Klub J w Lublinie – 2019 rok

Klub „J” jest skierowany do dorosłych osób jąkających się. Na spotkania zapraszamy w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18,00.

Miejsca spotkań: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To” im. Sławomira Chmielewskiego, ul. Narutowicza 74a.

Logopedzi: Grzegorz Chmielewski, Agnieszka Niewczas

Koordynatorzy: Zdzisław Gładosz, Emil Chwiej

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Przemysławem Gumieniakiem: tel. 579 512 946, e-mail p.gumieniak@powiemyto.pl

Organizatorzy:

Fundacja „Powiemy To”, tel: 510 600 866, e-mail: fundacja@powiemyto.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”, tel. 605 440 294, e-mail: ostojalublin@onet.pl

Harmonogram na rok 2019:

 • 14.01.2018, g. 18,00 –20,00
 • 04.02.2018, 18,00 – 20,00
 • 18.02.2018, 18,00 – 20,00
 • 04.03.2018, 18,00 – 20,00
 • 18.03.2018, 18,00 – 20,00
 • 01..04.2018, 18,00 – 20,00
 • 15.04.2018, 18,00 – 20,00
 • 06.05.2018, 18,00 – 20,00
 • 20.05.2018, 18,00 – 20,00
 • 03.06.2018, 18,00 – 20,00
 • 17.06.2018, 18,00 – 20,00