Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2021 r.

Temat Zjazdu : O czym marzą posiadacze jąkania?

Termin : 30 września – 03 październik 2021 rok

Miejsce:   Dom Wczasowy Halny ul. Sądelska 59B 34-531 Murzasichle

Szanowni Państwo,

tym ciekawym, częściowo zapożyczonym pytaniem chciałem sprowokować uczestników tegorocznego Zjazdu do dyskusji nad oczekiwaniami i standardami życia osób z niepłynnością mowy.

Piękno Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie dobrym atutem do wspólnych wędrówek na świeżym powietrzu.

Koncepcję wystąpień i warsztatów oparliśmy na aktywności osób uczestniczących w Zjeździe. Opowiedzcie nam o swoich sukcesach, problemach, technikach, podzielcie się pytaniami i wątpliwościami. To czas dla Was – wykorzystajcie go aktywnie. Może już nie wystarcza bycie słuchaczem, może czas aby wypowiedzieć się, aby inni poznali Wasze zdanie?

To też czas na podzielenie się swoimi talentami – podzielenie się sobą; np. udowodnienie, że marzenia można spełniać. Osoby chętne do wystąpień proszone są o informację pod adresem ostojalublin@onet.pl tel 793001160, 605440294 (sms z tematem, formą wystąpienia)

Czekamy na Was!

Do zobaczenia!!!

Opcja z dodatkowym noclegiem

29.09.2021 (środa) – przyjazd, nocleg

30.09.2021 (czwartek) – wyjście w góry (propozycje:

1. Murzasichle – Zazadnie lub Wierch Poroniec – Wiktorówki / Rusinowa Polana – Gęsia Szyja – Psia Trawka – Brzeziny – Murzasichle

2. Murzasichle – Kuźnice: wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch – Świnicka Przełęcz – Murowaniec – Psia Trawka – Brzeziny – Murzasichle

Możliwe są inne trasy – czekamy na propozycje.

Koszt busa / wstępy do Parku / ew. kolejka – we własnym zakresie)

Plan Zjazdu

30.09.2021 (czwartek)

16.00 – Przyjazd uczestników

19.00 – Kolacja

20.00 – Nocne Jotów Rozmowy

01.10.2021 (piątek)

9.00 – Śniadanie

10.00 – 11.30 – Wystąpienia uczestników Zjazdu cz. I

11.30 – 12.00 – Przerwa

12.00 – 13.30 – Wystąpienia uczestników Zjazdu cz. II

Zapraszamy do zgłaszania tematów. Dysponujemy salą konferencyjną, tablica, TV, nagłośnienie.

14.00 – Obiad

15.00 – 16.30 – Warsztaty prowadzone przez uczestników cz I.

16.30 – 17.00 – Przerwa

17.00 – 18.30 – Warsztaty prowadzone przez uczestników cz. II

Prosimy o zgłaszanie tematów.

19.00 – Kolacja

20.00 – Spotkanie integracyjne (propozycje: wyjście do karczmy góralskiej, bilard i in.)

02.10.2021 (sobota)

7.30 – Śniadanie

8.10 – Czas na rekreację – propozycje:

 • Wyjście w góry w grupach np. Murzasichle – Brzeziny – Psia Trawka – Murowaniec (dla wytrzymalszych spacer do: Czarny Staw) – Kuźnice; możliwe są inne trasy – prosimy o propozycje
 • Wyjazd do Zakopanego
 • Wyjazd do Term w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Wyjazd do Term Gorący Potok (Szaflary); baseny na zewnątrz
 • Wyjazd do Term w Szaflarach
 • Wyjazd do Term w Chochołowie

Koszt busa / wstępy do Parku / Termy – we własnym zakresie

17.00 – Obiadokolacja

20.00 – Ognisko Balbuta

03.10.2021 (niedziela)

10.00 – Śniadanie

Wyjazd uczestników

Kontakt

mail:  ostojalublin@onet.pl

Telefony: 793001160, 605440294

więcej informacji: http://jakanielublin.pl/

Karta Zgłoszeniowa
Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się Murzasichle: 30 wrzesień – 03 październik 2021 r.
Imię i Nazwisko
Adres (dla zamawiających Fakturę) 
mail
telefon
Chcę otrzymać fakturę (zaznaczyć  TAK / NIE) 
Składka członkowska za 2021 rok20,00 zł
Uczestnik z opłaconą składką członkowską za 2021 rok410,00 zł
Pozostali uczestnicy 430,00 zł
Jeżeli zgłaszający nie uczestniczy w całym Zjeździe, prosimy o zaznaczenie punktów, z których zgłaszający chce skorzystać; wówczas zostanie wyliczona opłata za uczestnictwo. Aktualne informacje na stronie http://jakanielublin.pl/

30.09.2021 Czwartek

kolacja
nocleg
01.10.2021 Piątek
Śniadanie
Obiad
Kolacja
nocleg
02.10.2021 Sobota
Śniadanie
Obiadokolacja
Ognisko
nocleg
03.10.2021 Niedziela
Śniadanie
Zamawiam dietę bezmięsną (TAK/NIE)
Koszt uczestnictwa według zamówienia dodatkowego lub częściowego
Zgłoszenia kierujemy na adres  ostojalublin@onet.pl        tel. sms. 793001160, 605440294 (odpowiadamy na sms !!!) wpłaty kierujemy na konto :
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA                                ul. Leszczyńskiego 23     20 – 400 Lublin,          

  Bank Pocztowy nr konta  81 1320 1104 3122 4639 2000 0001
Zamawiam dodatkowy nocleg środa 29 września 2021 r. TAK / NIE Przyjazd we środę. Dla chętnych we czwartek rano wyjście w góry. Koszt noclegu 60 zł.

Kartę zgłoszeniową przesyłamy pocztą elektroniczną ostojalublin@onet.pl , a podpisany oryginał przywozimy ze sobą.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarnych możliwe, że będziemy prosić uczestników o wypełnienie ankiety wstępnej kwalifikacji, lub wylegitymowanie się certyfikatem szczepień.
ÿ wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich /dziecka danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz podmioty współpracujące w celach rekrutacji oraz realizacji celów (zadań) statutowych, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). oraz przepisami RODO. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną i zostałem poinformowany o prawie wglądu i poprawiania oraz usunięcia moich danych osobowych
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA ul. Leszczyńskiego 23 NIP 946-23-75-785
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 
z Zdzisław Gładosz – ostojalublin@onet.pl.
3) odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące (Współorganizatorzy realizowanych celów/zadań statutowych) oraz Organizatorzy zadań, w których członkowie OSTOJA będą brali udział za pośrednictwem Stowarzyszenia
4) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań statutowych realizowanych samodzielnie lub w kooperacji z innymi podmiotami na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz podjętych przez nie uchwał i zobowiązań.
5)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przynależności do stowarzyszenia lub czas niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 
6) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem przynależności do Stowarzyszenia, lub uczestnictwa w realizacji celów/zadań statutowych. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Dane dotyczą członka (lub uczestnika zadania), a w przypadku osób niepełnoletnich także rodziców w zakresie niezbędnym do realizacji zadania oraz rozliczeń finansowych
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Turnus rehabilitacyjny dla osób z jąkaniem Jastrzębia Góra 16 – 30 sierpień 2021 rok

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS  (Organizacja Pożytku Publicznego) ponownie mają zaszczyt zaproponować udział w integracyjnym Turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się, który odbędzie się nad polskim morzem w Jastrzębiej Górze, blisko plaży.

Przepraszamy za późne rozpowszechnienie informacji o naszej propozycji, ale jeszcze do tej pory (03 czerwiec br.) nie zostały określone zasady organizowania takich turnusów. Spodziewamy się, że po 5 czerwca br powrócą normy podobne do tych sprzed dwóch i wcześniej lat. Będziemy na bieżąco aktualizować info na naszych stronach www.

Po analizie obostrzeń związanych z koronawirusem widzimy zależność, że osoby zaszczepione nie wliczają się do obowiązujących limitów. Obecność ilości takich osób stwarza większe możliwości organizacyjne spotkań na turnusie.

Relacje z wielu turnusów, w oprawie zdjęciowej, można znaleźć na stronie http://jakanielublin.pl/

Zdjęcia i relacja z turnusów w Darłówku:

http://jakanielublin.pl/turnusy-terapeutyczne-dla-osob-jakajacych-sie/morza-szum-ptakow-spiew/#more-2706

https://photos.google.com/share/AF1QipP-7Qqy6-KaYNaNH2ziRNghMe7STeugyJLTajtwhvA-iWdS-x018z1BWzden4qcSQ?key=N0t0eVF0aHhONGRGc2w2YjBiWXZRV0Y1N0FGWVlR

https://photos.google.com/share/AF1QipPqp1ASbljN43nAH7FH9owFY7awYfcDen0nuZLUF1tgCb3Lm1Z5Ctd0rkLnUUKLdg?key=ejY0QW1IcnRlbS1FdDg3Z2IteEVrNVVWSGp0Y1hR

https://photos.google.com/share/AF1QipNFPWLNxRM5tPlD-J9rW8GFJrqkMMNOrK0vTSeiGqQsnztXO-Hnsl0BDWLtUFaUmA?key=TU8wUzMzTjhRYm1RY0tsOER6R0lJMV82eWllZlVB

oraz z Turnusu, który odbył się w Murzasichle:

http://tinyurl.com/q6fq47w

Na wyjątkowość tej oferty składa się:

 • uczestniczenie w nowatorskich programach terapeutycznych, opracowanych przez wiodących terapeutów mowy – praktyków, pracujących na co dzień z grupami osób jąkających się w poszczególnych regionach kraju, w tym również specjalistów, którzy kiedyś sami mieli problem z jąkaniem,
 • gwarancja usług na najwyższym poziomie, przy najniższej możliwej cenie (projekt organizowany przez organizacje pozarządowe – nie dla zysku),
 • jedyne turnusy w Polsce, gdzie jest rozsądny podział na grupy wiekowe,
 • wieloletnie doświadczenie w organizowaniu specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych – od 1993 roku,
 • nie obiecujemy „gruszek na wierzbie”; prowadzimy stałe, wieloletnie badania nad skutecznością oddziaływań terapeutycznych na naszych turnusach,
 • turnus trwa 15 dni (14 pełnych dób), w szczycie sezonu,
 • program dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, dzięki zaangażowaniu do turnusu wielu specjalistów,
 • dodatkowe zajęcia fakultatywne pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych
 • możliwość wsparcia zasadniczej terapii treningiem Neuroflow – usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka
 • program rekreacyjno – wypoczynkowy mieszczący się w kosztach turnusu,
 • uwzględniamy dofinansowanie z PFRON, zakładów pracy, pomocy społecznej i in.

Zainteresowanych prosimy o podjęcie następujących działań:

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności powinny pytać czy da się już złożyć wnioski o dofinansowanie turnusu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR lub MOPS).

Organizatorem turnusu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

Ważne!!! Adres korespondencyjny: 20-881 Lublin, ul. Oratoryjna 3/3.

Posiada wpis do rejestru instytucji uprawnionych do organizowania grup turnusowych, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OR/06/0008/19, ważny do dnia 2022-06-20.

Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna”, ul. Polna 1, Jastrzębia Góra, posiada wpis do Rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OD/22/03/18, ważny do dnia 2021-04-18. Niebawem Ośrodek wpis będzie miał przedłużony na kolejne 3 lata.

O dofinansowanie turnusu można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej (gmina, powiat) oraz – w przypadku studentów – w dziekanacie.

Na życzenie uczestników OW “Diuna” realizuje bon turystyczny dzieci. W przypadku chęci skorzystania z takiej możliwości proszę o wcześniejszy kontakt z Organizatorami.

Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze

Czas trwania:

Turnus rozpoczyna się od dnia 16 sierpnia 2021 r. kolacją ok. godz. 1900.  Kwaterowanie uczestników od godz. 1700. Osoby, które przyjadą wcześniej będą mogły przechować swoje rzeczy we wspólnej sali.

Turnus kończy się 30 sierpnia br. śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

Dojazd:

Jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy pomóc w zorganizowaniu wspólnego dojazdu i powrotu do/z Jastrzębiej Góry.

Aktualnie jest tylko jeden nocny (bezpośredni) pociąg w relacji Kraków – Władysławowo.

Pociąg TLK wyjeżdża dnia 15.08.br.: Kraków Główny (2155) – Częstochowa (2340) – Łódź Widzew (0138) – Bydgoszcz Główna (0513) – Gdańsk Główny (0713) – Gdynia Główna (0837) – Władysławowo (0922);

Można skorzystać – za dodatkową opłatą – z miejsc w wagonie sypialnym. Wówczas wskazane jest zakupienie miejscówek na 30 dni przed wyjazdem o godz. 01.00 (w nocy) od razu, gdy otwarta jest sprzedaż biletu na dany dzień (najczęściej rozchodzą się w pierwszych minutach sprzedaży…).

Powrót

Dnia 28 sierpnia br planowana jest korekta rozkładu jazdy; jeszcze nie została ustalona.

Zapewne będzie tylko jeden nocny (bezpośredni) pociąg w relacji Kraków – Władysławowo. Podane poniżej czasy są orientacyjne i należy je sprawdzić w późniejszym czasie.

Pociąg TLK: Władysławowo (1908) – Gdynia Główna (2050) – Gdańsk Główny (2118) – Bydgoszcz Główna (2311) – Łódź Widzew (0253) – Częstochowa (0433) – Kraków Główny (0611).

Można skorzystać – za dodatkową opłatą – z miejsc w wagonie sypialnym. Wówczas wskazane jest zakupienie miejscówek na 30 dni przed wyjazdem o godz. 01.00 (w nocy) od razu, gdy otwarta jest sprzedaż biletu na dany dzień (najczęściej rozchodzą się w pierwszych minutach sprzedaży…).

Dojazd indywidualny:

Najlepiej dojechać pociągiem do Władysławowa. Obok Dworca PKP jest Dworzec Autobusowy (autobusy miejskie) skąd można dojechać do Jastrzębiej Góry – ok. 10 km. Są również taksówki – tu warto zabrać się w dwie, trzy osoby, by obniżyć koszty…

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna znajduje się blisko głównego deptaka – ok. 200 m.

Uwaga praktyczna: jeżeli jedziemy samochodem warto ominąć główny szlak: Gdańsk – Gdynia – Władysławowo – Jastrzębia Góra; często jest zakorkowany.

Ośrodek:

Ośrodek wypoczynkowy to komfortowy, nowoczesny obiekt, otoczony zielenią. Ośrodek oddalony jest od plaży ok. 300 m i ok. 200 m od centrum Jastrzębiej Góry.

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna,  ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra

http://www.owdiuna.pl/diuna-jastrzebia-gora/

OW Diuna oferuje zakwaterowanie w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych z łazienką i telewizorem. Ilość pokoi 2-os. jest ograniczona, dlatego prosimy tu o szybkie zgłoszenia i płatności. Do dyspozycji gości posiada także dwupokojowe apartamenty z pokojem przechodnim i łazienką. Wszystkie pokoje zostały poddane generalnemu remontowi i rearanżacji obejmującej wymianę wyposażania na jednolite, hotelowe umeblowanie. Posiadają balkony. W pokojach na życzenie: lampka, czajnik i szklanki, parawan, leżaki i koce na plażę.

Pokoje będą sprzątane co drugi dzień, chyba że ktoś nie będzie sobie tego życzył.

OW Diuna położony jest na bezpiecznym i ogrodzonym terenie w zachodniej części Jastrzębiej Góry. Wejście na plażę w centrum Jastrzębiej Góry wymaga pokonania ponad stu schodów. Jednak lokalizacja Diuny umożliwia także zejście na plażę łagodną ścieżką przez las. Tutaj plaże zostały poszerzone w 2019 roku i osiągają nawet 200 m szerokości! Ma to duże znaczenie, gdyby zostało wprowadzone ograniczenie ilościowe pobytu gości na plaży (w przeliczeniu na metry kwadratowe) lub obowiązek zachowywania odległości między plażowiczami.

Obiekt jest ogrodzony, położony przy spokojnej, bocznej uliczce, z dala od zgiełku głównej drogi, co gwarantuje ciszę i bezpieczeństwo. Śródmiejska promenada ze swymi restauracjami, kawiarniami i sklepikami oddalona jest o kilka minut spacerem.

Goście mają dostęp do sali konferencyjno-dyskotekowej, dwóch sal dydaktycznych, ping-ponga i piłkarzyków.

W obiekcie znajduje się także ambulatorium. Internet w holu przed recepcją (Wi-Fi).

OW Diuna posiada jeden trzypiętrowy budynek hotelowy, w obrębie którego znajduje się także jadalnia. Smaczne posiłki podawane są trzy razy dziennie w jadalni znajdującej się w słonecznej rotundzie w obrębie budynku hotelowego.

Gdyby występowało jeszcze zagrożenie związane z pandemią, to Ośrodek będzie stosował się do wytycznych SANEPID-u. Spodziewamy się, że większość uczestników będzie już zaszczepiona przeciwko koronowirusowi i ograniczenia zostaną zniesione.

