Informacje o Stowarzyszeniu


Informacje

cropped-11.jpgOgólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA

Rok powstania:
2003

Adres:
20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23. Polska (budynek, Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej)

Rejestr:
KRS: 0000146938
REGON: 432540839
NIP: 946-23-75-785
Wpis do rejestru organizatorów turnusów terapeutycznych: OR/06/0009/13

Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie:
Nr konta 81 1320 1104 3122 4639 2000 0001