Category Archives: Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się Lublin 2019

Published by:
Zaproszenie na
Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się 2019
12-15 września 2019 rok
Lublin

 
Podczas tegorocznego spotkania chcemy w szczególny sposób zastanowić się nad problemem niepłynności mowy (jąkania) wśród młodzieży. Jest to okres życia, w którym podejmujemy bardzo ważne decyzje, wchodzimy w nowe środowiska, kształtujemy nasze wyobrażenie o swojej przyszłości, stawiamy czoła nowym wyzwaniom. Sposób komunikowania się jest bardzo ważnym czynnikiem determinującym nasze działania. Spojrzenie osób dorosłych żyjących z niepłynnością mowy będzie bardzo cennym wkładem merytorycznym ukazującym w jaki sposób zaspakajanie potrzeb dzieci i młodzieży jąkającej się przełożyło się na kształt życia osób dorosłych w wymiarze edukacyjnym, zawodowym,  rodzinnym, społecznym, sytuacji na rynku pracy. Uwzględniając jeszcze uwarunkowania genetyczne jąkania widzimy, że jest to zaproszenie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem niepłynności mowy.
Tegoroczny Zjazd łączy w sobie jeszcze dwa ciekawe wydarzenia.
Dzieci i Młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji
III Transdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI,
Organizowana konferencja w wymiarze szkoleniowym
podniesie poziom kompetencji (świadomości i wiedzy) pracowników edukacji w zakresie rozumienia problemów uczniów z zaburzeniem płynności mowy (jąkanie), pojawiających się w toku realizacji nauczania i wychowania; przekazane zostaną rodzicom takich uczniów i samym uczniom najświeższe informacje o formach terapii i pomocy osobom z zaburzeniem płynności mowy; w wymiarze naukowym
będzie to okazja do wymiany doświadczeń badawczych przez naukowców zajmujących się tym zjawiskiem; ważne jest też dotarcie z najnowsza wiedzą do stale doskonalących się terapeutów jąkania.
Organizatorami konferencji są: Ogólnopolskie Stowarzyszenia Osób Jąkających się Ostoja z Lublina i Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL.
 
Projekcja filmu „When I Stutter”
 Dziękujemy Johnowi Gomez – twórcy filmu za jego bezpłatne udostępnienie, zespołowi tłumaczeniowemu za dokonanie przekładu (Aleksandra Krawczyk – University of Central Florida, Marta Węsierska – University of Sheffield, Katarzyna Węsierska i Mikołaj Witkowski – Uniwersytet Śląski).
WHEN I STUTTER to nagradzany siedmiokrotnie film dokumentalny ze 100 projekcjami na całym świecie. Film ukazuje człowieczeństwo, które istnieje w często tajemniczej chorobie. W ciągu 4,5 roku 19 osób opowiedziało historie o tym, jak jąkanie wpłynęło na ich życie. Opowieści te mają wiele ludzkich emocji… Niektóre są ciemne, inne zabawne, a inne triumfują! Ponadto w filmie dokumentalnym pojawiają się „winiety edukacyjne”, które pomagają rozjaśnić niektóre tajemnice i pytania związane z jąkaniem. Ważna fabuła w tym filmie śledzi młodego mężczyznę podczas jego podróży przez terapię jąkania. Relacja, którą tworzy z patologiem języka mowy i postęp, który on czyni, jest prawdziwie rozdzierający serce. Serdecznie zapraszamy na prezentację filmu wszystkich zainteresowanych. https://www.whenistutter.org/
 
Przedstawiając plan Zjazdu informujemy również, że jest jeszcze możliwość zgłaszania warsztatów. Zachęcamy do udziału w sesjach panelowych, mikrofonie dla wszystkich, Nocnych Jotów rozmowach prowadzonych przez koleżanki i kolegów z Warszawy. W części niedzielnej przeznaczyliśmy czas na prezentację działalności grup samopomocowych. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału. Zapraszamy na uroczystą kolację w sobotę, zwiedzanie Lubelskiej Starówki w tym trasy podziemnej, wieczorne spotkanie integracyjne. Dla bardziej wymagających przygotowaliśmy możliwość zamówienia noclegów w pokojach jednoosobowych, oraz w części hotelowej.
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania korekt i aktualizacji programu. W najbliższym czasie poinformujemy o sposobie zapisywania się na warsztaty – strona internetowa konferencji zostanie podana w następnym komunikacie. Bieżące informacje można znaleźć tutaj:  http://jakanielublin.pl/   https://www.facebook.com/ostoja.lublin
Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres  zjazd2019@gmail.com
 
Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się
12 – 14 wrzesień 2019 Lublin
 
 
Czwartek 12.09.2019
 
18.00 – przyjazd uczestników
19.00 – Obiadokolacja
20.00 – Nocne Jotów Rozmowy –prowadzą Angelika Drążewska i Patrycja Postek (Warszawa)
 
Piątek  13.09.2019
 
8.00 – Śniadanie
9.00 – Rozpoczęcie konferencji Aula Piusa XI Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Aleje Racławickie 14 w Lublinie. (Stara Aula)
 
Dzieci i Młodzież z niepłynnością mowy w systemie edukacji
III Transdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
w cyklu TEORIE oraz PRAKTYKA REHABILITACJI,
13-14 wrzesień, KUL, Lublin
 
Plan Konferencji
9.00 9.45 Otwarcie Konferencji

9.45 – 12.00 Sesja plenarna – prowadzący dr hab. Wojciech Otrębski – KUL
„Biologiczne uwarunkowania niepłynności mówienia na przykładzie jąkania”
dr hab. Ewa Humeniuk, prof. UM Lublin,
 
„Wsparcie osób z jąkaniem – wytyczne oparte na dowodach”
dr hab. Katarzyna Węsierska,
 
„Skuteczność terapii osób jąkających się”
dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS,
 
 „Trudności w komunikowaniu się w rodzinach wychowujących dzieci z zaburzeniami mowy”
Prof. Kazimiera Krakowiak, KUL
 
Dyskusja/Pytania
 
12.00–12.30 przerwa kawowa – LanczoMania
Wydawnictwo Edukacyjne – www.we.pl
W trakcie przerwy będzie można nabyć w promocyjnych cenach publikacje dotyczące zaburzeń mowy i terapii logopedycznej. Zapraszamy na stoisko Wydawnictwa.
 
12.45–13.45 Panel I. Uczeń z niepłynnością mowy – perspektywa nauczyciela, ucznia, rodzica, terapeuty, rówieśników
14.00–14.45 Panel II. Młody, dorosły z niepłynnością mowy – sukcesy i porażki osób jąkających się
15.00 – 15.45 –  OBIAD
15.45.– 16.30 – „Rodzina jest ważna. Jak skutecznie wspierać rodziców dzieci z jąkaniem ?” –- wykład interaktywny (prowadzenie mgr Aleksandra Boroń; Prywatne Gabinety Logopedyczne w Sycowie i Zgorzelcu)
20.00 – Integracja
Sobota 14.09.2019
 
8.00 – Śniadanie
 
9.00 – 10.30 Projekcja filmu – wstęp wolny
When I Stutter”
 Aula Piusa XI Katolicki Uniwersytet Lubelski ul. Aleje Racławickie 14 w Lublinie. (Stara Aula)
10.45 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 12.45 Warsztaty cz. I
12.45 – 14.15 Warsztaty cz. II

Warsztaty 14 września KUL

„Wsparcie ucznia z jąkaniem w szkole.
Warsztat praktyczny dla  rodziców i nauczycieli”
 
Prowadzący: Mgr Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda i oligofrenopedagog. Założyciel „Fundacji „Powiemy To” i Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”. Od ponad 10 lat specjalizuje się w terapii osób z jąkaniem. Uczestnik szkoleń i konferencji, autor publikacji z dziedziny zaburzeń płynności w mowie.

Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem oraz nauczyciele uczniów z jąkaniem
Cel: Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do wspierania ucznia z objawami jąkania w środowisku szkolnym na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3).
Opis warsztatu:  Warsztat jest skierowany w szczególności do nauczycieli i rodziców uczniów z klas 1-3. W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wspierania ucznia z jąkaniem w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej na pierwszych etapach edukacji wczesnoszkolnej.
 