Na otaczającym ośrodek zielonym terenie goście znajdą kompleks boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej), atestowany plac zabaw, siłownię zewnętrzną, mały park, trzy namioty oraz zadaszony krąg ogniskowy – idealne miejsce na organizację grilla czy bankietu. Aktualnie nie ma ograniczeń ilościowych gości na przestrzeniach otwartych.

Na terenie ośrodka znajduje się także monitorowany bezpłatny parking oraz miejsce do wieszania wypranych rzeczy.

Miejsce:

Jastrzębia Góra jest nadmorską miejscowością wypoczynkową, otoczona nadmorskim Parkiem Krajobrazowym.

Słynie z wysokiego klifowego brzegu (o wysokości dochodzącej do 33 m n.p.m.). W latach 1938-39 wybudowano wieżę wyciągową Światowid. Planowano wyposażyć ją w windę, zwożącą turystów z wysokiej skarpy na plażę i z powrotem. Wybuch II wojny światowej sprawił, że plany te udało się zrealizować dopiero w 1966 roku. Wieża działała 5 lat, przewożąc rocznie ok. 60 tys. ludzi. Niszczące działanie morza podmywającego klif morski sprawiło, że po pięciu latach działalności przechylająca się wieża przestała być użytkowana.

Najdalej wysunięty na północ punkt Polski znajduje się w Jastrzębiej Górze, niedaleko centrum miejscowości. Jego okolica jest oznaczona obeliskiem „Gwiazda Północy”.

 W 1932 koło wejścia do liczącego ok. 350 metrów wąwozu Lisi Jar ustawiono obelisk, zwieńczony kulą z orłem wzbijającym się do lotu, upamiętniający miejsce lądowania króla Zygmunta III Wazy, powracającego wraz z armią z nieudanej wyprawy wojennej skierowanej przeciwko Szwecji.

Więcej informacji:

 http://www.jastrzebiagora.org/atrakcje-turystyczne/

Uczestnicy:

Uczestnicy (od 5 roku życia) zostaną podzieleni na różne grupy wiekowe.

W przypadku dzieci (4 – 13 lat) wymaga się by uczestniczyły w turnusie (i w zajęciach terapeutycznych) razem z rodzicami / opiekunami. Zachęcamy do przyjazdu całe rodziny.

Grupa młodzieżowa (14-18) lat pod opieką wychowawcy. Dodatkowe informacje o dla młodzieży i rodziców znajdują się w karcie kolonijnej.

Planujemy również jedną grupę uczestników dorosłych.

Terapia i opieka medyczna:

Na Turnusie Rehabilitacyjnym odbywać będą się grupowe zajęcia terapii mowy (ok. 4 h dziennie, łącznie z przerwami, z wyłączeniem świąt), jak również zajęcia indywidualne – w miarę potrzeb.

Zajęcia grupowe będą odbywały się w salach lub w namiotach, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wymogami, m. in. dopuszczalna ilość uczestników w sali.

Zajęcia prowadzić będą najlepsi specjaliści – logopedzi i psychologowie, niejednokrotnie związani z ośrodkami akademickimi, w tym między innymi:

 • mgr Zenobia Bogdanowska – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami jąkającymi. Trener rozwoju osobistego, neurologopeda, surdologopeda, spec. emisji głosu, logorytmiki, terapeuta różnorodnych metod m.in.  podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, pracy z ciałem i oddechem, redukcji stresu, komunikacji opartej na empatii. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie. Autorka wielu artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, m.in.: „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy z osobami jąkającymi się” [w:] Logopedia XXI wieku. Zaburzenia płynności mowy, red. nauk. K. Węsierska przy współpracy K. Gaweł, Harmonia Universalis, Gdańk 2018;

„Pozytywna zmiana zależy od Ciebie” [w:] Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu red. L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec, Wyd. Edukacyjne, Kraków 2017.

Autorka i współautorka programów wspomagania rozwoju dzieci, grupowej terapii jąkania, innowacji pedagogicznych. Współpracuje z dr. Andrzejem Senderskim (lekarzem otolaryngologiem, specjalistą audiologii i foniatrii) z którym współtworzy pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego programem Neuroflow. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, dziennikarzy, rodziców. Współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie. Od 2007 r. koordynuje działania Klubu J w Olsztynie.

 • mgr Kamila Marcinowska – psycholog kliniczny, logopeda, pedagog. Autorka programu Rodzicielska Terapia Jąkania łączącego doświadczenie własne jako osoby jąkającej się oraz elementy z zakresu logopedii i psychologii.  Ukończyła Warsztaty naukowo-szkoleniowe – I i II stopień: „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” prowadzone przez dr. Mieczysława Chęćka, warsztat „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym” oraz szkolenie „Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży”. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psycho-logopedyczną oraz pracuje jako psycholog w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Józefinie. Realizatorka Programu „Akademia Mocy”. Prowadzi warsztaty dzięki którym Dzieci uczą się rozpoznawać i akceptować swoje emocje, jednocześnie modyfikując zachowania niekonstruktywne. Prywatnie – żona Krzysztofa i mama Magdaleny. W czasie wolnym spaceruje z labradorką Labą.
 • mgr Justyna Solecka – Głodek: pedagog specjalny, logopeda- balbutolog, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Rozwoju Osobistego w Warszawie przygotowujące do pracy psychoterapeuty. Jako logopeda pracuje od 1995 roku, specjalizuje się w terapii jąkania. Prowadzi terapię logopedyczną w zakresie terapii jąkania metodami Palin PCI, MiniKids i modyfikacji jąkania. W roku 2017 otrzymała stypendium od The Stuttering Foundation (USA) i wzięła udział w kursie „Diagnoza i terapia dzieci i nastolatków – praktyczne strategie”. Praktykowała u Róży Sobocińskiej i superwizowała się u Katarzyny Węsierskiej. Pisze artykuły i prowadzi szkolenia na temat zaburzeń płynności mowy. W sferze jej zainteresowań leży poszukiwanie zależności między ciałem a psychiką. Jest praktykiem MA-URI, prowadzi sesje bodywork’u.  
 • mgr Angelika Sędziak – logopeda, pedagog, terapeuta, tancerz. Głównym obszarem zainteresowań jest terapia osób jąkających się. Prowadzi terapię zaburzeń mowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała w wielu placówkach oświatowych, gdzie zajmowała się wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; z zamiłowania prowadzi zajęcia muzyczno – ruchowe oraz zajmuje się organizacją różnego rodzaju eventow dla dzieci i młodzieży w Szkole Tańca. Występuje w licznych spektaklach tanecznych na deskach teatru. Od 1998 roku – rok do roku – aktywnie uczestniczy w turnusach terapeutycznych, dzięki czemu uporała się z problemem jąkania. Na podstawie nabytych doświadczeń staje po tej „drugiej stronie”, by pomóc również innym wyjść z problemu. Kieruje się mottem „ile dasz z siebie, tyle dostaniesz sam”. W dalszym ciągu doskonali swój warsztat kolejnymi studiami oraz szkoleniami, ponieważ wychodzi z założenia, że rozwój osobisty przekłada się na jakość pracy.
 • mgr Agata Antosiuk – logopeda, fonoaudiolog, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej. Obecnie logopeda w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Markach; prowadzi również terapie indywidualne dzieci w wieku przedszkolnym w Centrum Edukacji i Terapii KIDSSI w Zielonce. Ciepła, życzliwa osoba, łatwo nawiązująca kontakt zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Wymaga więcej od siebie, niż od innych. Pasjonuje się ruchem, ukończyła kurs z Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, uczestniczyła w warsztatach logorytmicznych. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez różnorodne kursy i szkolenia, m.in. odnośnie połykania i pozycji spoczynkowej języka, ORM, a także Bajkoterapii. Chce skupić się na pomocy osobom jąkającym się, z mutyzmem wybiórczym, oraz Opóźnionym Rozwojem Mowy. Związana z Warszawskim Klubem J. W wolnej chwili praktykuje jogę, skąd czerpie inspiracje także do pracy terapeutycznej.
 • mgr Tomasz Głodek: pedagog specjalny, technik masażysta, praktyk MA-URI, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył Studium Rozwoju Osobistego w Warszawie przygotowujące do pracy psychoterapeuty. Swoje doświadczenia zawodowe jako masażysty zdobywał pracując w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz prowadząc praktykę prywatną. W pracy z ciałem korzysta z technik masażu klasycznego, masażu tkanek głębokich, powięzi, terapii punktów spustowych oraz swojego doświadczenia psychoterapeutycznego.

Propozycje zajęć dodatkowych:

1. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych

Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklu grupowych warsztatów fakultatywnych (realizowanych w godzinach popołudniowych lub wieczornych) pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych, które zostaną poprowadzone przez Władysława Bogdanowskiego. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się i praktycznie sprawdzić, jak przekonująco mówić z mikrofonem w trakcie wystąpień publicznych, jak pracować nad właściwą emisją głosu, intonacją, dynamiką i tempem oraz wyrazistością mówienia, jak mówić do słuchaczy, aby wzbudzić ich zainteresowanie prezentowaną treścią oraz jak wprowadzić zmianę poprzez analizę graficznego zapisu strumienia dźwięku.

Warsztaty zostaną zwieńczone krótkimi wystąpieniami uczestników pod koniec turnusu.

2.  Uczestnicy (dzieci, młodzież oraz dorośli) – za zgodą terapeuty wiodącego i rodziców – mają możliwość przeprowadzenia diagnozy wyższych funkcji słuchowych (CAPD) i rozpoczęcia aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow, który będzie kontynuowany w domu. To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się. 

 Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.

Diagnoza przetwarzania słuchowego (CAPD) programem Neuroflow obejmuje badanie słuchu (w celu wykluczenia problemów ze słuchem fizjologicznym) oraz baterię testów do badania wyższych funkcji słuchowych.

Koszt diagnozy (badanie słuchu oraz badanie CAPD) podczas turnusu w roku 2021 wynosi 210 zł. Informacje o aktywnym treningu słuchowym – na stronie:
www.neuroflow.pl

Koszt aktywnego treningu słuchowego Neuroflow:
https://neuroflow.pl/trening-sluchowy/koszt-treningu

3. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z masażu.

Ciało, umysł i emocje są jak rodzina. Jedno wpływa na drugie. Praca z każdym tych elementów pozwala uzyskać lepszy efekt.  Stres związany z mówieniem jaki przeżywa osoba jąkająca się zwiększa napięcia w ciele – szczególnie mięśni pleców, ramion, twarzy (włącznie z masażem mięśni żuchwy od wewnątrz jamy ustnej oraz użyciem gorących kamieni bazaltowych) i przepony – a po pewnym czasie jąkania może utrwalić się pewien wzorzec ruchu czy napięcia, który może utrudnić tworzenie się nowych wzorców ruchu i mowy wypracowywanych podczas terapii.

Dlatego rozluźnienie i lepsze czucie swojego ciała jest pożądane w terapii osób jąkających się. Jedną z technik, którymi można to uzyskać jest masaż.

Rozluźnienie ciała poprawia samopoczucie jąkającym się dorosłym i dzieciom oraz ich rodzicom.

Zapewniamy podstawową opiekę medyczną: lekarz dojeżdżający w razie potrzeby i stałą opiekę pielęgniarską oraz podstawowe leki pierwszej pomocy i materiały opatrunkowe. W przypadku konieczności użycia specjalistycznych lekarstw, uczestnik ponosi za nie odpłatność.

Wyżywienie:

Trzy posiłki dziennie (śniadania, kolacje i obiad) oraz podwieczorek podawany przy obiedzie.

Wypoczynek, rekreacja:

Poza specjalistycznymi zajęciami terapii mowy, pragniemy wykorzystać okres wakacji na czynny wypoczynek. Jastrzębia Góra posiada bogatą ofertą rekreacyjną, zapewniającą spędzenie udanych wakacji.

Atrakcje z których można skorzystać:

1.  Zwiedzanie Jastrzębiej Góry: Pomnik upamiętniający lądowanie Zygmunta III Wazy po nieudanej wyprawie do Szwecji, Obelisk “Gwiazda Północy” – najdalej na północ wysuniety punkt Polski, Kościół pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli, Wąwóz Lisi Jar, Promenada Światowida i in.,

2.    Spacer niebieskim szlakiem turystycznym, tzw. nadmorskim (rozewskim) i zwiedzanie Latarni morskiej im. Stefana Żeromskiego w Rozewiu, Muzeum Latarnictwa Morskiego, Izba Pamięci Stefana Żeromskiego,

3.  Gry, zawody sportowe z nagrodami, zabawy,

4.  Pobyty na plaży.

Oprócz powyższych stałe punkty programu rekreacyjnego:

 • Ognisko / grill,

Kwalifikacja uczestnika i informacje w sprawie Turnusu:

Obsługą administracyjną Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego zajmuje się Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKAFundacji FROGOS(Organizacja Pożytku Publicznego).

Zgłoszenie uczestnika na turnus odbywa się poprzez wysłanie (pocztą w wersji papierowej lub elektronicznie w pliku pdf) wypełnionych i podpisanych:

 • KARTY ZGŁOSZENIOWEJ NA INTEGRACYJNY TURNUS REHABILITACYJNY (Ważne: dodatkowo należy również tylko Kartę Zgłoszeniową – w pliku Excelu przesłać drogą elektroniczna),
 • ANKIETY DLA UCZESTNIKA TURNUSU,
 • KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (tzw. Karty Kolonijnej) – dotyczy tylko młodzieży pod opieka wychowawcy.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc i atrakcyjną ofertę proszę o szybki kontakt(telefoniczny lub e-mailowy). Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zgłoszenia (czytelnymi DRUKOWANYMI literami) należy dokonać na adres korespondencyjny: Fundacja Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS, 30-798 Kraków, ul. Agatowa 37/39

lub e-mail: boguslawpietrus@tlen.pl

tel.: (793) 00 11 60.

Odpłatność uczestników:

Obsługę finansową Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego realizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23.

Zdzisław Gładosz tel. (605) 440 294, tel/fax (81) 741 76 14; e-mail: ostojalublin@onet.pl, facebook: Ostoja Lublin

2350– dotyczy dzieci uczestniczących w terapii, nie korzystających z dofinansowania z PFRON

2490 zł – dotyczy młodzieży z grupy kolonijnej i dorosłych uczestniczących w terapii, nie korzystających z dofinansowania z PFRON

2400– dotyczy dzieci uczestniczących w terapii, korzystających z dofinansowania z PFRON. Większa odpłatność wynika ze sposobu przyznawania i rozliczania dofinansowania (każdą osobę indywidualnie), co powoduje większe koszty.

2540 zł – dotyczy młodzieży z grupy kolonijnej i dorosłych uczestniczących w terapii, korzystających z dofinansowania z PFRON.

Istnieje możliwość uczestniczenia asystenta w Integracyjnym Turnusie Rehabilitacyjnym bez realizowania zajęć terapeutycznych. Wówczas koszt pobytu wynosi:

1600 zł osoba niepełnoletnia

1740 zł osoba dorosła.

W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z Organizatorami.

Na życzenie uczestników OW “Diuna” realizuje bon turystyczny dzieci. W przypadku chęci skorzystania z takiej możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt z Organizatorami.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA: Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie, Nr 81 1320 1104 3122 4639 2000 0001.

Ważne: Płatnikiem na dokumencie wpłaty/przelewu powinna być osoba/firma na którą będzie wystawiona faktura!

Inne:

 1. O dofinansowanie turnusu – oprócz PFRON – można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej (gmina, powiat) oraz – w przypadku studentów – w dziekanacie,
 2. Proszę zabrać ze sobą aktualne książeczki zdrowia, legitymacje szkolne/studenckie oraz wygodny strój treningowy.
 3. Wszyscy są ubezpieczeni od NW, w czasie pobytu na turnusie.
 4. Prosimy by uczestnicy, korzystający z dofinansowania PFRON koniecznie zabrali ze sobą „INFORMACJĘ O STANIE ZDROWIA” – ważna jest 3 miesiące od daty jej sporządzenia. Prosimy, by informacje w niej zawarte były pełne oraz by w diagnozie było wpisane „jąkanie” lub „zacinanie mowy”, gdyż będą bardzo istotne dla lekarza na turnusie.
 5. Prosimy by uczestnicy, korzystający z dofinansowania PFRON (do 26 roku życia) koniecznie zrobili duplikat „WNIOSKU LEKARSKIEGO NA TURNUS REHABILITACYJNY” (może być kopia, potwierdzona z oryginałem przez lekarza lub PCPR). Prosimy, by lekarz w miejscu „Zalecenia” wpisał: miejsce i termin turnusu rehabilitacyjnego. Będzie to konieczny dokument dla skorzystania z ulgowego przejazdu na turnus rehabilitacyjny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Informacje o powyższym Projekcie Terapeutycznym – w tym pliki do pobrania – są zamieszczone na stronach:

 1. Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji FROGOS:

2. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA:   http://jakanielublin.pl/

Zdzisław Gładosz (OSTOJA)     Bogusław Pietrus (ARKA)

Pliki do pobrania:

https://jakanie.info.pl/turnus-w-darlowku-2021/

PRZEKAŻ INFORMACJE INNYM ZAINTERESOWANYM!!!

Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w roku 2019

Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926 ze zm.).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodku Pomocy Społecznej):

 • „WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYNYM”. W miejscu: „Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” wpisujemy: 16 – 30 sierpnia 2021 roku.
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (konieczne jest posiadanie przy sobie oryginału – do wglądu – orzeczenia o niepełnosprawności),
 • WNIOSKU LEKARSKIEGO NA TURNUS REHABILITACYJNY” (możliwe jest dofinansowanie opiekuna; wówczas we wniosku niezbędne jest uzasadnienie lekarza o konieczności pobytu opiekuna np. ze względu na zaburzenie komunikacji ograniczającą samodzielną egzystencję i pełnienie ról społecznych)
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski pobieramy w PCPR lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym, lecz nie eliminuje to z możliwości uzyskania dofinansowania w tym roku.

Osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania PFRON – na turnus rehabilitacyjny- jeden raz w roku kalendarzowym.

W przypadku przyznania dofinansowania osoba zainteresowana dokonuje – w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji (nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu) – wyboru turnusu rehabilitacyjnego, zgodnie z wnioskiem/zaleceniem lekarza, przez wypełnienie „Oświadczenia wnioskodawcy o wyborze turnusu” i przekazanie go do PCPR.

Organizatorem turnusu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

Ważne!!! Adres korespondencyjny: 20-881 Lublin, ul. Oratoryjna 3/3.

Posiada wpis do rejestru instytucji uprawnionych do organizowania grup turnusowych, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OR/06/0008/19, ważny do dnia 2022-06-20.

Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna”, ul. Polna 1, Jastrzębia Góra, posiada wpis do Rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OD/22/03/18, ważny do dnia 2021-04-18. Niebawem Ośrodek wpis będzie miał przedłużony na kolejne 3 lata.

Pamiętaj o: „INFORMACJI O STANIE ZDROWIA” (dokument ten należy koniecznie zabrać ze sobą na turnus rehabilitacyjny).

Uwagi:

 1. Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli waha się od ok. 930 zł do ok. 1400 zł. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.
 2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 1860 zł. Trzeba wówczas napisać odrębny wniosek wraz z uzasadnieniem.

Ulgi w przejazdach dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 254 ze. zm.) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a raczej jej zmiany z dnia 21 grudnia 2001 r. (obowiązująca od 31 stycznia 2002 r.) dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich jedno z rodziców lub opiekunów (także podróżujący po dziecko lub po odwiezieniu dziecka) mogą korzystać z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS oraz środkami innych przewoźników, wykonujących zbiorowy przewóz) w pociągach osobowych, pośpiesznych, EIC w klasie 2 oraz oraz autobusowego linii zwykłych, przyśpieszonej i pośpiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, DPS, ośrodka wsparcia, ZOZ-u, poradni psychologiczno-pedegogicznej, w tym poradni specjalistycznej i z powrotem. Ulga nie obejmuje kosztu zakupu dopłaty tj. np. miejscówki, kuszetki.

Ważne!            W przypadku dojazdu dzieci i młodzieży do szkoły i z powrotem wymagana jest legitymacja szkolna wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawioną przez uprawniony organ (najczęściej Powiatowy Zespół Orzekający o Niepełnosprawności). Tymi samymi dokumentami (dziecka) musi wykazać się jeden z rodziców lub opiekunów wracający do domu, po odwiezieniu dziecka.

Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wymagany jest – oprócz legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ (najczęściej powiatowy zespół orzekający o niepełnosprawności), legitymacji szkolnej (studenckiej)zaświadczenie (zawiadomienie) określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Tymi samymi dokumentami (dziecka) musi wykazać się jeden z rodziców lub opiekunów wracający do domu, po odwiezieniu dziecka. (Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002r. – Dz. U. z 2002r., nr 8, poz. 72-74).

Uprawnienia ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom do ukończenia 26 roku życia.

„Powiemy To” Jesteśmy Razem

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja” zaprasza  osoby z niepełnosprawnością  oraz rodziny z dziećmi lub dorosłymi z niepełnosprawnością  z woj. lubelskiego na bezpłatne porady w ramach zadania realizowanego przez Fundację „Powiemy To” pod tytułem „Powiemy To” Jesteśmy Razem finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liczba miejsc ograniczona. Czas trwania zadania: od 16.11.2020 do 31.03.2021 r. Zapisy: tel. 510 600 866, fundacja@powiemyto.pl

W ramach zadania każdy  uczestnik będzie miał możliwość w skorzystaniu z:

 • 8 godzin poradnictwa indywidualnego (psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego)
 • 4 godzin poradnictwa grupowego (psychologicznego, pedagogicznego)

Informacje o zadaniu: https://powiemyto.pl/powiemy-to-jestesmy-razem/

Grupy samopomocowe oraz grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem jąkania w Polsce

W ramach ruchu samopomocy wyróżnia się dwa rodzaje grup:

grupy samopomocy będące pozainstytucjonalnym wsparciem środowiskowym dla osób
z problemem niepłynnej mowy, zrzeszeniem osób, które pragną dzielić się swoimi odczuciami i doświadczeniami oraz udzielać wzajemnego wsparcia. W przypadku tej grupy, obecność profesjonalnego koordynatora nie jest wymagana;
grupy wsparcia mają wymiar terapeutyczny, są inicjowane oraz kierowane przez specjalistów i służą doskonaleniu lub utrzymaniu praktycznych umiejętności zdobytych podczas instytucjonalnej terapii.

Najczęściej występującymi w Polsce grupami są Kluby J, będące grupami samopomocowymi. Obecnie jednak, w wielu przypadkach, grupy te posiadają zarówno cechy grup wsparcia (terapeutycznych) jak i samopomocowych.

Żródło:

Yaruss, S. I., Quesal R. W., Reeves L. (2007). Self-helps and mutual aid groups as an adjunct to stuttering therapy. W: E. G. Conture, R. F. Curlee (red.) Stuttering and related disorders of fluency (s. 256–276). New York: Thieme

Trichton M., Raj, E. X. (2018). Peer suport for People Who Stutter. History, Benefits, and Accessibility. W: Amster Barbara J., Klein Evelyn R.
(red.) More than fluency. The social, emotional, and Cognitive Dimensions of Stuttering (s. 187-214). San Diego: Plural Publishing Inc.

Kluby „J”

1. Klub „J” w Gdańsku

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny – zainteresowani tematyką niepłynności mowy oraz studenci i logopedzi w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się

Cel działalności:
– wychodzenie poza własną strefę komfortu, próby przezwyciężania blokad związanych z mówieniem
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– analiza książek dotyczących samorozwoju oraz bycia autentycznym
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– tworzenie przestrzeni do podejmowanie ćwiczeń logopedycznych (metoda modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a, nieprzesadnie spowolnione mówienie)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: czytanie, a następnie samodzielne parafrazowanie konkretnych fragmentów książki; wykonywanie telefonów/scenek/prezentacji w celu przełamywania swojego lęku przed mówieniem; prezentowanie technik mówienia; dyskusja oraz burza mózgów

Kontakt:
Facebook: Klub J Gdańsk

2. Klub „J” w Katowicach

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje logopeda specjalizujący się w jąkaniu oraz osoba jąkająca się

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: analiza problemu związanego z tematem jąkania; wspólna dyskusja oraz wyciągnięcie wniosków

Kontakt:
Facebook: Klub J Katowice

3. Klub „J” w Krakowie 

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, rodzina, studenci i logopedzi

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika (w jego trakcie spotkania ustalane jest, kto prowadzi następne)

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty z elementami psychodramy (z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub J Kraków
Strona internetowa: www.jakanie.info.pl

4. Klub „J” w Lublinie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: spotkania koordynuje osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkań przez każdego uczestnika; warsztaty tematyczne prowadzone przez zaproszonych gości

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– wymiar towarzyski
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: omawianie aktualności; dzielenie się własnymi doświadczeniami; powitanie nowych gości; przedstawienie głównego tematu spotkania (warsztat, prelekcja); dyskusja do sa.

Kontakt:

Facebook: Klub J Lublin

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Messenger: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się  

5. Klub „J” w Łodzi

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, specjaliści (zapoznanie ze specjalistami z regionu)

Prowadzenie spotkań: logopeda

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: spotkania w formie online

Kontakt:
Facebook: Centrum Logopedyczne Efata

6. Klub „J” w Olsztynie

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, studenci

Prowadzenie spotkań: logopeda, psycholog (w zależności od potrzeb)

Cel działalności: 
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (w zależności od potrzeb osoby jąkającej wykorzystuje się różnorodne techniki)
–  popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– wymiana doświadczeń
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju
– obchody szczególnych wydarzeń, np. zakończenie roku szkolnego (spotkanie w kawiarni)

Przykładowy przebieg spotkania: wsparcie poprzez rozmowę; prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; konsultacje specjalistyczne (logopedyczna, psychologiczna); wspólna herbata, kawa

Kontakt:
Facebook: Klub J Olsztyn

7. Klub „J” w Poznaniu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zainteresowane tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (dzielenie się swoimi doświadczeniami, również z przebytych terapii, wspólne ćwiczenia)
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii; przedstawienie historii swojego jąkania; Mistrzostwa Jąkania

Kontakt:
Facebook: Klub J Poznań

8. Klub „J” w Rawiczu

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci, zaproszeni goście, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– podejmowanie technik logopedycznych (terapia ”szyta na miarę”, praca na zasobach, indywidualne podejścia do dziecka i jego rodziny – włączenie rodziców, rodziny w terapię dziecka)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne, obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania)
– bycie w towarzystwie – spotkanie przy kawce i słodkim małym „conieco”
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju – wymiana doświadczeń
– spotkania międzyklubowe
– wspieranie organizacji konferencji, spotkań, wspólne wyjazdy turystyczne, udział w spotkaniach o tematyce jąkania np. konferencje

Przykładowy przebieg spotkania: podział spotkania na dwie części 1: prezentowanie przez osobę jąkającą się tematu autoterapii, opowiadanie swojej historii jąkania (z udziałem studentów), dzielenie się swoimi osiągnięciami, 2: tematyczne spotkanie rodziców, zajęcia grupowe z dziećmi do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Rawicz

9. Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Komu dedykowany/uczestnicy: osoby jąkające się (dzieci, młodzież, dorośli), ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani tematyką jąkania

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się, logopeda (w zależności od możliwości), psycholog, inne osoby

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– warsztaty logopedyczne,  psychologiczne i inne
– pozyskiwanie środków na realizację założonego programu

Przykładowy przebieg spotkania: warsztaty psychologiczne z zakresu odkrywania swoich talentów do samorozwoju

Kontakt:
Facebook: Klub J Toruń

10. Klub „J” w Warszawie

Komu dedykowany/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się; możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:

– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: prezentowanie przez osobę jąkającą się metody autoterapii Malcolma Frasera oraz dyskusja

Kontakt:
Strona Internetowa: www.jakanie.waw.pl

Facebook: Klub J Warszawa

11. Klub „J” we Wrocławiu

Spotkania klubu obecnie są zawieszone.
W formie indywidualnej udzielane są informacje dotyczące:

– form wsparcia (turnusy, zjazdy osób jąkających się) oraz terapii dostępnych w okolicy i na terenie całego kraju

– możliwości starania się o orzeczenie o niepełnosprawności

Kontakt:
Facebook: Klub J – jąkanie nie takie straszne

Grupy wsparcia i samopomocy działające przy Uczelniach Wyższych

1. Klub Ludzi Mówiących (działający przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach)

Komu dedykowany/uczestnicy: młodzież oraz dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: osoba jąkająca się (koordynator), logopeda (opiekun grupy); możliwość prowadzenia spotkania przez każdego uczestnika

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (nie ma dominującego nurtu)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: Mistrzostwa Jąkania, przedstawianie swojej historii jąkania (również z udziałem zaproszonych gości)

Kontakt:
Facebook: Klub Ludzi Mówiących

2. Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera (działająca przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie)

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się, ich rodziny, przyjaciele, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie, osoby zmagające się
z trudnościami w komunikacji

Prowadzenie spotkań: neurologopeda-psychoterapeuta, psycholog kliniczny

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalistów
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– informowanie o dostępnych metodach terapii lub innych sposobach radzenia sobie z jąkaniem
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– promowanie wiedzy na temat nurtu modyfikacji jąkania, roli psychoterapii w terapii jąkania oraz etyki w pracy psychoterapeutycznej i logopedycznej
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych w nurcie modyfikacji jąkania autorstwa Charlesa Van Riper’a
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu (np. akcje informacyjne)
– bycie w towarzystwie
– kreowanie przestrzeni do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: temat przewodni spotkania najczęściej wybierany jest przez uczestników i dotyka obszarów psychoterapii, neurobiologii, filozofii oraz różnych metod terapii mowy; przybliżenie idei modyfikacji jako sposobu uzyskania wpływu w momentach niepłynności; dzielenie się zarówno bieżącymi trudnościami, jak i swoją historią; wsparcie oraz komentarz grupy i osób prowadzących

Kontakt:
Facebook: Grupa „J” w podejściu Charlesa Van Ripera

Grupy wsparcia


Grupa wsparcia
w podejściu metody wystukiwania sylab autorstwa
dra Krzysztofa Szamburskiego

Komu dedykowana/uczestnicy: dorosłe osoby jąkające się prowadzone w nurcie metody wystukiwania sylab autorstwa dr Krzysztofa Szamburskiego, studenci i logopedzi zainteresowani udziałem w ramach doskonalenia się w zawodzie

Prowadzenie spotkań: logopeda – autor metody, psycholog

Cel działalności:
– udzielanie wsparcia ze strony specjalisty
– udzielanie wzajemnego wsparcia ze strony innych osób z jąkaniem oraz wymiana doświadczeń
– poradnictwo/wsparcie psychologiczne
– przestrzeń do podejmowania ćwiczeń logopedycznych (metoda wystukiwania sylab)
– popularyzowanie wiedzy o jąkaniu
– wymiar towarzyski
– przestrzeń do samorozwoju

Przykładowy przebieg spotkania: wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych według metody wystukiwania sylab

Kontakt:
Facebook: Klub J Warszawa
Strona internetowa: www.jakanie.waw.pl

Wirtualne formy działalności samopomocowej

Demostenes.eu

Portal poświęcony jąkaniu stanowiący kompendium wiedzy bazującej na kompilacji źródeł polskich i zagranicznych (tłumaczenia tekstów anglojęzycznych na język polski).

Strona internetowa: www.demostenes.eu

Jąkała też człowiek

Blog autorstwa osoby jąkającej się. Opisane na blogu historie mogą stanowić motywację dla innych osób z jąkaniem.

Strona internetowa: www.jakalatezczlowiek.wordpress.com

Jąkanie się – grupa wsparcia

Fanpage na portalu Facebook zrzeszający osoby z jąkaniem oraz ich otoczenie (rodzina, nauczyciele, specjaliści), na którym można znaleźć wiele informacji na temat jąkania, jak również wymienić się doświadczeniami z innymi osobami.

Facebook: Jąkanie się – grupa wsparcia

Wirtualny Klub „J”

Wirtualny odpowiednik „Klubu J” założony przez osobę z jąkaniem. Spotkania odbywają się
za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Kontakt: www.wirtualnyklubj.pl

Z Zacięciem – kanał na You Tube

Kanał poświęcony jąkaniu tworzony przez osoby z doświadczające niepłynności.

Link: Z Zacięciem

Stowarzyszenia i fundacje

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”

Strona internetowa: www.jakanielublin.pl

Facebook: Zarząd Ostoi

Stowarzyszenie Klub „J” Toruń

Facebook: Klub J Toruń

Fundacja „Frogos”

Strona internetowa: www.frogos.org.pl

Fundacja Wspierania Mowy i Komunikacji „Halo”

Strona internetowa: www.fundacjahalo.pl

Facebook: Fundacja „HALO”

Fundacja Powiemy To”

Strona internetowa: www.powiemyto.pl

Facebook: Fundacja „Powiemy To”

W związku z sytuacją związaną z COVID-19, informacje dotyczące spotkań mogą ulegać zmianom. Prosimy o kontakt z daną grupą.

Chcesz założyć grupę samopomocy, grupę wsparcia w swojej okolicy? Chcesz zgłosić zmiany dotyczące istniejącej grupy? Napisz do nas: ostojalublin@onet.pl

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2020

Szanowni Państwo!

Poniżej prezentujemy szczegółową propozycję Programu Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Jąkających się.

Osoby niezdecydowane mogą jeszcze dołączyć 🙂

Jest możliwość zgłaszania wystąpień, warsztatów 🙂

Ze względu na prognozowaną ciepłą, słoneczną sobotę dnia 03 października br dokonaliśmy korektę w Programie. W tym dniu zaproponujemy wyjście w góry.

