Grupa terapeutyczna dla osób jąkających się

Spotkania grupy rozpoczynają się o 18,00 a kończą o 19,00 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca. Spotkania są bezpłatne, poprowadzi je terapeuta z doświadczeniem. Najbliższe spotkanie będzie 18 listopada.

W grupie są jeszcze wolne miejsca. Dołącz do nas. Osoby zainteresowane udział w zajęciach grupy terapeutycznej proszone są o kontakt.

 

Miejsce spotkań grupy: Specjalistyczna Poradna Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin przy ulicy I-wszej Armii Wojska Polskiego w Lublinie, sala nr, 6,

 

Grupa działa przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się Ostoja w Lublinie.

 

Udział w spotkaniach grupy jest bezpłatny!

 

Ilość osób: Maksymalna liczba osób w jednej grupie to 8. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie drugiej grupy.

 

Prowadzący: Grupę terapeutyczną poprowadzi mgr Grzegorz Chmielewski. Terapeuta, absolwent Pedagogiki Terapeutycznej z Rehabilitacją, student Psychologii, student Logopedii, z „Ostoją” współpracuje od 2007 r. Sam uporał się ze swoim jąkaniem.

 

Wiek uczestników: od 17 wyjątkowo ( od 16 r.ż ) – u osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna.

 

Cykl 1 – 8 spotkań, g. 18,00 – 19,00

 

Daty spotkań grupy: 4.11.2013, 18.11.2013 ( najbliższe), 2.12.2013, 16.12.2013, 6.01.2014, 20.01.2014, 3.02.2014, 17.02.2014.

 

Cykl 2 – 8 spotkań, g. 18,00 – 19,00

 

Daty spotkań grupy: 3. 03. 2014, 17. 03. 2014, 7. 04. 2014, 21. 04. 2014, 5. 05. 2014, 19. 05. 2014,  2.06. 2014 , 16. 06. 2014.

 

Grupa samopomocy: Po spotkaniach grupy terapeutyczynej w godzinach od 19,00 do 20,00 mają miejsce spotkania grupy samopomocy.

 

Konsultacje: jest możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania grupy terapeutyczej, tj. o 17.30 w podanych wyżej terminach. Prosimy o kontakt w celu rezerwacji terminu!

 

Zapisy na grupę terapeutyczną, informacje o jej działalności

  • Grzegorz Chmielewski: telefon  609 – 918 – 388, e-mai: gchmielewski@jakanielublin.pl

 

Mapka z dojazdem