Klub J w Lublinie – 2019 rok

Klub „J” jest skierowany do dorosłych osób jąkających się.

Na najbliższe spotkanie z okazji Dni Świadomości Jąkania zapraszamy 21 października o godzinie 18,00 do Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23 Lublinie.