Natomiast prelekcje, warsztaty oraz tematyczne filmy odbędą się w piątek dnia 02 października br.

Prosimy by uczestnicy Zjazdu – ze względu na koronawirusa – w czasie prelekcji i warsztatów (w pomieszczeniach zamkniętych)  zakładali maseczki lub przeźroczyste przyłbice; będą do pobrania u Organizatorów. Stosowanie środków zapobiegawczych mamy przetestowane na niedawnym turnusie terapeutycznym, który odbył się w sierpniu br. w Jastrzębiej Górze.

Uczestników prosimy również o przywiezienie wypełnionej „Ankiety wstępnej kwalifikacji Covid” – znajduje się w załączonym pliku.

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2020

Temat Zjazdu : „Mam coś do powiedzenia”

Termin : 1 – 4 październik 2020 rok

Miejsce:   Dom Wczasowy Halny ul. Sądelska 59B 34-531 Murzasichle k. Zakopanego (więcej szczegółów o miejscu i Domu Wczasowym Halny w końcowej części informacji)

Plan Zjazdu

01.10.2020 (czwartek)

16.00 Przyjazd uczestników

19.00 Kolacja

20.00 Nocne Jotów Rozmowy nt. „Wyzwania i dylematy rodzica z niepłynnością mowy”. Moderacja: Zdzisław Gładosz i Bogusław Pietrus

02.10.2020 (piątek)

9.00 Śniadanie

10.00 – 10.05  Otwarcie Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Jąkających się

10.05 – 11.00 Prezentacja filmu „Porozmawiajmy o Jąkaniu” (Let’s talk abaut stuttering …) i dyskusja.

Wywiad Zofii Zbyszewskiej z Profesor Marilyn Langevin (Uniwersytet Alberty i Instytucji ISTAR w Kanadzie) „Porozmawiajmy o jąkaniu” (Let’s talk abaut stuttering …); napisy w języku polskim i angielskim

Zapis niezwykłego spotkania osoby jakającej się, która po kilku terapiach bez lęku rozmawia o swoich problemach w płynnym komunikowaniu się, oraz kanadyjskiej Profesor specjalizującej się w badaniach naukowych nad jąkaniem i wdrażaniem potwierdzonych empirycznie metod diagnozy i terapii niepłynności mowy. Mimo różnych perspektyw i doświadczeń prezentowanych przez rówieśników to wzajemne dzielenie się własnymi przemyśleniami okazuje się wyjątkowo wzbogacające dla obu stron.

11.00 – 11.30  „Moje życie, moje jąkanie” – Jarosław Hanulak

11.30 – 12.00  Przerwa na kawę, herbatę

12.00 – 12.30  „Jak ważne jest właściwe nastawienie i konsekwencja w konfrontacji z jąkaniem” – Kamil Marchewczyk

Można latami pracować nad swoją mową i przechodzić różne terapie, ale jednocześnie cały czas stać w tym samym miejscu. Krótka historia o tym, jak zmiana nastawienia może wszystko zmienić.

12.30 – 13.00 „Zaakceptować siebie z jąkaniem” – Natalia Saj 

13.30  Obiad

15.00 – 16.30 Warsztaty równoległe:

1. „Program wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z jąkaniem” – Grzegorz Chmielewski

Odbiorcami warsztatu są rodzice, osoby dorosłe oraz specjaliści. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi założeniami programu oraz przybliżenie im poszczególnych etapów modelu 3z : zrozumienie, zaangażowanie, zmiana.

2. „Jąkanie to trudność, ale nie przeszkoda nie do przejścia” – Kamil Marchewczyk

Można unikać mówienia w sytuacjach trudnych, ale to jedynie działanie maskujące. Jak szukać motywacji do tego, aby mówić płynnie i nie bać się tego?

16.30 – 17.00  Przerwa na kawę, herbatę

17.00 – 18.30 Prezentacja filmu „When I stutter – Kiedy się jąkam” i dyskusja

„When I stutter – Kiedy się jąkam” Reżyseria: John Gomez 

Film dokumentalny „When I stutter” to wielokrotnie nagradzany i prezentowany materiał edukacyjny, który miał już projekcie na całym świecie (ponad 100 pokazów – przede wszystkim organizowanych na uniwersytetach i podczas prestiżowych konferencji logopedycznych). Film prezentuje fenomen jąkania w sposób niezwykle rzetelny, obiektywny i wielowymiarowy. W filmie wypowiadają się na ten temat osoby doświadczające jąkania – przedstawicie rożnych grup społecznych. Dla przykładu o swoich codziennych zmaganiach z jąkaniem mówią: pracownik fizyczny, księgowy, tancerka, aktorzy, ale też naukowcy, a także logopedzi – w tym wybitni przedstawiciele dyscypliny, jak prof. Barry Guitar (jeden z największych amerykańskich autorytetów w dziedzinie  jąkania, autor wielokrotnie wznawianego podręcznika do logopedii „Stuttering. An Integrated Approach to Its Nature and Treatment”), czy dr Scott Palasik, dr Dale Williams. Ponadto w filmie dokumentalnym pojawiają się, tzw. winiety edukacyjne, które dodatkowo dostarczają aktualnej, zweryfikowanej naukowo wiedzy na temat jąkania. Ważnym elementem filmu jest podążanie śladami młodego mężczyzny, który uczestniczy w terapii jąkania, wdrażanej przez specjalistkę, która sama jest osobą jąkającą się. Relacja, którą ten młody człowiek tworzy z logopedą, i postępy, który czyni, mogą być  cennym źródłem refleksji dla widzów – czym tak naprawdę jest sukces w terapii jąkania.

Więcej informacji na temat filmu można znaleźć na stronie: https://www.whenistutter.org/

Polski zespół tłumaczeniowy: Aleksandra Krawczyk, MA – University of Central Florida, Marta Węsierska, PhD., – University of Sheffield, dr hab. Katarzyna Węsierska oraz mgr Mikołaj Witkowski – Uniwersytet Śląski.

19.00 Kolacja

20.00  Propozycje alternatywne:

1. Wyjście do Góralskiej Karczmy

2. Sauna (dodatkowo płatna w zależności od ilości osób)

3. Spotkanie towarzyskie w sali bilardowej

03.10.2020 (sobota)

9.00 Śniadanie

10.00 Wyjście w grupach w góry (przygotowane będą alternatywne trasy, o różnym stopniu trudności do wyboru; propozycje w końcowej części informacji); ze względu na koronowirusa proponujemy przejazd pod początek szlaku samochodami osobowymi uczestników

18.00 Ognisko Balbuta (wiata przy DW Halny – przestrzeń otwarta).

04.10.2020 (niedziela)

10.00 Śniadanie

Wyjazd uczestników

Warsztaty Grzegorz Chmielewski „Program wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z jąkaniem.

Opis: Odbiorcami warsztatu są rodzice, osoby dorosłe oraz specjaliści. Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z głównymi założeniami programu, oraz przybliżenie im poszczególnych etapów modelu 3z : zrozumienie, zaangażowanie, zmiana.

Prelekcja Kamil Marchewczyk „Jak ważne jest właściwe nastawienie i konsekwencja w konfrontacji z jąkaniem”.

Opis: Można latami pracować nad swoją mową i przechodzić różne terapie, ale jednoczerśnie cały czas stać w tym samym miejscu. Krótka historia o tym, jak zmiana nastawienia może wszystko zmienić.

Warsztaty Kamil Marchewczyk „Jąkanie to trudność, ale nie przeszkoda nie do przejścia”

Opis: Można unikać mówienia w sytuacjach trudnych, ale to jedynie działanie maskujące. Jak szukać motywacji do tego, aby mówić płynnie i nie bać się tego?

Zapraszamy do zgłaszania wystąpień i warsztatów.

Termin : 1 – 4 październik 2020 rok

Miejsce:   Dom Wczasowy Halny ul. Sądelska 59B 34-531 Murzasichle k. Zakopanego (więcej szczegółów o miejscu i Domu Wczasowym Halny w końcowej części informacji)

Drodzy Uczestnicy,

tegoroczny Zjazd proponujemy spędzić w górach. Piękno Tatrzańskiego Parku Narodowego będzie dobrym atutem do wspólnych wędrówek na świeżym powietrzu.

Ze względu na zagrożenie koronawirusem program Zjazdu został tak ułożony, by zminimalizować ryzyko. m.in. poprzez przebywanie na zewnątrz, Ognisko Balbuta i in. Stosowanie środków zapobiegawczych mamy przetestowane na niedawnym – szczęśliwie zakończonym – turnusie terapeutycznym, który odbył się w sierpniu br. w Jastrzębiej Górze.

Koncepcję wystąpień i warsztatów oparliśmy na aktywności osób uczestniczących w Zjeździe. Po długim czasie spędzonym w domach, zapewne „Macie wiele do powiedzenia”. Opowiedzcie nam o swoich sukcesach, problemach, podzielcie się pytaniami i wątpliwościami. To czas dla Was – wykorzystajcie go aktywnie.

Może już nie wystarcza bycie słuchaczem? Może czas wypowiedzieć się, aby inni poznali Wasze zdanie?

To też czas na podzielenie się swoimi talentami – podzielenie się sobą, udowodnienie, że marzenia można spełniać.

Czekamy na Was! Do zobaczenia!!!

Odpłatność: 320,00 zł (300 zł dla członków Stowarzyszenia z opłaconą składką członkowską; składka 20,00 zł)

Przy pobytach częściowych prosimy o kontakt z Bogusławem Pietrusem pod nr tel. 793001160 w celu wyliczenia indywidualnego kosztu.

Wpłaty prosimy dokonać na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA: Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie, Nr 81 1320 1104 3122 4639 2000 0001.

Ważne: Płatnikiem na dokumencie wpłaty/przelewu powinna być osoba/firma na którą będzie wystawiona faktura!

Zgłoszenia wysyłamy na mail: ostojalublin@onet.pl, sms 605440294, 793001160

Ośrodek:

Dom Wczasowy „HALNY” znajduje się w Murzasichle, kilka kilometrów od Zakopanego. 

Zlokalizowany jest w ścisłym centrum Murzasichle. W odległości ok. 100 – 200 m znajduje się m. in.: przystanek autobusowy, kościół, sklep, bankomat, punkt apteczny, karczma, pizzeria włoska, straż pożarna itd. Równocześnie jest nieco oddalony od głównej drogi i blisko lasu, przez który można dojść do Małego Cichego.

Dom Wczasowy „HALNY” jest stosunkowo nowym (grudzień 2008 r.), przestronnym (duże pokoje!), ekskluzywnym obiektem. DW „HALNY” posiada 60 miejsc noclegowych, przede wszystkim w pokojach 2 osobowych; zdarzają się 3 i 4 – osobowe. Pokoje są przestronne, starannie wykończone, wyposażone w łazienkę z natryskiem, ubikację i umywalkę, tapczany, stół, krzesła, szafę i szafki, wieszak zewnętrzny, telewizor, radio, lampkę przenośną, czajnik. Prawie wszystkie pokoje mają balkony z niezapomnianym widokiem na Tatry. Na każdym balkonie – pod sufitem – zamontowana jest stylowa lampka dla stworzenia dobrego nastroju wieczorową pora, gdy siedzimy zachwycając się widokami. Korytarze przestronne, wykończone stylowo i starannie, kuchnia nowoczesna – wyposażona w najnowsze urządzenia do przygotowywania posiłków, stołówka duża, nowe meble.

W Domu Wczasowym i na zewnątrz znajdują się (do dyspozycji uczestników) między innymi:

przestronna sala do codziennych, wieczorowych spotkań,

nowy bar z bilardem (bardzo przyjazne ceny),

nowa sauna z biczami wodnymi (dodatkowo płatna),

 nowa, przestronna wiata w stylu góralskim na ognisko/grilla,

plac zabaw dla dzieci

boisko do piłki nożnej i in.

Teren jest ogrodzony, posiada bezpłatny parking.

Wieczory można również spędzać w pobliskiej (150 m) Karczmie u Wiktora.

Dojazd:

Dojazd do DW „Halny”, ul. Sądelska 59: 

najlepiej – omijamy korki przed Zakopanem – w Nowym Targu kierujemy się na Białkę, Bukowinę Tatrzańską, Łysą Polanę itd. W Bukowinie Tatrzańskiej kierujemy się na Poronin; następnie znaki drogowe skierują nas do Murzasichle (odbicie w lewo)

druga możliwość – w Poroninie należy skierować się w stronę Bukowiny Tatrzańskiej (nowe, bezkolizyjne skrzyżowanie już zostało oddane do użytku); następnie znaki drogowe skierują nas do Murzasichle (odbicie w prawo). 

DW „Halny” znajduje się w środkowej części miejscowości, naprzeciwko kościoła, z lewej strony.

Miejsce:

Murzasichle k. Zakopanego, to znana miejscowość turystyczna, która dodatkowo korzysta z walorów sąsiedztwa Zakopanego.

http://www.zakopane.pl/

Murzasichle i sąsiednie Zakopane posiada bogatą ofertą rekreacyjną, zapewniającą spędzenie udanego wypoczynku. Dużą zaletą Murzasichle jest położenie przy otulinie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Można odbywać wycieczki i spacery po Parku, nie napotykając na budkę z bileterami TPN!

Poza tym można również zobaczyć:

1 .Wycieczka na Wiktorówki do Sanktuarium MB Jaworzyńskiej Królowej Tatr i na Rusinową Polanę (piękne widoki, bacówka, można spotkać owce).

Z Sanktuarium na Wiktorówkach związana jest ciekawa legenda o czternastoletniej pasterce Marysi Murzańskiej, którą uratowała postać Jaśniejącej Pani. 

http://przewodnik.onet.pl/1110,2156,1064303,1064305,artykulr.html

Ci, którzy mają więcej sił i dotrą wcześniej mogą od razu iść na Rusinową Polanę i dalej na Gęsią Szyję, gdzie są jeszcze lepsze widoki.

W święta (przed mszami św.) wstęp na Wiktorówki (TPN) od strony Zazadniej jest bezpłatny.

Dojazd z DW „Halny” własnymi samochodami. Parking TPN przy wejściu na szlak od Zazadniej to koszt 25 – 30 zł / samochód osobowy / każdy dzień.

Samochody parkują również wzdłuż pasa drogowego, powyżej wejścia na szlak; parking jest administrowany przez firmę pobierającą opłaty, ale w dni ustawowo wolne opłaty nie mogą być pobierane.

2 . Spacer do Małego Cichego (przejście przez Tatrzański Park Narodowy do Karczmy Regionalnej „Tatrzański Bór”, wyciągu i in.; powrót tą samą trasą)

3. Dolina Chochołowska: Siwa Polana, Polana Huciska, Niżnia Brama Chochołowska, Wyżnia Brama Chochołowska, Polanka Trzydniówka, Schronisko na Polanie Chochołowskiej, Dolina Jarząbcza- Szlak Papieski

http://www.promocja.zakopane.pl/?strona,doc,pol,turystyka,1415,0,381,1,1415,dol._chocholowska,_czas_przejscia_ok._5h,ant.html
http://www.gory-szlaki.pl/dolina_chocholowska.htm

 3. Morskie Oko (dojazd busem ok. 10 zł/osobę x 2),

4. Giewont:

http://natatry.pl/tatry-zachodnie/okolice-giewontu/na-giewont-z-kuznic

Powrót do Doliny Strążyskiej

http://natatry.pl/tatry-zachodnie/okolice-giewontu/na-giewont-z-doliny-strazyskiej

5. Wycieczka do Aquaparku z wodami geotermalnymi – Oravice-Słowacja; ok. 15 km za granicą (dojazd-najlepiej własnym samochodem)

http://www.meanderpark.com

lub w Bukowinie Tatrzańskiej (najbliżej!)

http://www.termabukowina.pl/

lub w Zakopanem: http://www.aquapark.zakopane.pl/

lub w Termach Podhalańskich (Szaflary):

http://termypodhalanskie.pl/

6. Wycieczka na Galicową Grapę i Górny Gliczarów,

7. Wycieczka na Krupówki (dojazd busem ok. 5 zł/osobę x 2)

8. Piesza wycieczka na Kasprowy Wierch (dojazd busami do Kuźnic)

9. Zwiedzanie Małego Cichego (Karczma Regionalna, wyciąg i in.)

http://www.tatrzanskibor.pl/

10. Wycieczka do Murowańca i nad Czarny Staw Gąsienicowy

11. Wycieczka przez Olczę do Jaszczurówki i Doliny Olczyskiej (powrót busem ok. 5 zł/osobę)

12. Wyjazd na Gubałówkę (dojazd busem ok. 5 zł/osobę x 2)

Inne miejsca: Bachledówka, Książówka, Cmentarz na Pęksowym Brzysku, Teatr Witkacego, Dolinki: Białego, Strążyska, Chochołowska, Giewont, Dolina 5-ciu Stawów, Willa Atma, Willa Koliba, Galeria Miejska

Ceny biletów wstępu do TPN:

bilet normalny – 5 zł

bilet ulgowy – 2,50 zł

bilet 7-dniowy normalny – 25 zł, ulgowy – 12,50 zł

bilet grupowy (10 osób) – normalny 45 zł, ulgowy 22,50 zł.