 
„Mówić  wystarczająco płynnie – modyfikacja jąkania”
 
Prowadzący: Mgr Jankowska-Szafarska Lucyna – psycholog kliniczny; Szpital Kliniczny im. dr Babińskiego w Krakowie. Prowadzi indywidualną i grupową terapię w nurcie modyfikacji poszerzoną o elementy psychoterapii oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z tego zakresu. Tłumacz książki Della W. (2019). ” Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym”. Kraków: Impuls.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: osoby jąkające się (młodzieży i dorośli
)
Cel: Poprawa płynności mówienia.
Opis warsztatu:  Uczestnicy poznają główne założenia terapii jąkania w podejściu określanym także jako „jąkać się bardziej płynnie”, rozbudowane  o pracę nad tolerancją niedoskonałości i samoakceptacją. Poznają jedno z ćwiczeń ułatwiających odczucie wpływu na sposób jąkania i – w perspektywie – możliwość jego regulacji.
 
 
 
„Dziecko, młodzież/uczeń z jąkaniem
 – jak może pomagać wychowawca, nauczyciel, rodzic?”
 
Prowadzący: Mgr Róża Sobocińska – logopeda, neurologopeda, specjalista m.in. w zakresie terapii osób z jąkaniem, wieloletni prowadzący grupowe terapie na turnusach rehabilitacyjnych osób z jąkaniem. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej i UMK w Toruniu.
 
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem i nauczyciele uczniów z jąkaniem (przedszkole, szkoła, uczelnia) oraz  młodzież z jąkaniem.
Cel: Poznanie przez uczestników warsztatu narzędzi pomocy dziecku i młodzieży z jąkaniem.
Opis warsztatu: Szukamy odpowiedzi na pytania: Jak sobie radzić z wyśmiewaniem lub, gdy mamy do czynienia z „kozłem ofiarnym”? Jak radzić sobie podczas ustnych wypowiedzi, czy w głośnym czytaniu? Uczestnik warsztatu otrzyma  dwie ulotki z konkretnymi radami,  dotyczącymi różnych form pomocy osobie z jąkaniem. Przepracuje – w scenkach sytuacyjnych – optymalną pomoc, jaką może udzielić rodzic i nauczyciel oraz sama młoda osoba jąkająca się sobie.
 
 
„Znaczenie i sposoby wsparcia dziecka jąkającego się”
Prowadzący:
Mgr Katarzyna Ploch – Logopeda, pedagog/specjalny o specjalności autyzm i inne całościowe zaburzenia rozwoju, nauczyciel dyplomowany; diagnosta i terapeuta osób jąkających się i z różnymi niepełnosprawnościami. Reprezentuje oba  środowiska: logopedów i osób jąkających się; od dwóch dekad działa w Polskim Związku Jąkających się, następnie w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Jąkających się „Ostoja”;  prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące problematyki jąkania dla studentów podyplomowych studiów logopedycznych.
 
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: rodzice dzieci z jąkaniem i młodzież z jąkaniem
.
Cel: Wyposażenie rodzica w skuteczne metody i techniki wspomagania swojego jąkającego się dziecka.
Opis warsztatu: W trakcie warsztatu uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności wspierania ucznia z jąkaniem w sferze opiekuńczej i wychowawczej.
 
 
 
„Być osobą doświadczającą jąkania – co nauczyciele wiedzieć powinni?
Warsztat praktyczny dla pedagogów”
 
Prowadzący:
Mgr Izabela Michta – socjolog, koordynatorka grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach (Klub ludzi mówiących). Współorganizatorka cyklicznych spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców na Uniwersytecie Śląskim.
Benny Ravid – założyciel AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym prezydentem AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty.
 
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Nauczyciele (w szczególności mający w klasie jąkającego się ucznia)

Cel: Celem warsztatu jest rozumienie przez doświadczenie kontaktu z osobami jąkającymi się (w środowisku szkolnym).
Opis warsztatu: Jest to empiryczny warsztat, tworzący przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń między pedagogami, a osobami jąkającymi się. Interakcje z osobami doświadczającymi jąkania mogą być pomocne w pełnym zrozumieniu zjawiska jąkania, budując postawę empatii względem osób z jąkaniem oraz towarzyszących jąkaniu problemów.
 
