Informacje dla mediów

Kontat

Grzegorz Chmielewski, tel. 609 918 388, e-mail gchmielewski@jakanielublin.pl

Zdzisław Gładosz, tel. 605440294 e-mail ostojalublin@onet.pl – prezes Stowarzyszenia