Bilety ulgowe przysługują:

uczniom i studentom

emerytom i rencistom

osobom niepełnosprawnym

żołnierzom służby czynnej.

Zwolnieni z opłat są:

mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym – Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec

dzieci w wieku do 7 lat

posiadacze Karty Dużej Rodziny (więcej informacji tu: tpn.pl/nowosci/karta-duzej-rodziny)

osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego. Z Zazadniej na Wiktorówki oraz z Kuźnic do kaplicy Albertynek i Albertynów na Kalatówkach

Warunkiem zwolnienia z opłaty lub sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi.

Turnus rehabilitacyjny dla osób Jąkających się 16 – 30 sierpnia 2020 Jastrzębia Góra

Szanowni Państwo!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS  (Organizacja Pożytku Publicznego) ponownie mają zaszczyt zaproponować udział w integracyjnym Turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się, który odbędzie się nad polskim morzem w Jastrzębiej Górze, blisko plaży.

Przepraszamy za późne rozpowszechnienie informacji o naszej propozycji, ale dopiero w tym miesiącu otrzymaliśmy wiążące informacje na jakich zasadach można taki turnus bezpiecznie zorganizować. Na podstawie informacji otrzymanej od Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizacja Turnusów Terapeutycznych nie została wstrzymana, a na turnusach obowiązują przepisy ogólne dotyczące wprowadzonych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Linki z informacjami znajdziecie Państwo na końcu. Ośrodek znajduje się na terenie Gminy PUCK PSSE w Pucku Sekcja Epidemiologii
tel. 58 673 03 40

Analizując obecną sytuację  podjęliśmy szereg decyzji mających na celu bezpieczny pobyt nad morzem.

Między innymi jest możliwość wyboru terapii grupowej albo tylko w terapii indywidualnej. Należy to podać w zgłoszeniu. Zapraszamy też do uczestnictwa całe rodziny.

Ośrodek Wypoczynkowy “Diuna” w Jastrzębiej Górze jest również odpowiednio przygotowany i podchodzi bardzo odpowiedzialnie do bezpiecznego wypoczynku swoich gości.

Więcej szczegółów zamieszczonych jest w dalszych informacjach.

Relacje z wielu turnusów, w oprawie zdjęciowej, można znaleźć na stronie http://jakanielublin.pl/

Zdjęcia i relacja z turnusów w Darłówku:

https://photos.google.com/share/AF1QipP-7Qqy6-KaYNaNH2ziRNghMe7STeugyJLTajtwhvA-iWdS-x018z1BWzden4qcSQ?key=N0t0eVF0aHhONGRGc2w2YjBiWXZRV0Y1N0FGWVlR

https://photos.google.com/share/AF1QipPqp1ASbljN43nAH7FH9owFY7awYfcDen0nuZLUF1tgCb3Lm1Z5Ctd0rkLnUUKLdg?key=ejY0QW1IcnRlbS1FdDg3Z2IteEVrNVVWSGp0Y1hR

https://photos.google.com/share/AF1QipNFPWLNxRM5tPlD-J9rW8GFJrqkMMNOrK0vTSeiGqQsnztXO-Hnsl0BDWLtUFaUmA?key=TU8wUzMzTjhRYm1RY0tsOER6R0lJMV82eWllZlVB

oraz z Turnusu, który odbył się w Murzasichle:

http://tinyurl.com/q6fq47w

Na wyjątkowość tej oferty składa się:

 • uczestniczenie w nowatorskich programach terapeutycznych, opracowanych przez wiodących terapeutów mowy – praktyków, pracujących na co dzień z grupami osób jąkających się w poszczególnych regionach kraju, w tym również specjalistów, którzy kiedyś sami mieli problem z jąkaniem,
 • gwarancja usług na najwyższym poziomie, przy najniższej możliwej cenie (projekt organizowany przez organizacje pozarządowe – nie dla zysku),
 • jedyne turnusy w Polsce, gdzie jest rozsądny podział na grupy wiekowe,
 • wieloletnie doświadczenie w organizowaniu specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych – od 1993 roku,
 • nie obiecujemy „gruszek na wierzbie”; prowadzimy stałe, wieloletnie badania nad skutecznością oddziaływań terapeutycznych na naszych turnusach,
 • turnus trwa 15 dni (14 pełnych dób), w szczycie sezonu,
 • program dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, dzięki zaangażowaniu do turnusu wielu specjalistów,
 • dodatkowe zajęcia fakultatywne pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych
 • możliwość wsparcia zasadniczej terapii treningiem Neuroflow – usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka
 • program rekreacyjno – wypoczynkowy mieszczący się w kosztach turnusu,
 • uwzględniamy dofinansowanie z PFRON, zakładów pracy, pomocy społecznej i in.

Zainteresowanych prosimy o podjęcie następujących pilnych działań:

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności powinny złożyć wnioski (jeżeli jeszcze tego nie zrobiły) o dofinansowanie turnusu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR lub MOPS).

Organizatorem turnusu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

Ważne!!! Adres korespondencyjny: 20-881 Lublin, ul. Oratoryjna 3/3.

Posiada wpis do rejestru instytucji uprawnionych do organizowania grup turnusowych, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OR/06/0008/19, ważny do dnia 2022-06-20.

Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna”, ul. Polna 1, Jastrzębia Góra, posiada wpis do Rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OD/22/03/18, ważny do dnia 2021-04-18.

O dofinansowanie turnusu można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej (gmina, powiat) oraz – w przypadku studentów – w dziekanacie.

Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny w Jastrzębiej Górze

Czas trwania:

Turnus rozpoczyna się od dnia 16 sierpnia 2020 r. kolacją ok. godz. 1900.  Kwaterowanie uczestników od godz. 1700. Osoby, które przyjadą wcześniej będą mogły przechować swoje rzeczy we wspólnej sali.

Turnus kończy się 30 sierpnia br. śniadaniem + suchy prowiant na drogę.

Dojazd:

Jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy pomóc w zorganizowaniu wspólnego dojazdu i powrotu do/z Jastrzębiej Góry.

Aktualnie jest tylko jeden bezpośredni pociąg w relacji Kraków – Warszawa – Władysławowo.

Pociąg TLK wyjeżdża dnia 15.08.br.: Kraków Główny (peron V / tor 12; godz. 2000) – Kielce (2152) – Radom (2319) – Warszawa Gdańska (0216) – Mława (0339) – Gdańsk Główny (0558) – Gdynia Główna (0708) – Władysławowo (0753);

W specyfikacji pociągu nie widać, by miał miejsca do leżenia.

Powrót

Aktualnie jest tylko jeden bezpośredni pociąg w relacji Władysławowo – Warszawa – Kraków.

Pociąg TLK: Władysławowo (2151) – Gdynia Główna (2314) – Gdańsk Główny (2341) – Mława (0147) – Warszawa Centralna (0321) – Radom (0602) – Kielce (0717) – Kraków Główny (0909).

W specyfikacji pociągu nie widać, by miał miejsca do leżenia.

Dojazd indywidualny:

Najlepiej dojechać pociągiem do Władysławowa. Obok Dworca PKP jest Dworzec Autobusowy (autobusy miejskie) skąd można dojechać do Jastrzębiej Góry – ok. 10 km. Są również taksówki – tu warto zabrać się w dwie, trzy osoby, by obniżyć koszty…

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna znajduje się blisko głównego deptaka – ok. 200 m.

Uwaga praktyczna: jeżeli jedziemy samochodem warto ominąć główny szlak: Gdańsk – Gdynia – Władysławowo – Jastrzębia Góra; często jest zakorkowany.

Ośrodek:

Ośrodek wypoczynkowy to komfortowy, nowoczesny obiekt, otoczony zielenią. Ośrodek oddalony jest od plaży ok. 300 m i ok. 200 m od centrum Jastrzębiej Góry.

Ośrodek Wypoczynkowy Diuna,  ul. Polna 1, 84-104 Jastrzębia Góra

http://www.owdiuna.pl/diuna-jastrzebia-gora/

OW Diuna oferuje zakwaterowanie w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych z łazienką i telewizorem. Ilość pokoi 2-os. jest ograniczona, dlatego prosimy tu o szybkie zgłoszenia i płatności. Do dyspozycji gości posiada także dwupokojowe apartamenty z pokojem przechodnim i łazienką. Wszystkie pokoje zostały poddane generalnemu remontowi i rearanżacji obejmującej wymianę wyposażania na jednolite, hotelowe umeblowanie. Posiadają balkony. W pokojach na życzenie: lampka, czajnik i szklanki, parawan, leżaki i koce na plażę.

Pokoje będą sprzątane co drugi dzień, chyba że ktoś nie będzie sobie tego życzył.

OW Diuna położony jest na bezpiecznym i ogrodzonym terenie w zachodniej części Jastrzębiej Góry. Wejście na plażę w centrum Jastrzębiej Góry wymaga pokonania ponad stu schodów. Jednak lokalizacja Diuny umożliwia także zejście na plażę łagodną ścieżką przez las. Tutaj plaże zostały poszerzone w 2019 roku i osiągają nawet 200 m szerokości! Ma to duże znaczenie, gdyby zostało wprowadzone ograniczenie ilościowe pobytu gości na plaży (w przeliczeniu na metry kwadratowe) lub obowiązek zachowywania odległości między plażowiczami.

Obiekt jest ogrodzony, położony przy spokojnej, bocznej uliczce, z dala od zgiełku głównej drogi, co gwarantuje ciszę i bezpieczeństwo. Śródmiejska promenada ze swymi restauracjami, kawiarniami i sklepikami oddalona jest o kilka minut spacerem.

Goście mają dostęp do sali konferencyjno-dyskotekowej, dwóch sal dydaktycznych, ping-ponga i piłkarzyków. Wprowadzono oznakowanie pozwalające na określenie maksymalnej ilości osób jaka może przebywać w danej przestrzeni zamkniętej. Przy wejściu do budynku oraz we wszelkich tzw. częściach wspólnych znajdują się stanowiska do odkażania rąk.

U pracowników obsługi jest wydzielony etat, którego jedynym zadaniem jest odkażanie miejsc szczególnie wrażliwych takich jak: klamki, poręcze, blaty itp.

W obiekcie znajduje się także ambulatorium. Internet w holu przed recepcją (Wi-Fi).

OW Diuna posiada jeden trzypiętrowy budynek hotelowy, w obrębie którego znajduje się także jadalnia. Smaczne posiłki podawane są trzy razy dziennie (śniadania i kolacje również podawane do stolików, chyba że SANEPID dopuści formę bufetu szwedzkiego) w jadalni znajdującej się w słonecznej rotundzie w obrębie budynku hotelowego.

Obecnie w jadalni na 1 osobę przypada 4 m2 powierzchni. Wśród obsługi kelnerskiej wprowadzono zmiany polegające na wydzieleniu etatu pracownika, który będzie zajmował się wyłącznie odkażaniem wszelkich powierzchni, które mogą być szczególnie narażone, takich jak powierzchnie stołów, oparcia, siedziska krzeseł oraz wszelkie klamki i uchwyty.

Przed wejściem na jadalnię jest stanowisko do odkażania rąk.

Wszyscy pracownicy OW “Diuna” w czasie pracy muszą być ubrani w środki ochrony indywidualnej takie jak fartuchy, rękawiczki i maseczki lub przyłbice.

Na otaczającym ośrodek zielonym terenie goście znajdą kompleks boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej), atestowany plac zabaw, siłownię zewnętrzną, mały park, trzy namioty oraz zadaszony krąg ogniskowy – idealne miejsce na organizację grilla czy bankietu. Aktualnie nie ma ograniczeń ilościowych gości na przestrzeniach otwartych.

Na terenie ośrodka znajduje się także monitorowany bezpłatny parking oraz miejsce do wieszania wypranych rzeczy.

Miejsce:

Jastrzębia Góra jest nadmorską miejscowością wypoczynkową, otoczona nadmorskim Parkiem Krajobrazowym.

Słynie z wysokiego klifowego brzegu (o wysokości dochodzącej do 33 m n.p.m.). W latach 1938-39 wybudowano wieżę wyciągową Światowid. Planowano wyposażyć ją w windę, zwożącą turystów z wysokiej skarpy na plażę i z powrotem. Wybuch II wojny światowej sprawił, że plany te udało się zrealizować dopiero w 1966 roku. Wieża działała 5 lat, przewożąc rocznie ok. 60 tys. ludzi. Niszczące działanie morza podmywającego klif morski sprawiło, że po pięciu latach działalności przechylająca się wieża przestała być użytkowana.

Najdalej wysunięty na północ punkt Polski znajduje się w Jastrzębiej Górze, niedaleko centrum miejscowości. Jego okolica jest oznaczona obeliskiem „Gwiazda Północy”.

 W 1932 koło wejścia do liczącego ok. 350 metrów wąwozu Lisi Jar ustawiono obelisk, zwieńczony kulą z orłem wzbijającym się do lotu, upamiętniający miejsce lądowania króla Zygmunta III Wazy, powracającego wraz z armią z nieudanej wyprawy wojennej skierowanej przeciwko Szwecji.

Więcej informacji:

http://www.jastrzebiagora.org/atrakcje-turystyczne/

Uczestnicy:

Uczestnicy (od 4 roku życia) zostaną podzieleni na różne grupy wiekowe.

W przypadku dzieci (4 – 13 lat) wymaga się by uczestniczyły w turnusie (i w zajęciach terapeutycznych) razem z rodzicami / opiekunami. Zachęcamy do przyjazdu całe rodziny.

W tym roku wyjątkowo (ze względu na duże ograniczenia związane z koronowirusem) nie będziemy organizowali grupy kolonijnej pod opieką wychowawcy. Młodzież (14 – 17 lat) zapraszamy z rodzicami / opiekunami. W tej grupie planujemy, że zajęcia najczęściej byłyby osobne dla młodzieży i osobne dla ich rodziców / opiekunów.

Planujemy również jedną grupę uczestników dorosłych.

Terapia i opieka medyczna:

Na Turnusie Rehabilitacyjnym odbywać będą się grupowe zajęcia terapii mowy (ok. 4 h dziennie, łącznie z przerwami, z wyłączeniem świąt), jak również zajęcia indywidualne – w miarę potrzeb.

Zajęcia grupowe będą odbywały się w salach lub w namiotach, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie wymogami, m. in. dopuszczalna ilość uczestników w sali, przyłbice w przypadku starszych dzieci i dorosłych i in.

Uczestnicy, którzy mają obawy, by brać udział w zajęciach grupowych mogą wybrać tryb tylko zajęć indywidualnych: 45 min dziennie, z wyłączeniem świąt. Prosimy koniecznie zaznaczyć to w Karcie Zgłoszeniowej.

Zajęcia prowadzić będą najlepsi specjaliści – logopedzi i psychologowie, niejednokrotnie związani z ośrodkami akademickimi, w tym między innymi:

 • mgr Zenobia Bogdanowska – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami jąkającymi. Trener rozwoju osobistego, neurologopeda, surdologopeda, spec. emisji głosu, logorytmiki, terapeuta różnorodnych metod m.in.  podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, pracy z ciałem i oddechem, redukcji stresu, komunikacji opartej na empatii. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie. Autorka wielu artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, m.in.: „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy z osobami jąkającymi się”

[w:]

Logopedia XXI wieku. Zaburzenia płynności mowy, red. nauk. K. Węsierska przy współpracy K. Gaweł, Harmonia Universalis, Gdańk 2018;

„Pozytywna zmiana zależy od Ciebie” [w:] Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu red. L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec, Wyd. Edukacyjne, Kraków 2017.

Autorka i współautorka programów wspomagania rozwoju dzieci, grupowej terapii jąkania, innowacji pedagogicznych. Współpracuje z dr. Andrzejem Senderskim (lekarzem otolaryngologiem, specjalistą audiologii i foniatrii) z którym współtworzy pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego programem Neuroflow. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, dziennikarzy, rodziców. Współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie. Od 2007 r. koordynuje działania Klubu J w Olsztynie.