 
„Mistrzostwo w jąkaniu się. Warsztat praktyczny dla młodzieży
oraz osób dorosłych doświadczających jąkania”
 
Prowadzący:
Mgr Izabela Michta – socjolog, koordynatorka grupy terapeutyczno-samopomocowej dla osób jąkających się działającej przy Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Uniwersytecie  Śląskim w Katowicach (Klub ludzi mówiących). Współorganizatorka cyklicznych spotkań warsztatowych dla dzieci jąkających się i ich rodziców na Uniwersytecie Śląskim.
Benny Ravid – założyciel AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association), w latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). Obecnie jest honorowym prezydentem AMBI i prowadzi w ramach stowarzyszenia różne projekty.
 
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Młodzież, dorosłe osoby doświadczające jąkania oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką jąkania

Cel: Celem warsztatu jest zmiana postaw względem (swojego) jąkania – ze słabości i problemu, w dumę i siłę.
Opis warsztatu: Uczestnicy biorący udział w „Mistrzostwach Jąkania” otrzymają przestrzeń do jąkania się otwartego, w atmosferze wzajemnego wsparcia. Takie działanie może przyczynić się do zbudowania akceptującej postawy względem swojego jąkania, co może być pomocne w procesie autoterapii i/lub terapii logopedycznej.
 
Uczeń z niepłynnością mowy w sytuacji zajęć edukacyjno-wychowawczych”
 
Prowadzący: Mgr Małgorzata Wiślicka – logopeda, nauczyciel języka polskiego, doktorantka na WH UMCS ; od 20 lat z pasją prowadzi terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z niepłynnością mowy; dwóch dekad aktywnie współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”.

Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Nauczyciele „przedmiotowcy” (uczniów jąkających się) z różnych etapów edukacyjnych
Cel: Nabycie praktycznych umiejętność wspierania ucznia z niepłynnością mówienia – w sytuacji zajęć dydaktyczno-wychowawczy
Opis warsztatu: Uczestnicy zapoznają się technikami relaksacyjnymi, radzenia sobie w sytuacji trudnej; ćwiczeniami wzmacniającymi poczucie sprawstwa i własnej wartości, tolerancji, samoakceptacji i akceptacji innych, wzajemnego szacunku w sytuacji szkolnej.
 
 
„Warsztat z emisji głosu”
 
Prowadzący: Ramona Rey – polska piosenkarka muzyki elektro- pop, autorka tekstów, śpiewaczka operowa, pedagog. Edukację muzyczną rozpoczęła w Zespole Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalnym. Jest również absolwentką Akademii Muzycznej  w Gdańsku  na Wydziale Wokalno- Aktorskim oraz Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako mezzosopranistka występowała m.in. na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku,  Opery Nova w Bydgoszczy i Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Brała udział w licznych koncertach w kraju i zagranicą.
Czas warsztatu: 90 minut
Odbiorcy: Osoby jąkające się (około 10 osób).

Cel: Poznanie swojego ciała jako aparatu mowy.
Opis warsztatu:  Całe ciało naszpikowane jest  rezonatorami i tworzy nasz głos.  Dźwięk jest przyjemną wibracją, którą dajemy i przyjmujemy. Połączymy dźwięk z ruchem. Będziemy pracować nad spokojnym  oddechem, nad rytmem, impostacją głosu, wykorzystamy techniki relaksacyjne do wydobywania zdrowego dźwięku.  Śpiew jest jedynie przedłużoną mową. Na scenie wszyscy jesteśmy w stanie mówić i śpiewać płynnie.
14.15 Zakończenie konferencji
14.30 – Obiad
 
16.00 – Spacer po starówce z przewodnikiem,
17.00, 17.20 – Zwiedzanie trasy podziemnej Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN ( 2×25 osób)
http://teatrnn.pl/podziemia/node/1
19.00 Uroczysta Kolacja – Klub SFERA ul. Jana Sawy 3
http://sferapublublin.pl/site/read/id/4
Niedziela 15.09.2019
 
8.00 – Śniadanie

10.00 – Wystąpienia Klubów J, grup samopomocy, prezentacje.
12.00 – Zakończenie Zjazdu – Mikrofon dla wszystkich 
14.00 – Obiad
 
Bieżące informacje znajdziesz na stronie http://jakanielublin.pl/   https://www.facebook.com/ostoja.lublin

Karta zgłoszeniowa

http://bit.ly/2SF2m8h

Zgłoszenia proszę przesyłać pod adres  zjazd2019@gmail.com

tel. Anna Balawejder 501561 049 tel. Zdzisław Gładosz 605440294      
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się Ostoja Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się w Warszawie

Published by:

 

Witam serdecznie.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, Oddział Warszawa ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się – Płynność mowy czy modyfikacja jąkania. Cele terapii jąkania u osób dorosłych.
Termin Zjazdu 18-21 października 2018.

