Archiwum ze spotkań 2012/2013

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie przy  ul. I-szej Armii Wojska Polskiego 1. Godzina 18,00 – 20,00:

1 comment

  1. Zdzislaw

    21 stycznia 2013 r. na spotkaniu zaprezentujemy film z Turnusu terapeutycznego przedstawiający występ grupy dorosłych pod kierunkiem mgr Lucyny Jankowskiej p.t. „Sąd nad jąkaniem” po filmie zapraszamy na dyskusję. Do zobaczenia.

Comments are closed.