Do wszystkich krajowych stowarzyszeń osób jąkających się w EUROPIE

 

Do wszystkich krajowych stowarzyszeń osób jąkających się

w EUROPIE

Szanowani Państwo

9 Spotkanie Młodzieży jąkającej się odbędzie się w Loosbroek, niedaleko 's Hertogenbosch, w Holandii, w dniach: 19-25 lipca 2014 roku. Organizatorem spotkania jest Europejska Liga Stowarzyszeń Osób Jąkających się (ELSA). Spotykamy się po raz dziewiąty. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1995 roku w Linköping w czasie Światowego Kongresu, drugie w Nijmegen w 1997 r., trzecie w Mullsjö (Szwecja) w 2000 roku. Czwarty, piąty i szósty raz to Nijmegen w 2003 r., 2005 r. i 2007 r.; siódme i ósme spotkania odbyły się w Giggleswick w roku 2009 i 2011.

Do udziału w 9 Spotkaniu Młodzieży prosimy, aby każde europejskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się wytypowało 4 jąkające się młode osoby pomiędzy 18 a 27 lat.

Spotkanie będzie trwało 6 dni, rozpocznie się w sobotę 19 lipca, a zakończy w piątek 25 lipca i skałada się z warsztatów, wykładów, prezentacji, wycieczek oraz wielu wielu innych. Hasło Spotkania, ze względu na jego odniesienie do Światowego Kongresu Osób Jąkających się z 2013 roku brzmi:

 „Nie widzę nic złego, nie słyszę nic złego, nie mówię nic złego”.

Przełamując tabu wokół Jąkania

"See No Evil , Hear No Evil, Speak No Evil "


Spotkanie jest skierowane do młodych ludzi, którzy się jąkają, myślą o wolontariacie lub o zostaniu członkami zarządu krajowych stowarzyszeń osób jąkających się.

Tematy poruszane na 9 Spotkaniu Młodzieży:

 – tworzenie sieci z innymi europejskimi organizacjami osób jąkających się,

– praca w organizacji,

– prawodastwo europejskie związane z pomocą osobom jąkającym się,

– jak pomóc osobom jąkającym się w każdym wieku,

– jak korzystać z internetowych mediów społecznościowych,

– jak podnieść świadomość odnośnie jąkania.

 Delegaci będą mogli podzielić się w bezpiecznym środowisku swoimi lękami, frustracjami i triumfami, przećwiczyć techniki mowy i przeżyć doświadczenia, których unika większość jąkających się osób. Mamy nadzieję, że spotkanie będzie inspiracją dla delegatów do udziału w pracach własnego stowarzyszenia, podnoszenia świadomości jąkania i przede wszystkim zapewnienia rozwoju osobistego.

Na młode jąkające się osoby czekają 32 miejsca. W wyborze kandydatów będziemy kierować się zasadą: kto pierwszy ten lepszy.

Ze względu na pozytywny wynik finansowy Światowego Kongresu 2013 w Holandii, jesteśmy w stanie pokryć znaczną część kosztów spotkania.

 Koszt spotkania to 125 euro za sześć dni, co obejmuje: 3 posiłki dziennie począwszy od sobotniej kolacji a kończąc na piątkowym śniadaniu. Wszyscy uczestnicy będą mogli ubiegać się o zwrot 50% kosztów przelotu, zakładając wczesną rezerwację, lecz nie więcej niż 110 Euro.

Prosimy Stowarzyszenia europejskie o wsparcie finansowe dla młodych uczestników.

 W związku z powyższym, prosimy o wyznaczenie czterech osób na poniższych zasadach:



 1.     Nominacje dotyczą dwóch kobiet i dwóch mężczyzn (w tym dwie osoby rezerwowe), dla zachowania równowagi płci;



2.     Młodzi ludzie muszą mieć od 18 do 27 lat w dniu (18 lat skończone na dzień 19 lipca 2014 roku.) Nominacje powinny być dokonywane w sposób rzetelny. Wszystkie osoby jąkające się powinny zostać poinformowane o ofercie oraz o dostępności środków finansowych. Wybór delegatów Stowarzyszenia musi być uzasadniony. Delegaci muszą być członkiem krajowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się.



3.     Wszyscy delegaci muszą rozmawiać i rozumieć po angielsku (niekoniecznie idealnie). Oczekujemy, że każdy delegat wygłosi kilka krótkich prezentacji i będzie aktywnie uczestniczyć w naszych działaniach z pełnym poszanowaniem prawa do wypowiedzi.



4.     Delegaci, którzy uczestniczyli w poprzednich spotkaniach młodzieży lub którzy nie spełniają kryteriów wiekowych, nie kwalifikują się na tym etapie, ale może zostać nominowani jako kandydaci rezerwowi



5.     Każdy delegat musi samodzielnie dotrzeć do stacji kolejowej w mieście Oss. OSS jest około 90 minut jazdy pociągiem od lotniska Schiphol. Z Oss na miejsce zapewniony będzie transport.



6.     Każdy uczestnik samodzielnie organizuje podróż oraz płaci koszty ubezpieczenia. Częściowy zwrot kosztów podróży zostanie wypłacony na koniec spotkania.



7.     Kolejne informacje będą wysyłane do każdej nominowanej osoby już po nominacji.



8.     Wszystkie informacje dotyczące poprzednich oraz obecnego spotkania można znaleźć na www.stuttering.ws w zakładce Youth Meeting. Na stronie znajdują się dodatkowe informacje na temat spotkania. Formularz wniosku dostępny jest na www.stuttering.ws/ym2014. Zapytania kierujemy na:

 

Anita S. Blom
Vättlösa , Källåker
S – 533 91 Götene
Szwecja

mailto : ym2014@stuttering.ws, tel.: +46-511 51504, Fax : +46-511 50535, Mob : +46-70-5223916

Data zamknięcia terminu na składanie kandydatur upływa: 16 kwietnia 2014

Prosimy o upowszechnianie tej informacji w swoim miejscu, sieci, na stronach informacyjnych i w biuletynach.
Czekamy na Wasze nominacje.

Z poważaniem ,
Anita S. Blom ( S ) , Edwin J. Farr MBE ( GB ) , Richard Bourgondiën ( NL )
W imieniu Europejskiej Ligii Stowarzyszeń Osób Jąkających się (ELSA)
Uwaga – do młodych jąkających się osób – jeśli zobaczycz tę informację w internecie i chcesz zostać nominowany na wyjazd – dołącz do swojego Krajowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się!