Miejsc enoclegi
START HOTEL ARAMIS*
ul. Mangalia 3b, 02-758 Warszawa
http://www.hotelaramis.pl/hotel/#/plugin/search/result

Konferencja i warsztaty
http://www.cpsdialog.pl/
Odpłatność :
koszt 400 zł dla Członków OSTOJA z opłaconą składką
koszt 420 zł dla pozostałych osób.
Wpłaty na konto
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA
81 1320 1104 3122 4639 2000 0001
Tytuł wpłaty: Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się. Składka członkowska.
Uwaga !!! Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę dokonująca wpłaty.

Spotkanie odbędzie się 18 – 21 października 2018 START hotel ARAMIS, ul. Mangalia 3b, Warszawa

 

Program zjazdu

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA, Oddział Warszawa ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się – Płynność mowy czy modyfikacja jąkania. Cele terapii jąkania u osób dorosłych.

 

Spotkanie odbędzie się 18 – 21 października 2018 START hotel ARAMIS, ul. Mangalia 3b, Warszawa

 

Program zjazdu

 

Czwartek

Miejsce: START hotel ARAMIS, ul. Mangalia 3b

 

15:00 – 18:45  Rejestracja

18:45 – 19:30  Kolacja

20:00 – 23:00 Nocne Jotów rozmowy (hotel ARAMIS): Droga do sukcesu w terapii jąkania – ciągła praca nad sobą jako klucz do osiągnięcia stawianych przed sobą celów. – Angelika Drążewska (Warszawa)

 

Piątek

 

8:00 – 8:45  Śniadanie

 

Ogólnopolska konferencja pod patronatem Polskiego Związku Logopedów (PZL) – Terapia jąkania u osób dorosłych

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ul. Limanowskiego 23

 

Program konferencji

 

8:45 – 9:15 Rejestracja Uczestników

9:15 – 9:30 Otwarcie Konferencji

 

Sesja I    9:30 – 11:30

 

Skuteczne wsparcie dorosłych osób jąkających się w świetle wyników międzynarodowych badań sondażowych – dr hab. Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski, Centrum Logopedyczne w Katowicach)

Uczenie jąkających się osób dorosłych odroczenia i hamowania – dr Krzysztof Szamburski (Uniwersytet Warszawski)

Motywacja i możliwości osobowe osoby z jąkaniem a skuteczność w terapii w odniesieniu do  osobowości terapeuty – mgr Róża Sobocińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Znaczenie emisji głosu w terapii jąkających się osób dorosłych – dr Karina Szafrańska (Pedagogium Warszawa)

11:30 – 12:00  Przerwa kawowa

Sesja II    12:00 – 14:00

 

Zastosowanie coachingu w terapii osób dorosłych jąkających się – mgr Aleksandra Jastrzębowska–Jasińska (Warszawa)

Terapia osób dorosłych z niepłynnością mówienia w świetle literatury angielskojęzycznej – mgr Milena Mrozowska (Warszawa)

Nadwrażliwość emocjonalna a jąkanie – mgr Joanna Skoczyńska (Warszawa)

Postawy i emocje wobec jąkania. Modyfikacja modelu góry lodowej Sheehana – mgr Łukasz Kowalczyk (Warszawa)

14:00 – 14:45  Lunch

Sesja III    14:45 – 17:00

 

Krótko o filozofii i praktyce modyfikacji jąkania – mgr Lucyna Jankowska–Szafarska (Kraków)

Zacięcie do zacięcia. Jąkanie to zadanie – mgr Renata Margalska (Toruń)

Najnowsze trendy w terapii jąkania Relacja ze Światowego Połączonego Kongresu ICA (International Cluttering Association), IFA (International Fluency Association) i ISA (International Stuttering Association) w Japonii – mgr Angelika Drążewska (Warszawa)

Kluby „J”, a terapia jąkania – Patrycja Postek, Rafał Kopiasz, Ignacy Ryder, Grzegorz Garcarz (Klub „J” Warszawa)

Działalność wirtualnego klubu „J” – Sławomir Wiejas, Piotr Kulisiewicz, Renata Szmyd (Wirtualny Klub „J”)

 

17:00 – zakończenie konferencji

 

18:00 – 18:45 kolacja (hotel ARAMIS)

19:00 czas wolny.