 • mgr Małgorzata Wiślicka – logopeda, polonista, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta „Neuroflow”. Od osiemnastu lat z pasją zajmuje się terapią osób z niepłynnością mówienia, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W swojej pracy łączy najnowsze techniki upłynniające mowę z elementami psychoterapii. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Humanistycznym UMCS. Wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się w Lublinie. Autorka kilku artykułów naukowych poświęconych mechanizmom dziecięcego myślenia, problematyce jąkania i zaburzeniom słuchowym. Obecnie dyrektor przedszkola i właściciel „Humilitas” w Zespole Poradni Specjalistycznych „Reumed” w Lublinie.
 • mgr Justyna Solecka – Głodek: pedagog specjalny, logopeda- balbutolog, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Rozwoju Osobistego w Warszawie przygotowujące do pracy psychoterapeuty. Jako logopeda pracuje od 1995 roku, specjalizuje się w terapii jąkania. Prowadzi terapię logopedyczną w zakresie terapii jąkania metodami Palin PCI, MiniKids i modyfikacji jąkania. W roku 2017 otrzymała stypendium od The Stuttering Foundation (USA) i wzięła udział w kursie „Diagnoza i terapia dzieci i nastolatków – praktyczne strategie”. Współpracowała i praktykowała u Róży Sobocińskiej i Katarzyny Węsierskiej. Pisze artykuły i prowadzi szkolenia na temat zaburzeń płynności mowy. W sferze jej zainteresowań leży poszukiwanie zależności między ciałem a psychiką. Jest praktykiem MA-URI, prowadzi warsztaty i sesje bodywork’u.
 • mgr Angelika Sędziak – logopeda, pedagog, terapeuta, tancerz. Głównym obszarem zainteresowań jest terapia osób jąkających się. Prowadzi terapię zaburzeń mowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała w wielu placówkach oświatowych, gdzie zajmowała się wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; z zamiłowania prowadzi zajęcia muzyczno – ruchowe oraz zajmuje się organizacją różnego rodzaju eventow dla dzieci i młodzieży w Szkole Tańca. Występuje w licznych spektaklach tanecznych na deskach teatru. Od 1998 roku – rok do roku – aktywnie uczestniczy w turnusach terapeutycznych, dzięki czemu uporała się z problemem jąkania. Na podstawie nabytych doświadczeń staje po tej „drugiej stronie”, by pomóc również innym wyjść z problemu. Kieruje się mottem „ile dasz z siebie, tyle dostaniesz sam”. W dalszym ciągu doskonali swój warsztat kolejnymi studiami oraz szkoleniami, ponieważ wychodzi z założenia, że rozwój osobisty przekłada się na jakość pracy.
 • mgr Agata Antosiuk – logopeda, fonoaudiolog, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie logopeda w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie; prowadziła również terapie indywidualne dzieci w wieku przedszkolnym w Centrum edukacyjno-terapeutycznym „Lokomotywa” w Markach. Ciepła, życzliwa osoba, łatwo nawiązująca kontakt zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Wymaga więcej od siebie, niż od innych. Pasjonuje się ruchem, ukończyła kurs z Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, uczestniczyła w warsztatach logorytmicznych. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej. Chce skupić się na pomocy osobom jąkającym się, z mutyzmem wybiórczym, oraz Opóźnionym Rozwojem Mowy. Związana z Warszawskim Klubem J. W wolnej chwili praktykuje jogę, skąd czerpie inspiracje także do pracy terapeutycznej.
 • mgr Tomasz Głodek: pedagog specjalny, technik masażysta, praktyk MA-URI, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończył Studium Rozwoju Osobistego w Warszawie przygotowujące do pracy psychoterapeuty. Swoje doświadczenia zawodowe jako masażysty zdobywał pracując w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu oraz prowadząc praktykę prywatną. W pracy z ciałem korzysta z technik masażu klasycznego, masażu tkanek głębokich, powięzi, terapii punktów spustowych oraz swojego doświadczenia psychoterapeutycznego.

Propozycje zajęć dodatkowych:

1. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych

Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklu grupowych warsztatów fakultatywnych (realizowanych w godzinach popołudniowych lub wieczornych) pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych, które zostaną poprowadzone przez Władysława Bogdanowskiego. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się i praktycznie sprawdzić, jak przekonująco mówić z mikrofonem w trakcie wystąpień publicznych, jak pracować nad właściwą emisją głosu, intonacją, dynamiką i tempem oraz wyrazistością mówienia, jak mówić do słuchaczy, aby wzbudzić ich zainteresowanie prezentowaną treścią oraz jak wprowadzić zmianę poprzez analizę graficznego zapisu strumienia dźwięku.

Propozycje zajęć dodatkowych:
1. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych
Uczestnicy będą mogli brać udział w cyklu grupowych warsztatów fakultatywnych (realizowanych w godzinach popołudniowych lub wieczornych) pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych. Zajęcia poprowadzone będą przez Władysława Bogdanowskiego, który ma wieloletnie doświadczenie w pracy z mikrofonem w Polskim Radiu oraz jako lektor filmowy i prowadzący eventy.  Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się i praktycznie sprawdzić, jak posługiwać się mikrofonem w trakcie wystąpień publicznych nie tylko od strony technicznej, ale przede wszystkim w jaki sposób do tego urządzenia mówić, żeby być dobrze słyszanym przez odbiorców. Będą zatem ćwiczenia nad właściwą emisją głosu, intonacją, dynamiką i tempem i wyrazistością mówienia. Podczas ćwiczeń dokonywane będą nagrywania dźwiękowe wypowiedzi uczestników zajęć. Ich analiza pozwoli na przekazanie każdemu z uczestników indywidualnych zaleceń do pracy nad doskonaleniem umiejętności wypowiadania się na forum publicznym.
Warsztaty zostaną zwieńczone krótkimi wystąpieniami uczestników pod koniec turnusu.

Warsztaty zostaną zwieńczone krótkimi wystąpieniami uczestników pod koniec turnusu.

2.  Uczestnicy (dzieci, młodzież oraz dorośli) – za zgodą terapeuty wiodącego i rodziców – mają możliwość przeprowadzenia diagnozy wyższych funkcji słuchowych (CAPD) i rozpoczęcia aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow, który będzie kontynuowany w domu. To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się. 

 Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.

Diagnoza przetwarzania słuchowego (CAPD) programem Neuroflow obejmuje badanie słuchu (w celu wykluczenia problemów ze słuchem fizjologicznym) oraz baterię testów do badania wyższych funkcji słuchowych.

Koszt diagnozy (badanie słuchu oraz badanie CAPD) podczas turnusu w roku 2020 wynosi 210 zł. Informacje o aktywnym treningu słuchowym – na stronie:
www.neuroflow.pl

Koszt aktywnego treningu słuchowego Neuroflow:
https://neuroflow.pl/trening-sluchowy/koszt-treningu

3. Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z masażu.

Ciało, umysł i emocje są jak rodzina. Jedno wpływa na drugie. Praca z każdym tych elementów pozwala uzyskać lepszy efekt.  Stres związany z mówieniem jaki przeżywa osoba jąkająca się zwiększa napięcia w ciele – szczególnie mięśni pleców, ramion, twarzy i przepony – a po pewnym czasie jąkania może utrwalić się pewien wzorzec ruchu czy napięcia, który może utrudnić tworzenie się nowych wzorców ruchu i mowy wypracowywanych podczas terapii.

Dlatego rozluźnienie i lepsze czucie swojego ciała jest pożądane w terapii osób jąkających się. Jedną z technik, którymi można to uzyskać jest masaż. Rozluźnienie ciała poprawia samopoczucie jąkającym się dorosłym i dzieciom oraz ich rodzicom.

Zapewniamy podstawową opiekę medyczną: lekarz dojeżdżający w razie potrzeby i stałą opiekę pielęgniarską oraz podstawowe leki pierwszej pomocy i materiały opatrunkowe. W przypadku konieczności użycia specjalistycznych lekarstw, uczestnik ponosi za nie odpłatność.

Wyżywienie:

Trzy posiłki dziennie (śniadania, kolacje i obiad) oraz podwieczorek podawany przy obiedzie.

Wypoczynek, rekreacja:

Poza specjalistycznymi zajęciami terapii mowy, pragniemy wykorzystać okres wakacji na czynny wypoczynek. Jastrzębia Góra posiada bogatą ofertą rekreacyjną, zapewniającą spędzenie udanych wakacji.

Atrakcje z których można skorzystać:

1.  Zwiedzanie Jastrzębiej Góry: Pomnik upamiętniający lądowanie Zygmunta III Wazy po nieudanej wyprawie do Szwecji, Obelisk “Gwiazda Północy” – najdalej na północ wysuniety punkt Polski, Kościół pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli, Wąwóz Lisi Jar, Promenada Światowida i in.,

2.    Spacer niebieskim szlakiem turystycznym, tzw. nadmorskim (rozewskim) i zwiedzanie Latarni morskiej im. Stefana Żeromskiego w Rozewiu, Muzeum Latarnictwa Morskiego, Izba Pamięci Stefana Żeromskiego,

3.  Gry, zawody sportowe z nagrodami, zabawy,

4.  Pobyty na plaży.

Oprócz powyższych stałe punkty programu rekreacyjnego:

 • Ognisko / grill,

Kwalifikacja uczestnika i informacje w sprawie Turnusu:

Obsługą administracyjną Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego zajmuje się Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKAFundacji FROGOS(Organizacja Pożytku Publicznego).

Zgłoszenie uczestnika na turnus odbywa się poprzez wysłanie (pocztą w wersji papierowej lub elektronicznie w pliku pdf) wypełnionych i podpisanych:

Ze względu na ograniczona ilość miejsc i atrakcyjną ofertę proszę o szybki kontakt(telefoniczny lub e-mailowy). Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Zgłoszenia (czytelnymi DRUKOWANYMI literami) należy dokonać na adres korespondencyjny: Fundacja Rozwoju Gospodarczo-Społecznego FROGOS, 30-798 Kraków, ul. Malachitowa 12/47

lub e-mail: boguslawpietrus@tlen.pl

tel.: 793 00 11 60.

Odpłatność uczestników:

Obsługę finansową Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego realizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23.

Zdzisław Gładosz tel. 605 440 294, tel/fax (81) 741 76 14;    e-mail: ostojalublin@onet.pl, facebook: Ostoja Lublin

2150– dotyczy dzieci uczestniczących w terapii, nie korzystających z dofinansowania z PFRON

2200 zł – dotyczy dorosłych, uczestniczących w terapii, nie korzystających z dofinansowania z PFRON

2200– dotyczy dzieci uczestniczących w terapii, korzystających z dofinansowania z PFRON. Większa odpłatność wynika ze sposobu przyznawania i rozliczania dofinansowania (każdą osobę indywidualnie), co powoduje większe koszty.

2250 zł – dotyczy dorosłych uczestniczących w terapii, korzystających z dofinansowania z PFRON.

Istnieje możliwość uczestniczenia asystenta w Integracyjnym Turnusie Rehabilitacyjnym bez realizowania zajęć terapeutycznych. Wówczas koszt pobytu wynosi:

1500 zł osoba niepełnoletnia

1550 zł osoba dorosła.

W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami

Wpłaty prosimy dokonać na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA: Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie, Nr 81 1320 1104 3122 4639 2000 0001.

Ważne: Płatnikiem na dokumencie wpłaty/przelewu powinna być osoba/firma na którą będzie wystawiona faktura!

Inne:

 1. O dofinansowanie turnusu – oprócz PFRON – można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej (gmina, powiat) oraz – w przypadku studentów – w dziekanacie,
 2. Proszę zabrać ze sobą aktualne książeczki zdrowia, legitymacje szkolne/studenckie oraz wygodny strój treningowy.
 3. Wszyscy są ubezpieczeni od NW, w czasie pobytu na turnusie.
 4. Prosimy by uczestnicy, korzystający z dofinansowania PFRON koniecznie zabrali ze sobą „INFORMACJĘ O STANIE ZDROWIA” – ważna jest 3 miesiące od daty jej sporządzenia. Prosimy, by informacje w niej zawarte były pełne oraz by w diagnozie było wpisane „jąkanie” lub „zacinanie mowy”, gdyż będą bardzo istotne dla lekarza na turnusie.
 5. Prosimy by uczestnicy, korzystający z dofinansowania PFRON (do 26 roku życia) koniecznie zrobili duplikat „WNIOSKU LEKARSKIEGO NA TURNUS REHABILITACYJNY” (może być kopia, potwierdzona z oryginałem przez lekarza lub PCPR). Prosimy, by lekarz w miejscu „Zalecenia” wpisał: miejsce i termin turnusu rehabilitacyjnego. Będzie to konieczny dokument dla skorzystania z ulgowego przejazdu na turnus rehabilitacyjny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Informacje o powyższym Projekcie Terapeutycznym – w tym pliki do pobrania – są zamieszczone na stronach:

 1. Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji FROGOS:

2. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA:   http://jakanielublin.pl/

Zdzisław Gładosz (OSTOJA)     Bogusław Pietrus (ARKA)

Pliki do pobrania:

https://jakanie.info.pl/turnus-w-darlowku-2020/

do:

 1. Karta Zgłoszeniowa na Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny,
 2. Ankieta dla uczestnika turnusu,
 3. Inne

PRZEKAŻ INFORMACJE INNYM ZAINTERESOWANYM!!!

Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w roku 2019

Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926 ze zm.).

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodku Pomocy Społecznej):

 • „WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYNYM”. W miejscu: „Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” wpisujemy: 16 – 30 sierpnia 2020 roku.
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (konieczne jest posiadanie przy sobie oryginału – do wglądu – orzeczenia o niepełnosprawności),
 • WNIOSKU LEKARSKIEGO NA TURNUS REHABILITACYJNY” (możliwe jest dofinansowanie opiekuna; wówczas we wniosku niezbędne jest uzasadnienie lekarza o konieczności pobytu opiekuna np. ze względu na zaburzenie komunikacji ograniczającą samodzielną egzystencję i pełnienie ról społecznych)
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wnioski pobieramy w PCPR lub Ośrodku Pomocy Społecznej.

PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym, lecz nie eliminuje to z możliwości uzyskania dofinansowania w tym roku.

Osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania PFRON – na turnus rehabilitacyjny- jeden raz w roku kalendarzowym.

W przypadku przyznania dofinansowania osoba zainteresowana dokonuje – w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji (nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu) – wyboru turnusu rehabilitacyjnego, zgodnie z wnioskiem/zaleceniem lekarza, przez wypełnienie „Oświadczenia wnioskodawcy o wyborze turnusu” i przekazanie go do PCPR.

Organizatorem turnusu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

Ważne!!! Adres korespondencyjny: 20-881 Lublin, ul. Oratoryjna 3/3.

Posiada wpis do rejestru instytucji uprawnionych do organizowania grup turnusowych, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OR/06/0008/19, ważny do dnia 2022-06-20.

Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna”, ul. Polna 1, Jastrzębia Góra, posiada wpis do Rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr:  OD/22/03/18, ważny do dnia 2021-04-18.

Pamiętaj o: „INFORMACJI O STANIE ZDROWIA” (dokument ten należy koniecznie zabrać ze sobą na turnus rehabilitacyjny).

Uwagi:

 1. Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli waha się od ok. 1070 zł do ok. 1600 zł. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.
 2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 2130 zł. Trzeba wówczas napisać odrębny wniosek wraz z uzasadnieniem.

Ulgi w przejazdach dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 254 ze. zm.) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a raczej jej zmiany z dnia 21 grudnia 2001 r. (obowiązująca od 31 stycznia 2002 r.) dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich jedno z rodziców lub opiekunów (także podróżujący po dziecko lub po odwiezieniu dziecka) mogą korzystać z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS oraz środkami innych przewoźników, wykonujących zbiorowy przewóz) w pociągach osobowych, pośpiesznych, EIC w klasie 2 oraz oraz autobusowego linii zwykłych, przyśpieszonej i pośpiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, DPS, ośrodka wsparcia, ZOZ-u, poradni psychologiczno-pedegogicznej, w tym poradni specjalistycznej i z powrotem. Ulga nie obejmuje kosztu zakupu dopłaty tj. np. miejscówki, kuszetki.

Ważne!            W przypadku dojazdu dzieci i młodzieży do szkoły i z powrotem wymagana jest legitymacja szkolna wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawioną przez uprawniony organ (najczęściej Powiatowy Zespół Orzekający o Niepełnosprawności). Tymi samymi dokumentami (dziecka) musi wykazać się jeden z rodziców lub opiekunów wracający do domu, po odwiezieniu dziecka.

Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wymagany jest – oprócz legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ (najczęściej powiatowy zespół orzekający o niepełnosprawności), legitymacji szkolnej (studenckiej)zaświadczenie (zawiadomienie) określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Tymi samymi dokumentami (dziecka) musi wykazać się jeden z rodziców lub opiekunów wracający do domu, po odwiezieniu dziecka. (Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002r. – Dz. U. z 2002r., nr 8, poz. 72-74).

Uprawnienia ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom do ukończenia 26 roku życia.

Aktualne informacje dotyczące bezpiecznego funkcjonowania podczas pandemii znajdziesz na stronach internetowych. (Uwaga informacje są na bieżąco aktualizowane !!!)

https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/rozwoj/rehabilitacja
https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe
https://www.gov.pl/web/rozwoj/gastronomia
https://www.gov.pl/web/rozwoj/salony-masazu
https://www.gov.pl/web/rozwoj/sale-zabaw

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia dołączane do zgłoszenia:

 • Deklaracja RODO
 • Ankieta wstępnej kwalifikacji COVID19

Niezwłocznie zostaną podane linki do ściągnięcia plików. Można też poprosić o przesłanie plików pisząc na adres ostojalublin@onet.pl , lub sms na telefon 605440294, 793001160.

