roli psychoterapii w terapii jąkania oraz etyki w pracy psychoterapeutycznej i logopedycznej – tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych w nurcie modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: temat przewodni spotkania najczęściej wybierany jest przez uczestników i dotyka obszarów psychoterapii, neurobiologii, filozofii oraz różnych metod terapii mowy; przybliżenie idei modyfikacji jako sposobu uzyskania wpływu w momentach niepłynności; dzielenie się zarówno bieżącymi trudnościami, jak i swoją historią; wsparcie oraz komentarz grupy i osób prowadzących

Kontakt:
Facebook: Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera

 

 

 

 

 

 1. Klub Ludzi Mówiących (działający przy Uniwersytecie Śląskim
  w Katowicach)

  Spotkania obecnie są zawieszone.

  Uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się (koordynator), logopeda (opiekun grupy); możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia przez specjalistę
– udzielanie wzajemnego wsparcia oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– tworzenie przestrzeni do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– przebywanie w towarzystwie osób o podobnych doświadczeniach
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: Mistrzostwa Jąkania, przedstawianie swojej historii jąkania (również z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub Ludzi Mówiących


Grupy wsparcia

 

 

Grupa „Walk and talk” w Poznaniu

Uczestnicy: rodzice wraz z jąkającymi się dziećmi

Prowadzenie spotkań: logopeda

Cel działalności: spacery w miłej i swobodnej atmosferze, umożliwiające poznanie innych rodziców i inne jąkające się dzieci, wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia

Przykładowy przebieg spotkania: wspólny spacer rodziców z jąkającymi się dziećmi

Kontakt:
Facebook: WALK and TALK

 

 

Wirtualne formy działalności samopomocowej

 

 

Wirtualny Klub „J”

Wirtualny odpowiednik „Klubu J” założony przez osobę z jąkaniem. Spotkania odbywają się
w przestrzeni online (via Zoom).

Strona Internetowa: www.wirtualnyklubj.pl
Facebook (informacje dotyczące spotkań i relacje): Klub Ludzi Mówiących

Klub Mówców

Spotkania inspirowane ideą klubu mówców Toastmasters, prowadzone przez członka izraelskiej społeczności osób z jąkaniem (w języku polskim). Klub działa w przestrzeni online (via Zoom).
Link (informacje dotyczące spotkań): Klub Ludzi Mówiących

Grupy na portalu Facebook

Dzieci z jąkaniem i niepłynnością mowy – grupa dla rodziców

Grupa dedykowana rodzicom dzieci z jąkaniem.

Link: Dzieci z jąkaniem i niepłynnością mowy – grupa dla rodziców

Grupa G (jak GIEŁKOT)

Grupa dedykowana wszystkim osobom zainteresowanym tematem giełkotu/giełkotu z jąkaniem/jąkania z giełkotem.

Link: Grupa G (jak GIEŁKOT)

Grupa wsparcia terapeutów jąkania

Grupa dedykowana terapeutom jąkania.

Link: Grupa wsparcia terapeutów jąkania

Jąkanie się – grupa wsparcia

Grupa zrzeszająca osoby z jąkaniem oraz ich otoczenie (rodzina, nauczyciele, specjaliści), na której można znaleźć wiele informacji na temat jąkania, jak również wymienić się doświadczeniami z innymi osobami.

Link: Jąkanie się – grupa wsparcia 

Poszukuję terapeuty jąkania
Grupa dedykowana osobom poszukującym terapii logopedycznej oraz specjalistom.
Link: Poszukuję terapeuty jąkania

 

 

 

 

Platformy na kanale You Tube

Porozmawiajmy o jąkaniu
Kanał o tematyce niepłynności mowy, prowadzony przez logopedę specjalizującego się w jąkaniu.
Link: Porozmawiajmy o jąkaniu

Z Zacięciem
Kanał poświęcony jąkaniu tworzony przez osoby doświadczające niepłynności.

Link: Z Zacięciem

Strony Internetowe

Demostenes.eu

Portal poświęcony jąkaniu stanowiący kompendium wiedzy bazującej na kompilacji źródeł polskich i zagranicznych (tłumaczenia tekstów anglojęzycznych na język polski).

Link: www.demostenes.eu

Jąkała też człowiek

Blog autorstwa osoby jąkającej się. Opisane na blogu historie mogą stanowić motywację dla innych osób z jąkaniem.

Link: www.jakalatezczlowiek.wordpress.com

LOGOLab

Strona internetowa, której celem jest promowanie dobrych praktyk w zakresie komunikacji oraz wiedzy o logopedii – w tym o jąkaniu. Na stronie zgromadzono bogate kompendium aktualnej wiedzy dla szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych z jąkaniem, a także ich rodzin, specjalistów oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.
Link: www.logolab.edu.pl         

 

 

Stowarzyszenia i fundacje

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”

Strona Internetowa: www.jakanielublin.pl

Facebook: Zarząd Ostoi (Klub J Lublin)

„Fundacja Centrum Logopedyczne”
Strona Internetowa: http://fcl.org.pl/

Facebook: Fundacja Centrum Logopedyczne

 

Fundacja „Frogos”

Strona Internetowa: www.frogos.org.pl

 

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji „Halo”

Strona Internetowa: www.fundacjahalo.pl

Facebook: Fundacja „HALO”

 

Fundacja Powiemy To”

Strona Internetowa: www.powiemyto.pl

Facebook: Fundacja „Powiemy To”

 

Stowarzyszenie Klub „J” Toruń
Facebook: Klub J Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją związaną z COVID-19, informacje dotyczące spotkań mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z daną grupą.

 

Chcesz założyć grupę samopomocy, grupę wsparcia w swojej okolicy? Chcesz zgłosić zmiany dotyczące istniejącej grupy? Napisz do nas: ostojalublin@onet.pl

 

Opracowanie: Anna Kołodziej, Izabela Michta

Data aktualizacji: 18.09.2022 ub „J” to grupa samopomocowo-terapeutyczna, w której osoby jąkające się doświadczają wzajemnego i terapeutycznego wsparcia. Spotkania klubowe tworzą przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz poszukiwania rozwiązań zgłaszanych problemów. To również miejsce, gdzie uczestnicy mogą zasięgnąć porad oraz pozyskać informacje dotyczące m.in. form terapii.

Podczas spotkań uczestnicy mają okazję pracować nad jakością swojej komunikacji m.in. dzięki technikom poprawiającym komfort wypowiadania się w różnych sytuacjach społecznych. Techniki te przepracowywane są na spotkaniach, które niejednokrotnie mają także wymiar towarzyski – w miłym, pełnym akceptacji gronie, popijając pyszną kawę lub herbatę można otwarcie mówić o jąkaniu. Dzięki spotkaniom można także poznać nowe osoby, które również zmagają się z niepłynnością i często mają podobne odczucia i emocje z nią związane.

Data aktualizacji: 18.09.2022 r.