Przedstawimy propozycje aktywnego spędzenia czasu:

  • Wieczorne zwiedzanie Warszawy
  • Dyskoteka – Pub Lolek, Rokitnicka 20
  • Czas wolny

 

Sobota

8:30 – 9:15  Śniadanie

Część warsztatowa

Miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ul. Limanowskiego 23

 

I Część warsztatowa 9:30 – 11:00

 

Metoda wystukiwania sylab dostosowana do dorosłych pacjentów – Krzysztof Szamburski

Świadomość ciała, ruchu i mowy w pracy w panowaniu nad sobą – Róża Sobocińska

Organizacja terapii jąkania w SPPP TOP w Warszawie – Agnieszka Siwińska, Olga Osińska (warsztat dedykowany dla specjalistów i logopedów)

11:00 – 11.45 Przerwa kawowa

II Część warsztatowa 11:45 – 13:15

 

Poczucie zdrowienia w jąkaniuKatarzyna Urbaniak

Świadomość ciała, ruchu i mowy w pracy w panowaniu nad sobą – Róża Sobocińska

Przykładowy zestaw ćwiczeń emisyjnych dla dorosłych – Karina Szafrańska

 

14:00 – 14:45  Obiad (hotel ARAMIS)

15:00 – Wyjazd do Centrum (spotkanie przed hotelem)

16:00 – 18:00 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ul. Anielewicza 6 (dodatkowo płatne) lub zwiedzanie Warszawskiej Starówki

 

Bal Balbuta 20:00 – 03:00

Miejsce: Novotel Warszawa Airport, ul. 1 sierpnia 1

 

Niedziela

 

  9:00 – 9:45  Śniadanie

10:00 – 12:00 Mikrofon dla wszystkich (hotel ARAMIS)

12:00 – 13:00 Uściski, pożegnania

13:00 – 14:00 Obiad

15:00 – Wyjazd

 

 

 

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: zjazd@jakanie.waw.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i korekty programu konferencji oraz zjazdu.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres: zjazd@jakanie.waw.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i korekty programu konferencji oraz zjazdu.

 Odpłatność za uczestnictwo w Zjeździe i w Konferencji :

Zgłoszenie i wpłata w pierwszym terminie do 30 września 2018 roku :

  • 400 zł dla Członków OSTOJA z opłaconą składką
  • 420 zł dla pozostałych osób.

Zgłoszenie po terminie – opłata dodatkowa 30 zł

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie drogą mailową.

Kontakt w sprawie zjazdu, wysyłanie zgłoszeń :

 Rafał Kruk – tel. 609 043 695; mail: raaffii@poczta.onet.pl

Jarek Hanulak – tel. 504 287 980 mail: jhanulak@wp.pl

Gładosz Zdzisław – Tel. 605 440 294 mail  ostojalublin@onet.pl

Wpłaty prosimy kierować  na konto:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA

81 1320 1104 3122 4639 2000 0001

Tytuł wpłaty: Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się. Składka członkowska.

Uwaga !!! Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę dokonująca wpłaty.

 W sprawie organizacji spotkania prosimy o kontakt: zjazd@jakanie.waw.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i korekty programu konferencji oraz zjazdu.

 

Continue reading

Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się – 19-22 październik, Kraków – Życie z zacięciem. 30 lat Klubów J – ruchu samopomocowego osób jąkających się w Polsce

Published by:

Krakowski Klub J przy Fundacji „Frogos”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”

Grupa „J” w podejściu Charlesa van Ripera

zapraszają:

– osoby jąkające się,

– ich rodziców i przyjaciół,

– terapeutów

– innych zainteresowanych tematyką

na Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się.

