Co nam daje grupa wsparcia?

Obraz1Na pierwszym w marcu spotkaniu klubu J rozmawialiśmy o funkcjach grup samopomocowych. Co nam daje uczestnictwo w nich?Jąkając się szukamy informacji o swojej przypadłości. Na grupie możemy  porozmawiać  z innymi osobami jąkającymi.  Są wśród nas uczestnicy, którzy brali udział w terapiach jąkania i dzielą się swoimi doświadczeniami. Są  wśród nas prawnicy, studenci, mężowie i ojcowie ( długo można wymieniać:), którzy zmierzyli się z jąkaniem i żyją z nim na co dzień.
Z informowaniem powiązane są inne ważne funkcje grup wsparcia. Przełamywanie strachu, możliwość wypowiadania się w większej grupie osób o podobnym problemie, przełamywanie barier przed mówieniem, poczucie akceptacji, zrozumienia. W grupie nie jesteś sam. Spotykasz osoby o podobnym problemie. Możesz  z nimi otwarcie i szczerze porozmawiać.

Ideą grup wsparcia jest to, że osoby, które na początku potrzebują wsparcia, z czasem same są w stanie to wsparcie udzielać innym osobom potrzebującym.