Grupa terapii dla dorosłych osób z jąkaniem

Zapraszamy na spotkania grupy terapii dla dorosłych osób z jąkaniem. Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na 20 maja 2019 o godzinie 18,30.

Kolejne spotkania są zaplanowane na: 3 czerwiec i 17 czerwiec o godzinie 18,30.

Chętnych prosimy wcześniej o kontakt telefony lub o e-mail: 510 – 600 – 866, fundacja@powiemyto.pl

Więcej informacji o grupie zamieszczamy na stronie.

Miejsce: Fundacja „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a.

Turnus Terapeutyczny dla Osób z Jąkaniem w Darłówku – 17 – 31 sierpnia 2019

Turnus Terapeutyczny dla Osób z Jąkaniem w Darłówku – 17 – 31 sierpnia 2019


Szanowni Państwo!
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i  Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji FROGOS (Organizacja Pożytku Publicznego) ponownie mają zaszczyt zaproponować udział w integracyjnym Turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się, który odbędzie się nad polskim morzem w Ośrodku Wypoczynkowym Diuna 2 w Darłówku.
Relacje z wielu turnusów, w oprawie zdjęciowej, można znaleźć na stronie http://jakanielublin.pl/
Zdjęcia i relacja z turnusów w Darłówku:
https://picasaweb.google.com/108476071317689829274/Darlowko_2015?authkey=Gv1sRgCImkrr_f7NuxbA&feat=directlink
 
http://jakanielublin.pl/turnusy-terapeutyczne-dla-osob-jakajacych-sie/morza-szum-ptakow-spiew/#more-2706
 
https://photos.google.com/share/AF1QipP-7Qqy6-KaYNaNH2ziRNghMe7STeugyJLTajtwhvA-iWdS-x018z1BWzden4qcSQ?key=N0t0eVF0aHhONGRGc2w2YjBiWXZRV0Y1N0FGWVlR
 
https://photos.google.com/share/AF1QipPqp1ASbljN43nAH7FH9owFY7awYfcDen0nuZLUF1tgCb3Lm1Z5Ctd0rkLnUUKLdg?key=ejY0QW1IcnRlbS1FdDg3Z2IteEVrNVVWSGp0Y1hR
 
https://photos.google.com/share/AF1QipNFPWLNxRM5tPlD-J9rW8GFJrqkMMNOrK0vTSeiGqQsnztXO-Hnsl0BDWLtUFaUmA?key=TU8wUzMzTjhRYm1RY0tsOER6R0lJMV82eWllZlVB
 
oraz z Turnusu, który odbył się w Murzasichle:
http://tinyurl.com/q6fq47w
 
Na wyjątkowość tej oferty składa się:

uczestniczenie w nowatorskich programach terapeutycznych, opracowanych przez wiodących terapeutów mowy – praktyków, pracujących na co dzień z grupami osób jąkających się w poszczególnych regionach kraju, w tym również specjalistów, którzy kiedyś sami mieli problem z jąkaniem,

gwarancja usług na najwyższym poziomie, przy najniższej możliwej cenie (projekt organizowany przez organizacje pozarządowe – nie dla zysku),

jedyne turnusy w Polsce, gdzie jest rozsądny podział na grupy wiekowe,

wieloletnie doświadczenie w organizowaniu specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych – od 1993 roku,

nie obiecujemy „gruszek na wierzbie”; prowadzimy stałe, wieloletnie badania nad skutecznością oddziaływań terapeutycznych na naszych turnusach,

turnus trwa 15 dni (14 pełnych dób), w szczycie sezonu,

program dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta, dzięki zaangażowaniu do turnusu wielu specjalistów,

dodatkowe zajęcia fakultatywne pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych

możliwość wsparcia zasadniczej terapii treningiem Neuroflow – usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka

program rekreacyjno – wypoczynkowy mieszczący się w kosztach turnusu,

uwzględniamy dofinansowanie z PFRON, zakładów pracy, pomocy społecznej i in.
 
Zainteresowanych prosimy o podjęcie następujących pilnych działań:
osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności powinny złożyć wnioski o dofinansowanie turnusu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR lub MOPS); Później środki skończą się…
 
Organizatorem turnusu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
Ważne!!! Adres korespondencyjny: 20-881 Lublin, ul. Oratoryjna 3/3. Posiada wpis do rejestru instytucji uprawnionych do organizowania grup turnusowych, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr: OR/06/0008/16, ważny do dnia 2019-06-19.
 
Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna 2”, 76-153 Darłówko, ul. Słowiańska 16 posiada wpis do Rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr: OD/32/0015/17, ważny do dnia 26.05.2020 r.
 
O dofinansowanie turnusu można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej (gmina, powiat) oraz – w przypadku studentów – w dziekanacie.
 
Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny w Darłówku
Czas trwania:
Turnus rozpoczyna się od dnia 17 sierpnia 2019 r. kolacją ok. godz. 1900. Przyjmowanie uczestników od godz. 1700. Osoby, które przyjadą wcześniej będą mogły przechować swoje rzeczy we wspólnej sali.
Turnus kończy się 31 sierpnia 2019 r. śniadaniem + suchy prowiant na drogę.
 
Dojazd:
Osoby zainteresowane wspólnym dojazdem do Darłówka (przez Sławno lub Koszalin) i późniejszym powrotem, proszone są, by tę chęć wstępnie odznaczyć w Karcie Kwalifikacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br. Wówczas ustalimy najrozsądniejsze połączenia – jedno z kierunku Kraków, drugie z kierunku Lublin.
Bilety (PKP i/lub PKS) płatne dodatkowo.
TAM
Połączenia bezpośrednie do Sławna:

1.   
Pociąg TLK 39180: Kraków Główny 16.08, br (2123) – Katowice (2318) – Bydgoszcz Główna (0441) – Koszalin (0915) – Sławno (0952 ); pociąg nie ma wagonu sypialnego; jedzie najkrótszą trasą 733 km


2.   
 Pociąg TLK „USTRONIE”: Kraków Główny 16.08, br (2102) – Kielce (2240) – Włoszczowa (2314) – Częstochowa Stradom (0004) – Toruń Główny (0353) – Gdynia Główna (0725) – Sławno (0912 ); pociąg ma wagon sypialny; jedzie 930 km

 
Inne przykładowe połączenia nie bezpośrednie:
Pociąg TLK „KARPATY”: Kraków Główny 17.08, br (0101) – Częstochowa (0244) – Warszawa Centralna (0535) – Iława Główna (0801) – Gdynia Główna (0945)
Przesiadka na pociąg TLK „ŻUŁAWY”: Gdynia Główna (0950) – Sławno (1136 )
Odjazdy pociągiem regionalnym Sławno – Darłowo dnia 17.08.br : 0700; 0934; 1140; 1507; 1715; 1935. Czas podróży: 24 min. Z Darłowa jeżdżą busy (2 km
) do Darłówka Wschodniego. Uwaga! Busem należy jechać do Darłówka Wschodniego, a nie Zachodniego.
 
Pociąg bezpośredni Lublin – Koszalin:
TLK 25170: Lublin Dworzec Główny 16.08 br (1835) – Warszawa Centralna (2205) – Koszalin (0542)
Z Koszalina do Darłowa można dojechać autobusem – całościowy rozkład jazdy z Koszalina:
http://www.pkskoszalin.pl/images/Koszalin_040319
Inne przykładowe połączenie nie bezpośrednie:
Pociąg TLK 21010: Lublin Dworzec Główny 17.08 br (0739) – Warszawa Wschodnia (1042)
Przesiadka na pociąg TLK „POBRZEŻE”:
Warszawa Wschodnia (1102) – Sławno (1720)
 
POWRÓT
Odjazdy pociągiem regionalnym Darłowo – Sławno dnia 31.08.br : 0740; 1006; 1211; 1540; 1746; 2007
 
Połączenia bezpośrednie ze Sławna:
Pociąg TKL „USTRONIE”: Sławno (1930) – Gdynia Główna (2147) – Toruń Główny (0054) – Częstochowa Stradom (0505) – Kielce (0629) – Kraków Główny (0803); pociąg ma wagon sypialny; jedzie 930 km

 
Inne połączenia nie bezpośrednie:
Pociąg TKL „POBRZEŻE”: Sławno (1050) – Gdynia Główna (1313) – Iława Główna (1507) – Warszawa Centralna (1715)
Przesiadka na pociąg TLK „BRANICKI”: Warszawa Centralna (1725) – Włoszczowa Północ (1943) – Kraków Główny (2050)
 
Pociąg TKL „POBRZEŻE”: Sławno (1050) – Gdynia Główna (1313) – Iława Główna (1507) – Warszawa Wschodnia (1702)
Przesiadka na pociąg TLK 12011: Warszawa Wschodnia (1725) – Lublin Dworzec Główny (2027)
 
Połączenia bezpośrednie z Koszalina:
Pociąg TKL 85170: Koszalin (2242) – Warszawa Centralna (0710) – Lublin Dworzec Główny (1020);
 
Uwaga! Rozkład jazdy pociągów może ulec zmianie. Korekta rozkładu nastąpi dnia 09.06.2019 r.
Miejsce i Ośrodek:
Darłówko (nadmorska dzielnica Darłowa)– uznana miejscowość turystyczna, położona na środkowym wybrzeżu w odległości 30 km
od Koszalina, z dużym portem rybackim, latarnią morską, mostem zwodzonym oraz czystym morzem i piękną przestrzenną plażą. Duże nasłonecznienie oraz spora wilgotność powietrza, nasyconego leczniczymi cząsteczkami jodu, korzystnie wpływa na drogi oddechowe. Wielkie obszary leśne i brak większych zakładów przemysłowych gwarantują wysoką czystość powietrza, natomiast korzystne prądy morskie nie dopuszczają do zanieczyszczenia kąpielisk i plaż.
http://www.darlowo.pl/
 
Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna”, 76-153 Darłówko Wschodnie, ul. Słowiańska 16 tel./fax: (94) 314 10 90; (94) 314 12 27
http://mojadiuna.pl/diuna-darlowko/
http://www.owdiuna.pl/diuna-darlowko/
Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna” (byliśmy w nim dwukrotnie kilka lat temu, na turnusach) położony jest 100 m
. od morza, na rozłożystym, ogrodzonym terenie (2 ha
), pośród sosnowego lasu wydmowego, przy głównym trakcie spacerowym Darłówka Wschodniego – ulicy Słowiańskiej. Pozwala to na nieograniczone korzystanie z plaży i atrakcji w centrum miasta, równocześnie umożliwiając uniknięcie śródmiejskiego zgiełku.
Zakwaterowani będziemy w budynku Hotelowym B, który cały przeszedł generalny remont. Pokoje 2 – 5 osobowe z funkcjonalną łazienką, balkonem i telewizorem oraz z wyposażeniem (tapczany, szafy, krzesła itd.).
Kilka pokoi typu STUDIO 3+4-osobowe lub 3+3-osobowe (prysznic i umywalka oraz ubikacja i umywalka wspólne dla dwóch pokoi; drzwi wejściowe w przedpokoju).
Ponadto na życzenie: lampka, czajnik i szklanki, parawan, leżaki i koce na plażę (pobierana jest kaucja zwrotna).
Pokoje będą sprzątane, co drugi dzień, chyba że nie będzie takiego życzenia w danym pokoju.
 
Kwaterowanie w pokojach następuje według kolejności zgłoszeń i wpłat! Ilość miejsc w pokojach 2 i 3 osobowych ograniczona. Na miejsce kwaterowania będzie miała również wpływ przynależność do danej grupy wiekowej oraz płeć, szczególnie w przypadku grupy kolonijnej.
Przykładowe pokoje (jak również inne walory Ośrodka) można oglądnąć wchodząc na jego stronie w Galerię.
Nasza stołówka znajduje się w budynku Hotelowym B.
Na terenie ośrodka znajdują się (do dyspozycji uczestników) między innymi:

sale do zajęć i na dyskoteki
boiska: dwa do piłki nożnej, dwa do piłki siatkowej i jedno do badmintona,
sprzęt do tenisa stołowego (2 stoły),
sprzęt sportowo-rekreacyjnego (gry planszowe, piłki, paletki, skakanki, rzutki, itp.),
miejsca na ognisko i grilla,
duży plac zabaw,
wiele ławek,
sauna,
internet w holu (Wi-Fi),
automaty do przekąsek
Teren jest ogrodzony, posiada bezpłatny, dozorowany parking (mieszczący ok. 100 samochodów).

Uczestnicy:

dzieci w wieku 4,5 – 7 lat; wymaga się by uczestniczyły w turnusie razem z opiekunami,

dzieci w wieku 7 – 10 lat; wymaga się by uczestniczyły w turnusie razem z opiekunami,

dzieci w wieku 10 – 13 lat; wymaga się by uczestniczyły w turnusie razem z opiekunami,

młodzież – pod opieką logopedów, psychologów, wychowawcy oraz ratownika na plaży

dorośli


Terapia i opieka medyczna:
Na Turnusie Rehabilitacyjnym odbywać będą się grupowe zajęcia terapii mowy (ok. 4 h dziennie, łącznie z przerwami, z wyłączeniem świąt i/lub dnia całodziennej wycieczki), jak również zajęcia indywidualne – w miarę potrzeb.
Zajęcia prowadzić będą najlepsi specjaliści – logopedzi i psychologowie, niejednokrotnie związani z ośrodkami akademickimi, w tym między innymi:
 

 mgr Zenobia Bogdanowska – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami jąkającymi. Trener rozwoju osobistego, neurologopeda, surdologopeda, spec. emisji głosu, logorytmiki, terapeuta różnorodnych metod m.in.  podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, pracy z ciałem i oddechem, redukcji stresu, komunikacji opartej na empatii. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie. Autorka wielu artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, m.in.: „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy z osobami jąkającymi się” [w:] Logopedia XXI wieku. Zaburzenia płynności mowy, red. nauk. K. Węsierska przy współpracy K. Gaweł, Harmonia Universalis, Gdańk 2018;
„Pozytywna zmiana zależy od Ciebie” [w:]  Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu red. L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec, Wyd. Edukacyjne, Kraków 2017.
Autorka i współautorkaprogramów wspomagania rozwoju dzieci, grupowej terapii jąkania, innowacji pedagogicznych. Współpracuje z dr. Andrzejem Senderskim (lekarzem otolaryngologiem, specjalistą audiologii i foniatrii) z którym współtworzy pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego programem Neuroflow. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,  dziennikarzy, rodziców. Współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Warszawie, Collegium Da Vinci w Poznaniu. Od 2007 r. koordynuje działania Klubu J w Olsztynie.

mgr Małgorzata Wiślicka – logopeda, polonista, nauczyciel dyplomowany, certyfikowany terapeuta „Neuroflow”. Od osiemnastu lat z pasją zajmuje się terapią osób z niepłynnością mówienia, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. W swojej pracy łączy najnowsze techniki upłynniające mowę z elementami psychoterapii. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Humanistycznym UMCS. Wiele lat współpracowała ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się w Lublinie. Autorka kilku artykułów naukowych poświęconych mechanizmom dziecięcego myślenia, problematyce jąkania i  zaburzeniom słuchowym. Obecnie dyrektor przedszkola i właściciel „Humilitas” w Zespole Poradni Specjalistycznych „Reumed” w Lublinie.

mgr Justyna Solecka – Głodek: pedagog specjalny, logopeda- balbutolog, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Rozwoju Osobistego w Warszawie przygotowujące do pracy psychoterapeuty. Jako logopeda pracuje od 1995 roku, specjalizuje się w terapii jąkania. Prowadzi terapię logopedyczną w zakresie terapii jąkania metodami Palin PCI, MiniKids i modyfikacji jąkania. W roku 2017 otrzymała stypendium od The Stuttering Foundation ( USA) i wzięła udział w kursie „Diagnoza i terapia dzieci i nastolatków – praktyczne strategie”. Współpracowała i praktykowała u Róży Sobocińskiej i Katarzyny Węsierskiej. W sferze jej zainteresowań leży poszukiwanie zależności między ciałem a psychiką. Jest praktykiem MA-URI, prowadzi warsztaty i sesje bodywork’u.

mgr Kamila Marcinowska – psycholog kliniczny, logopeda, pedagog. Autorka programu Zintegrowanej Terapii Jąkania łączącego doświadczenie własne jako osoby jąkającej się oraz elementy z zakresu logopedii i psychologii, w tym dialogu motywującego, radzenie sobie z lękiem, elementy pracy z ciałem oraz techniki upłynniających mowę. Czujny obserwator nowości naukowych z zakresu terapii niepłynności mowy. W okresie studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim uczestniczyła jako praktykantka w terapii prowadzonej przez dr. Krzysztofa Szamburskiego oraz innych specjalistów terapii jąkania w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”. Pod kierunkiem dr. Krzysztofa Szamburskiego napisała bardzo dobrze ocenioną pracę „Niepłynność mowy u dzieci w wieku przedszkolnym; niwelowanie objawów poprzez oddziaływanie w środowisku naturalnym dziecka”. Poszerzając wiedzę i zakres terapeutyczny w pracy z osobami jąkającymi się ukończyła Warsztaty naukowo-szkoleniowe – I i II stopień: „Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”prowadzone przez dr. Mieczysława Chęćka, warsztat „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym” oraz szkolenie „Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży”. Na co dzień prowadzi prywatną praktykę psycho-logopedyczną oraz pracuje jako psycholog w Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie. Prywatnie – żona Krzysztofa i mama Magdaleny. W czasie wolnym interesuje się ikonopisarstwem oraz pielęgnacją ogrodu.

mgr Angelika Sędziak – logopeda, pedagog, terapeuta, tancerz. Głównym obszarem zainteresowań jest terapia osób jąkających się. Prowadzi terapię zaburzeń mowy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pracowała w wielu placówkach oświatowych, gdzie zajmowała się wspomaganiem dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; z zamiłowania prowadzi zajęcia muzyczno – ruchowe oraz zajmuje się organizacją różnego rodzaju eventow dla dzieci i młodzieży w Szkole Tańca. Występuje w licznych spektaklach tanecznych na deskach teatru. Od 1998 roku – rok do roku – aktywnie uczestniczy w turnusach terapeutycznych, dzięki czemu uporała się z problemem jąkania. Na podstawie nabytych doświadczeń staje po tej „drugiej stronie”, by pomóc również innym wyjść z problemu. Kieruje się mottem „ile dasz z siebie, tyle dostaniesz sam”. W dalszym ciągu doskonali swój warsztat kolejnymi studiami oraz szkoleniami, ponieważ wychodzi z założenia, że rozwój osobisty przekłada się na jakość pracy.