Szczegółowy program Zjazdu, Formularz rejestracyjny oraz inne potrzebne informacje znajdują się na stronie:

https://30latjkrakow.pl/

Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

Lublin: Spotkanie świąteczne

Published by:

1408522_84071466Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia-  zapraszamy na spotkanie specjalne Klubu J – 19 grudnia 2016, o godzinie 18,00.

Miejsce – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Leszczyńskiego 23.

Spotkanie będzie okazją do złożenia sobie życzeń, powspominania minionego roku, oraz skosztowania świątecznych potraw. Zachęcamy do przynoszenia swoich świątecznych smakołyków:)

 

Klub J Lublin Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się Spotkania grupy samopomocy dla osób jąkających się

Spotkania Klubu J w Lublinie

Published by:

cropped-Obraz1211-e14137519204341.jpgPo dwóch miesiącach przerwy wakacyjnej we wrześniu zapraszamy na spotkania Klubu J. Czekamy na Was 5 i 19 września o godzinie 18,00 w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Leszczyńskiego 23. Spotkania będą poświęcone organizacji w Lublinie w dniach 22-23 października obchodów Światowego Dnia Świadomości Jąkania.

Na spotkaniach podzielimy się wrażeniami po II Międzynarodowej Konferencji o Zaburzeniach Płynności Mowy, oraz po  Ogólnopolskim Zjeździe Osób Jąkających się. Obydwa wydarzenia miały miejsce pod koniec sierpnia w Katowicach.

 

Katowice Klub J Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się Ostoja Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się w Katowicach

Published by:

zjazd 2016„Labirynty Komunikacji „- Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się odbędzie się 27-28 sierpnia 2016 roku  na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Plan warsztatów i rozkład dnia
Ogólnopolskiego Zjazdu Osób Jąkających się
26-28 sierpnia 2016 rok Katowice.

Continue reading

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się Ostoja Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się

OTWARTE FORUM DYSKUSYJNE DLA RODZICÓW DZIECI JĄKAJĄCYCH SIĘ

Published by:

Drodzy Rodzice,

  • jeśli martwicie się mową swojego dziecka z powodu jąkania,
  • lub jeśli nie martwicie się i pragniecie podzielić się swoim spokojem z innymi rodzicami,
  • albo jeśli po prostu Wasze dziecko się jąka,
    zapraszamy Was na otwarte forum dla rodziców jąkających się dzieci.

Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno rodziców, którzy osobiście doświadczyli problemu jąkania, jak i niejąkających.
Forum odbędzie się 28 sierpnia w godzinach 11.00-13.00 na Wydziale Teologicznym w Katowicach w sali 201 w ramach MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LOGOPEDYCZNEJ: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA. EDYCJA II spotkanie.

www.konferencja-zpm.edu.pl

Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się Turnusy terapeutyczne dla osób jąkających się

Integracyjny Turnus terapeutyczny dla osób jąkających się w Tatrach (Murzasichle)

Published by:

Szanowni Państwo!

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i  Funkcjonowania Społecznego ARKA Fundacji Rozwoju Gospodarczo-Społecznego Sieć Solidarności  (Organizacja Pożytku Publicznego) ponownie mają zaszczyt zaproponować udział w integracyjnym Turnusie terapeutycznym dla osób jąkających się, który odbędzie się w Tatrach (Murzasichle).

Continue reading

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się Ostoja Ogólnopolskie Zjazdy Osób Jąkających się Toruń

11-13.09.2015 – Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się w Toruniu

Published by:

Zapraszamy na ogólnopolski zjazd osób jąkających się, który odbędzie się w dn. 11-13 września 2015 r. (piątek-niedziela) w Toruniu. Tym razem temat zjazdu to „Sukces w terapii jąkania i jego uwarunkowania”. Zjazd rozpocznie się zaraz po konferencji naukowej „Skuteczność terapii jąkania u dzieci. Możliwości terapii w Polsce i na świecie” (11 września), na którą również serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Dom Studencki UMK nr 6, ul. Słowackiego 1/3, Toruń. Akademik położony jest tuż obok Starego Miasta, pełnego kafejek, pubów a wieczorem – także i magicznej atmosfery gotyckich, ale tętniących życiem uliczek. Do wszystkich tych miejsc będziecie mogli dość pieszo, bo to od miejsca zakwaterowania tylko jedno przejście dla pieszych… Continue reading