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska – neurologopeda kliniczny, psycholog, terapeuta jąkania, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, coach, pedagog specjalny. Specjalizuje się w terapii jąkania dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórczynią Programu Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci dla dzieci jąkających się i ich rodziców, który realizuje z wielką skutecznością w pracy gabinetowej i turnusowej. Jest właścicielem warszawskiego Centrum Terapii i Rozwoju – Artysta Mowy, gdzie prowadzi terapię neurologopedyczną i psychologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem terapii jąkania. Sprawuje również opiekę logopedyczno – psychologiczną nad najmłodszymi w przedszkolu publicznym Edulica oraz wykłada w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Jest doktorantką Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 2016 roku otrzymała grant Gene J. Brutten Fluency Disorders Fund za działalność naukową w uznaniu jej zasług i zaangażowania w dziedzinie zaburzeń płynności mowy. Jest autorką wielu publikacji naukowych z zakresu niepłynności mowy, psychologii i logopedii, często występuje prezentując wyniki swojej pracy naukowej i zawodowej na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe i zawodowe wokół logopedii i psychologii łącząc w pracy te dwie kompetencje. Prywatnie jest pasjonatką podróży i teatru.

Katarzyna Wojno – logopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Absolwentka studiów pierwszego stopnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie kontynuuje kierunek na studiach magisterskich. Zawodowo związana z jednym z warszawskich przedszkoli i gabinetem prywatnym, gdzie prowadzi diagnozę i terapię dzieci z dyslalią i opóźnionym rozwojem mowy. Współprowadzi grupy dla dzieci jąkających się innowacyjnym Programem Całościowej Zintegrowanej Aktywności Dzieci. Uczestniczka wielu warsztatów i konferencji o tematyce logopedycznej.
 
Propozycje zajęć dodatkowych:
1. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych
Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w cyklu warsztatów fakultatywnych (realizowanych w godzinach popołudniowych lub wieczornych) pt. Praca z mikrofonem – przygotowanie do wystąpień publicznych, które zostaną poprowadzone przez Władysława i Zenobię Bogdanowskich. Podczas warsztatów będzie można dowiedzieć się i praktycznie sprawdzić, jak przekonująco mówić z mikrofonem w trakcie wystąpień publicznych, jak pracować nad właściwą emisją głosu, intonacją, dynamiką i tempem oraz wyrazistością mówienia, jak mówić do słuchaczy, aby wzbudzić ich zainteresowanie prezentowaną treścią oraz jak wprowadzić zmianę poprzez analizę graficznego zapisu strumienia dźwięku.
2.  Uczestnicy (dzieci i młodzież) – za zgodą terapeuty wiodącego i rodziców – mają możliwość przeprowadzenia diagnozy wyższych funkcji słuchowych (CAPD) i rozpoczęcia aktywnego treningu słuchowego metodą Neuroflow, który będzie kontynuowany w domu. To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się. 
 Jest jednym z nielicznych treningów wyższych funkcji słuchowych opracowanym na podstawie najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.
Diagnoza przetwarzania słuchowego (CAPD) programem Neuroflow obejmuje badanie słuchu (w celu wykluczenia problemów ze słuchem fizjologicznym) oraz baterię testów do badania wyższych funkcji słuchowych.
Koszt diagnozy (badanie słuchu oraz badanie CAPD) podczas turnusu w roku 2019: dzieci 4-5 -letnie 120 zł, dzieci 6-7-letnie 150 zł, dzieci powyżej 8 lat, młodzież i dorośli 180 zł. Informacje o aktywnym treningu słuchowym – na stronie:
www.neuroflow.pl
Koszt aktywnego treningu słuchowego Neuroflow:
https://neuroflow.pl/trening-sluchowy/koszt-treningu 
 
Młodzież będzie znajdowała się pod stałą opieką profesjonalnego wychowawcy.
 
Zapewniamy podstawową opiekę medyczną: lekarz dojeżdżający w razie potrzeby i stałą opiekę pielęgniarską oraz podstawowe leki pierwszej pomocy i materiały opatrunkowe. W przypadku konieczności użycia specjalistycznych lekarstw, uczestnik ponosi za nie odpłatność.
Wyżywienie:
Trzy posiłki dziennie (śniadania i kolacje – stół szwedzki) oraz podwieczorek.
 
Wypoczynek, rekreacja:
Poza specjalistycznymi zajęciami terapii mowy, pragniemy w pełni wykorzystać okres wakacji na czynny wypoczynek. Darłówek posiada bogatą ofertą rekreacyjną, zapewniającą spędzenie udanych wakacji.
Planujemy między innymi (wliczone w koszty):

1.  Pobyt w Aquaparku, największym na Pomorzu (woda morska, liczne zjeżdżalnie itd.); http://www.parkwodny.net/pl/page/top/galerie/park-wodny.html

2.  Zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich, XVI – wiecznego Kościoła Mariackiego i in.; http://www.muzeumdarlowo.pl/

3.  Ognisko / grill,

4.  Pobyt w saunie dla dorosłych i dzieci z opiekunami,

5.  Częste pobyty na plaży,

6.  Spacer czerwonym szlakiem turystycznym, tzw. nadmorskim,

7.  Wieczorek zapoznawczy oraz na zakończenie turnusu,

8.  Liczne gry, zawody sportowe z nagrodami, zabawy, dyskoteki.
 

Kwalifikacja uczestnika i informacje w sprawie Turnusu:
Obsługą administracyjną Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego zajmuje się Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKAFundacji Sieć Solidarności (Organizacja Pożytku Publicznego).
Zgłoszenie uczestnika na turnus odbywa się poprzez wysłanie (pocztą w wersji papierowej lub elektronicznie w pliku pdf) wypełnionych i podpisanych:

·        
KARTY ZGŁOSZENIOWEJ NA INTEGRACYJNY TURNUS REHABILITACYJNY (Ważne: dodatkowo należy również tylko Kartę Zgłoszeniową – w pliku Excelu przesłać drogą elektroniczna),

·        
ANKIETY DLA UCZESTNIKA TURNUSU,

·        
KARTY KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (tzw. Karty Kolonijnej) – dotyczy tylko młodzieży pod opieka wychowawcy.
Ze względu na ograniczona ilość miejsc i atrakcyjną ofertę proszę o szybki kontakt(telefoniczny lub e-mailowy). Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Zgłoszenia (czytelnymi DRUKOWANYMI literami) należy dokonać do dnia 30 kwietnia br. na adres korespondencyjny: Fundacja Rozwoju Gospodarczo-Społecznego Sieć Solidarności, 30-798 Kraków, ul. Malachitowa 12/47
lub e-mail: arka-krakow@frogos.org.pl
Tel.: (793) 00 11 60.
 
Odpłatność uczestników:
Obsługę finansową Integracyjnego Turnusu Rehabilitacyjnego realizuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23.
Zdzisław Gładosz tel. (605) 440 294, tel/fax (81) 741 76 14; e-mail: ostojalublin@onet.pl, facebook: Ostoja Lublin
2050 zł – dotyczy dzieci uczestniczących w terapii, nie korzystających z dofinansowania z PFRON
2090 zł – dotyczy dorosłych i niepełnoletnich pod opieką wychowawcy, uczestniczących w terapii, nie korzystających z dofinansowania z PFRON
2100 zł – dotyczy dzieci uczestniczących w terapii, korzystających z dofinansowania z PFRON. Większa odpłatność wynika ze sposobu przyznawania i rozliczania dofinansowania (każdą osobę indywidualnie), co powoduje większe koszty.
2140 zł – dotyczy dorosłych i niepełnoletnich pod opieką wychowawcy, uczestniczących w terapii, korzystających z dofinansowania z PFRON.
Dopłata do pokoju 2-os.: 400 zł / osoba
Istnieje możliwość uczestniczenia asystenta w Integracyjnym Turnusie Rehabilitacyjnym bez realizowania zajęć terapeutycznych. Wówczas koszt pobytu wynosi:
1450 zł osoba niepełnoletnia
1490 zł osoba dorosła.
W takim przypadku prosimy o indywidualny kontakt z organizatorami
 
Wpłaty prosimy dokonać na konto Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA: Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie, Nr 81 1320 1104 3122 4639 2000 0001w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2019 r.
Ważne: Płatnikiem na dokumencie wpłaty/przelewu powinna być osoba/firma na którą będzie wystawiona faktura!
 
Inne:

1.   
O dofinansowanie turnusu – oprócz PFRON – można starać się również w macierzystym zakładzie pracy rodziców lub uczestników, w pomocy społecznej (gmina, powiat) oraz – w przypadku studentów – w dziekanacie,

2.   
Proszę zabrać ze sobą aktualne książeczki zdrowia, legitymacje szkolne/studenckie oraz wygodny strój treningowy.

3.   
Wszyscy są ubezpieczeni od NW, w czasie pobytu na turnusie.

4.   
Prosimy by uczestnicy, korzystający z dofinansowania PFRON koniecznie zabrali ze sobą „INFORMACJĘ O STANIE ZDROWIA” – ważna jest 3 miesiące od daty jej sporządzenia. Prosimy, by informacje w niej zawarte były pełne oraz by w diagnozie było wpisane „jąkanie” lub „zacinanie mowy”, gdyż będą bardzo istotne dla lekarza na turnusie.

5.   
Prosimy by uczestnicy, korzystający z dofinansowania PFRON (do 26 roku życia) koniecznie zrobili duplikat „WNIOSKU LEKARSKIEGO NA TURNUS REHABILITACYJNY” (może być kopia, potwierdzona z oryginałem przez lekarza lub PCPR). Prosimy, by lekarz w miejscu „Zalecenia” wpisał: miejsce i termin turnusu rehabilitacyjnego. Będzie to konieczny dokument dla skorzystania z ulgowego przejazdu na turnus rehabilitacyjny.
Serdecznie zapraszamy!!!
 
Informacje o powyższym Projekcie Terapeutycznym – w tym pliki do pobrania – są zamieszczone na stronach:

1.   
Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji Sieć Solidarności:
      https://jakanie.info.pl/
2. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA:   http://jakanielublin.pl/
 
Zdzisław Gładosz (OSTOJA)     Bogusław Pietrus (ARKA)
 
Pliki do pobrania:
https://jakanie.info.pl/turnus-w-darlowku-2019/
do:

1.   
Karta Zgłoszeniowa na Integracyjny Turnus Rehabilitacyjny,

2.   
Ankieta dla uczestnika turnusu,

3.   
Karta (tzw. kolonijna) kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (tylko dla młodzieży pod opieką wychowawcy)

4.   
Inne
 
PRZEKAŻ INFORMACJE INNYM ZAINTERESOWANYM!!!
Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON w roku 2019
Zasady dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926 ze zm.).
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodku Pomocy Społecznej):

„WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYNYM”. W miejscu: „Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym” wpisujemy: 17 – 31 sierpnia 2019 roku.

kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (konieczne jest posiadanie przy sobie oryginału – do wglądu – orzeczenia o niepełnosprawności),

WNIOSKU LEKARSKIEGO NA TURNUS REHABILITACYJNY” (możliwe jest dofinansowanie opiekuna; wówczas we wniosku niezbędne jest uzasadnienie lekarza o konieczności pobytu opiekuna np. ze względu na zaburzenie komunikacji ograniczającą samodzielną egzystencję i pełnienie ról społecznych)

oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wnioski pobieramy w PCPR lub Ośrodku Pomocy Społecznej.
PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.
Na korzyść wnioskodawcy uwzględnia się fakt niekorzystania z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym, lecz nie eliminuje to z możliwości uzyskania dofinansowania w tym roku.
Osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania PFRON – na turnus rehabilitacyjny- jeden raz w roku kalendarzowym.
W przypadku przyznania dofinansowania osoba zainteresowana dokonuje – w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji (nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu) – wyboru turnusu rehabilitacyjnego, zgodnie z wnioskiem/zaleceniem lekarza, przez wypełnienie „Oświadczenia wnioskodawcy o wyborze turnusu” i przekazanie go do PCPR.
Organizatorem turnusu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, 20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23
Ważne!!! Adres korespondencyjny: 20-881 Lublin, ul. Oratoryjna 3/3. Posiada wpis do rejestru instytucji uprawnionych do organizowania grup turnusowych, przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr: OR/06/0008/16, ważny do dnia 2019-06-19.
Ośrodek Wypoczynkowy „Diuna 2”, 76-153 Darłówko, ul. Słowiańska 16 posiada wpis do Rejestru Ośrodków uprawnionych do przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr: OD/32/0015/17, ważny do dnia 26.05.2020 r.
 
Pamiętaj o: „INFORMACJI O STANIE ZDROWIA” (dokument ten należy koniecznie zabrać ze sobą na turnus rehabilitacyjny).
Uwagi:

1. 
Wysokość dofinansowania waha się od 20% do 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli waha się od ok. 850 zł do ok. 1280 zł. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

2. 
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 1710 zł. Trzeba wówczas napisać odrębny wniosek wraz z uzasadnieniem.
Ulgi w przejazdach dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 254 ze. zm.) o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, a raczej jej zmiany z dnia 21 grudnia 2001 r. (obowiązująca od 31 stycznia 2002 r.) dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich jedno z rodziców lub opiekunów (także podróżujący po dziecko lub po odwiezieniu dziecka) mogą korzystać z ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS oraz środkami innych przewoźników, wykonujących zbiorowy przewóz) w pociągach osobowych, pośpiesznych, EIC w klasie 2 oraz oraz autobusowego linii zwykłych, przyśpieszonej i pośpiesznej. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, DPS, ośrodka wsparcia, ZOZ-u, poradni psychologiczno-pedegogicznej, w tym poradni specjalistycznej i z powrotem. Ulga nie obejmuje kosztu zakupu dopłaty tj. np. miejscówki, kuszetki.
Ważne!            W przypadku dojazdu dzieci i młodzieży do szkoły i z powrotem wymagana jest legitymacja szkolna wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej wystawioną przez uprawniony organ (najczęściej Powiatowy Zespół Orzekający o Niepełnosprawności). Tymi samymi dokumentami (dziecka) musi wykazać się jeden z rodziców lub opiekunów wracający do domu, po odwiezieniu dziecka.
Przy przejazdach do jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej wymagany jest – oprócz legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ (najczęściej powiatowy zespół orzekający o niepełnosprawności), legitymacji szkolnej (studenckiej)zaświadczenie (zawiadomienie) określające miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Tymi samymi dokumentami (dziecka) musi wykazać się jeden z rodziców lub opiekunów wracający do domu, po odwiezieniu dziecka. (Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002r. – Dz. U. z 2002r., nr 8, poz. 72-74).
Uprawnienia ulgowe przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej do ukończenia 24 roku życia oraz studentom do ukończenia 26 roku życia.
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Zdzisław Gładosz                  Bogusław Pietrus        

Klub J w Lublinie

Zamieszczamy harmonogram spotkań w lutym, w marcu i w kwietniu:

18.02.2019, g. 18.00 – 20-00

04.03.2019, g. 18.00 – 20-00

18.03.2019, g. 18.00 – 20-00

01.04.2019, g. 18.00 – 20-00

15.04.2018, 18,00 – 20,00

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18,00. Miejsce spotkań: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To” im. Sławomira Chmielewskiego, ul. Narutowicza 74a.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z Przemysławem Gumieniakiem: tel. 579 512 946, e-mail p.gumieniak@powiemyto.pl